Spotkanie z Szefem Sztabu Generalnego WP

W dniu 3 grudnia 2010 roku odbyło się spotkanie delegacji Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego z Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Panem Generałem Mieczysławem Cieniuchem. Delegacji przewodniczył Prezes Związku płk w st. spocz. mgr Ludwik Rokicki, uczestniczyli w niej Sekretarz Generalny płk w st. spocz. dr Wiesław Korga i Skarbnik sierż w st. spocz. mgr Stanisław Ternes. W spotkaniu uczestniczył również generał dywizji Andrzej Wasilewski Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień Sztabu Generalnego WP.
Przedmiotem spotkania była informacja o działalności stowarzyszenia, problemach nurtujących środowisko poprzednio pełniących służbę wojskową, celach, zadaniach i perspektywie dalszego działania.
Podkreślono ponadto, że zasadniczym celem działalności Związku jest rozwiązywanie problemów dotyczących tożsamości tradycji wojska, a także problemów bytowych żołnierzy i pracowników wojska, w tym zwłaszcza emerytur i rent. Istotnym jest również obrona honoru i godności żołnierza oraz integracja żołnierzy rezerwy i w stanie spoczynku.
Odpowiadając na przedstawione kwestie generał Mieczysław Cieniuch wyraził przekonanie o potrzebie rozwijania działalności stowarzyszenia i z uznaniem ocenił podejmowane zamierzenia. Wyraził również przekonanie o możliwości wspierania podjętych przedsięwzięć.
Ze spotkania wynika dla związkowej działalności wniosek, aby rozwijać nadal współpracę z jednostkami wojskowymi, z terenową administracją wojska, a zwłaszcza z Wojewódzkimi Sztabami Wojskowymi w zagospodarowaniu potencjału kandydatów ubiegających się o służbę w Narodowych Siłach Rezerwowych.
W dniu 28 grudnia 2010 roku odbyło się kolejne spotkanie płk w st. spocz. Ludwika Rokickiego i płk w st. spocz. Wiesława Korgi z generałem dywizji Andrzejem Wasilewskim, ustalające szczegóły współdziałania, zwłaszcza dotyczące funkcjonowania Żołnierskiego Uniwersytetu III Wieku zorganizowanego przez Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w Warszawie.

Możliwość komentowania została wyłączona.