Święto Niepodległości w Głogowie

Już tradycyjnie, mimo niesprzyjającej pogody, obchody Narodowego Święta Niepodległości w Głogowie odbyły się pod Pomnikiem Dzieci Głogowskich. Po meldunku dla Dowódcy Garnizonu WP i odśpiewaniu hymnu państwowego, zostały wręczone awanse na kolejne stopnie wojskowe. Wśród awansowanych członków ZWiRWP akt mianowania do stopnia kapitana odebrał kombatant por. Henryk ADAMUS, a kol. Anna ŻARCZYŃSKA została awansowana do stopnia starszego szeregowego. Następnie odznaczyłem Krzyżem Za Zasługi dla ZWiRWP: złotym – mjr Janusza SZMOŁDĘ i chor. ZS Romana KARPIAKA srebrnym – kpt. Henryka ADAMUSA i kpr. Mieczysława DAMRYCHA. Prezes Koła ZKRPiBWP Franciszek MARCINIAK wręczył Krzyże Za Zasługi dla ZKRPiBWP, które otrzymali: chor. ZS Roman KARPIAK, ppor ZS Józef ZAWADZKI i ppor. ZS Zbigniew SZPARKOWSKI. Okolicznościowe wystąpienie wygłosił Starosta Głogowski Jarosław DUDKOWIAK i zaprosił na pokaz rekonstrukcyjny, mecze piłki ręcznej, uroczystą połączoną sesją rady miasta i powiatu, gdzie przyznane zostaną tytuły „Zasłużony dla Głogowa” oraz na koncert patriotyczny Studia Talentów i zespołu Contra Mundum. Uczniowie zaprezentowali patriotyczny montaż słowno-muzyczny. Uroczystość zakończyło złożenie przez liczne delegacje wieńców i wiązanek kwiatów. Wojskową asystę honorową zapewnił 4 batalion inżynieryjny, a oprawę muzyczną Orkiestra Huty Głogów.
Następnie członkowie Związku Weteranów i Rezerwistów WP udali się do restauracji „Magador” na uroczyste koleżeńskie spotkanie. Z upoważnienia Komendanta Związku Strzeleckiego „Strzelec” RP marsz. ZS inż. Stanisława CHOMKO promowałem do stopnia porucznika kolegów: sierż. Waldemara CHABIORA, asp. Krzysztofa TARASA, mł. chor. Waleriana PTASZYŃSKIEGO, mł. chor. Czesława STACHURSKIEGO, st. chor. szt. Zbigniewa SZPARKOWSKIEGO, sierż. mgr Pawła TROJANA, sierż. pchor. mgr Józefa ZAWADZKIEGO oraz wręczyłem akty mianowania do stopnia: podpułkownika: mjr 1 PUK Michałowi SABADACHOWI, kapitana: por. ZS Jerzemu NAGODZIE, porucznika: ppor. ZS mgr Stanisławowi PRZYBYLSKIEMU, chorążego: plut. Romanowi KARPIAKOWI i kpr. ZS Janowi WOŹNICZAKOWI, sierżanta: st. kpr. Janowi WĘGRZYNOWI, plutonowego: kpr. Janowi GŁOWACKIEMU, kaprala: st. strz. Annie BALON, st. strz. Janinie RZEŹNIK, st. strz. Krystynie WIŚNIECKIEJ i st. szer. Czesławowi DYDAKOWI. Brązowy Krzyż Związku Strzeleckiego i brązowy medal Za Zasługi dla „Strzelca” wręczyłem sierż. sierż. Danielowi KOBIELA. Legitymacje członka nadzwyczajnego ZKRPiBWP otrzymali: ppor. ZS Waldemar CHABIOR i sierż. ZS Jan WĘGRZYN. Po wspólnym obiedzie wysłuchaliśmy wiązanki piosenek w wykonaniu związkowego zespołu wokalnego „Głogowska Czwórka”. By następnie porozmawiać o sprawach związkowych i aktualnej sytuacji w kraju, w czym uczestniczyli przedstawiciele ZWiRWP z Wrocławia: płk PDS Ryszard ZŁOCIŃSKI i mjr PDS Henryk JAGINTOWICZ.

płk (s) mgr Krzysztof MAJER


Fotogaleria tutaj
filmy na Youtube film 1 film 2

Foto: Anna MAKUCH, Jerzy NAGODA, Waldemar CHABIOR i Krzysztof MAJER

Możliwość komentowania została wyłączona.