78 rocznica utworzenia Odrodzonego Wojska Polskiego

W dniu 21 lipca 2022 roku minęła 78 rocznica utworzenia, na mocy dekretu Krajowej Rady Narodowej z dnia 21 lipca 1944 roku o przejęciu zwierzchnictwa nad Armią Polską w ZSRR i o scaleniu Armii Ludowej i Armii Polskiej w ZSRR w jednolite Wojsko Polskie. W skład Odrodzonego Wojska Polskiego weszła wspomniana armia (jako 1 Armia Wojska Polskiego), Armia Ludowa oraz część oddziałów Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej (zbrojnych formacji konspiracyjnych powstałych na okupowanych terenach Polski). Na mocy tego dekretu zostało powołane Dowództwo Naczelne Wojska Polskiego w składzie: gen. broni Michał Rola Żymierski – Naczelny Dowódca, gen. dyw. Zygmunt Berling oraz gen. bryg. Aleksander Zawadzki – zastępcy Naczelnego Dowódcy, płk inż. Marian Spychalski oraz przedstawiciel KRN Jan Czechowski – członkowie Naczelnego Dowództwa WP. Dowodzone przez nich polskie siły zbrojne (1 i 2 Armia WP, 1 Drezdeński Korpus Pancerny, jednostki artyleryjskie, lotnicze, saperskie itp.) wraz z oddziałami radzieckiej Armii Czerwonej przeszły szlak bojowy do Berlina, Łaby oraz Melnika/k. Pragi Czeskiej gromiąc na Froncie Wschodnim większość sił hitlerowskiego Wehrmachtu niemieckiego.

O bohaterach Odrodzonego Wojska Polskiego pamiętali członkowie organizacji kombatanckich, którzy w dniu 21 lipca b. r. wzięli udział w uroczystości złożenia kwiatów pod pomnikiem Żołnierza I Armii WP (dłuta Xawerego Dunikowskiego) w Warszawie. W jej trakcie mjr Kazimierz Rdzanek – Prezes Stowarzyszenia Tradycji Ludowego Wojska Polskiego im. gen. Zygmunta Berlinga wygłosił okolicznościowe przemówienie. Zwieńczeniem uroczystości była ceremonia złożenia wieńców i wiązanek kwiatów przez przybyłe delegacje poszczególnych organizacji:

1) Związek Kombatantów RP i Osób Represjonowanych – Wiceprezes por. Jan Witkowski oraz sekretarz generalny Elżbieta Sadzyńska;

2) Stowarzyszenie Tradycji LWP im. gen. Zygmunta Berlinga – Prezes mjr Kazimierz Rdzanek i gen. Bogdan Pokrowski;

3) Klub Kombatantów I Armii WP – Wiceprezes Tomasz Kurzydło;

4) Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych – Stanisław Kalski i Henryk Budzyński;

5) Stowarzyszenie Pokolenie – Ludwik Mizera i Czesław Pilarz;

6) Koło nr 6 II Armii WP – płk Jan Dźwigała i płk Jan Gąska,

7) Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego – Edyta Borowa, Tadeusz Otulak i Marek Łukaszewicz;

8) Przedstawiciel środowisk Armii Ludowej – Eugeniusz Kukliz;

9) Przedstawicielka środowisk żołnierzy polskich w Armii Czerwonej – Ewa Dąbrowska.

Tekst przygotowała: Ewa Borowa

Możliwość komentowania została wyłączona.