Uroczystości wręczenia aktów mianowań

W dniu 25 czerwca 2014r w sali Audytoryjnej Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi odbywały się uroczystości wręczenia aktów mianowań kilkudziesięciu żołnierzom rezerwy z terenu województwa łódzkiego .
Na zaproszenie Wojskowego Komendanta Uzupełnień ppłk Wiesława Jaskulskiego w uroczystości uczestniczyła delegacja Związku weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego z prezesem Zarządu Wojewódzkiego st sierż Krzysztofem Robak . Poczty sztandarowe Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego oraz Związku Żołnierzy Wojska Polskiego pod dowództwem st Bosmana Gabryjela Kurkiewicza zapewniały uroczysta oprawę wręczania aktów mianowań. Asystę sztandaru ZWiRWP w mundurach zapewniali st sierż Stanisław Golec ,st sierż Andrzej Rejman , kol. Marian Pawliczak. Uroczystego wręczania aktów mianowań na wyższy stopień wojskowy dokonywali Dowódca Garnizonu Łódź płk Wojciech Filkowski i przedstawiciel Departamentu Kadr MON płk Kuśmierczak. Uroczystości zakończyło wspólnie wykonane zdjęcie przed budynkiem Centrum Kształcenia Medycznego.

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Krzysztof Robak

Możliwość komentowania została wyłączona.