Pożegnanie ppłk Arkadiusza Ogrodowczyka

Pożegnanie ppłk w st. spoczynku dr n. hum. Arkadiusza Ogrodowczyka.
Dnia 17.10 2014 zmarł w Puszczykowie koło Poznania, w wieku 82 lat, ppłk dr nauk humanistycznych Arkadiusz Ogrodowczyk, współzałożyciel i wieloletni prezes wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego, od 2010 do początku 2013 roku Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego, człowiek wielkiej miary, doskonały mówca i organizator, społecznik i żołnierz.
Płk A. Ogrodowczyk urodził się 27 lutego 1932 r. w Trzebuchowie w powiecie Koło w wielodzietnej rodzinie chłopskiej. Wojnę z całą rodziną spędził na wysiedleniu w Kieleckiem. Po przedwczesnej śmierci ojca, w wieku 12 lat został głową rodziny opiekując się razem z matką pięciorgiem rodzeństwa.
Dzięki ambicji, silnej woli i wytężonej pracy, godził obowiązki rodzinne z nadrabianiem, spowodowanych wojną zaległości edukacyjnych. W tych trudnych dla niego latach powojennych ukończył szkołę podstawową i średnią.
Lata biedy i wojennej poniewierki ukształtowały jego lewicowe poglądy, jego społeczny radykalizm.
Już w szkole średniej został przewodniczącym Zarządu Szkolnego Związku Młodzieży Polskiej i członkiem Zarządu Powiatowego tejże organizacji w Kole (woj. Wlkp).
Pracując w organizacji młodzieżowej poznał swoją przyszłą żonę, Władysławę Pers, aktywistkę ZMP, która przez 62 lata wspierała go we wszystkich społecznych i politycznych działaniach, była jego podporą umożliwiającą jego osiągnięcia naukowe i organizacyjne.
W 1952r. został przyjęty do Szkoły Oficerskiej Oficerów Politycznych w Łodzi. Od 1954 do 1968 roku służył w 12 Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie m.in. jako instruktor ds. personalnych oficerów politycznych. W tym to okresie studiował zaocznie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i uzyskał w 1962 r. tytuł magistra historii. Napisał pracę dyplomową p.t. „Udział 5 Pułku Piechoty w II Wojnie Światowej ze szczególnym uwzględnieniem walk o wyzwolenie Pomorza Zachodniego”.
W 1968r. został przeniesiony do Poznania do Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego na stanowisko starszego wykładowcy. Był lubiany przez podchorążych za życzliwość i interesująco prowadzone wykłady. Tu kontynuował pracę naukową, poświęcając cały wolny czas na żmudne przeszukiwanie archiwów i wywiady z osadnikami wojskowymi na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Wydał szereg publikacji w czasopismach historycznych i uczestniczył w wielu konferencjach naukowych.
Jego praca doktorska wydana w formie książkowej, p.t. „Pomorze przywrócone. Wkład Wojska Polskiego w przejęcie i zagospodarowanie Pomorza Zachodniego w latach 1945-1947”, została nagrodzona przez Ministra Obrony Narodowej gen. Wojciecha Jaruzelskiego. W tymże roku został również odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. W 1974 r. zakończył służbę wojskową i rozpoczął pracę w filii poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wielkopolskim, w Katedrze Nauk Społecznych na stanowisku docenta do roku 1992.
W 1978 r. ukazała się jego kolejna książka p.t. „Żołnierze Wojska Polskiego na Śląsku Opolskim i Dolnym 1945-1948”.
W 1985 r. jako delegat uczelnianej organizacji partyjnej uczestniczy w ostatnim XI Zjeździe PZPR i w założycielskim SDRP. Aktywnie działa w Sojuszu Lewicy Demokratycznej jako członek Rady Wojewódzkiej Wielkopolski.
W 1994 r. wraz z płk Rorotem (głównym inicjatorem) płk Puchem i innymi żołnierzami zawodowymi tworzy Wielkopolski Oddział Wojewódzki LWP, której zostaje prezesem aż do lipca 2010 a potem Związku Weteranów i Rezerwistów do 4.01.2013 r.
Jako wieloletni, w przeszłości działacz Stowarzyszenia Ateistów i Wolnomyślicieli, później Towarzystwa Krzewienia Kultury Świeckiej, reaktywował w 2011 Poznański Oddział Towarzystwa Kultury świeckiej, którego prezesem pozostał aż do śmierci.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się na cmentarzu komunalnym na Junikowie w Poznaniu. Pogrzeb miał charakter świecki z ceremoniałem wojskowym.
Główne pożegnalne przemówienie nad trumną wygłosiła świecka mistrzyni Ceremonii z Urzędu Miejskiego, przedstawiając drogę życiową ppłk Ogrodowczyka w sposób uroczysty i jednocześnie wzruszający.
Piękne słowa pożegnania padły również z ust ppłk Krzysztofa Majera, wiceprezesa Zarządu Głównego ZW i RWP, a zarazem prezesa Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego ZW i RWP oraz ppłk Tadeusza Topolewskiego, prezesa Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego, a także Pani Hanny Pawłowskiej, pełniącej obowiązki prezesa Poznańskiego Oddziału Towarzystwa Kultury Świeckiej,.
Głębokie wyrazy współczucia rodzinie płk Ogrodowczyka złożyła, na łamach gazety Głos Wielkopolski, Krystyna Łybacka – Poseł do Parlamentu Europejskiego.
Cześć Jego Pamięci.
ppłk w st. spocz. Mieczysław-Daniel Chmiela ppłk w st. spocz. Tadeusz Topolewski st. szer. rez. Kazimierz Seredyński

Możliwość komentowania została wyłączona.