Obchody 66 rocznicy forsowania Nysy Łużyckiej

16.04.2011 r. – tradycyjnie bardzo podniosły charakter miały uroczystości 66 rocznicy forsowania Nysy Łużyckiej, które odbyły się na Cmentarzu Żołnierzy 2 Armii WP w Zgorzelcu. Licznie przybyli przedstawiciele władz lokalnych, stowarzyszeń oraz związków kombatanckich i żołnierskich, policji, straży pożarnej, instytucji i zakładów pracy regionu jeleniogórskiego. Nie zabrakło też harcerzy, młodzieży szkolnej i mieszkańców Zgorzelca. Uroczystość rozpoczął meldunek dla zastępcy dowódcy 23 Śląskiej Brygady Artylerii z Bolesławca płk Mirosława MISORA, który przywitał się z przybyłymi pocztami sztandarowymi. Następnie wystąpienia okolicznościowe wygłosili: prezes ZO ZKRPiBWP w Jeleniej Górze płk Edward JAKUBOWSKI, który przypomniał, że podczas forsowania Nysy oraz pod Budziszynem i Dreznem poległo prawie 5 tys. żołnierzy, około 2 800 zaginęło lub dostało się do niewoli, a 10 500 odniosło rany i kontuzje, większość z poległych spoczywa na cmentarzu w Zgorzelcu (w 3392 mogiłach pochowano 3420 poległych i zmarłych z ran żołnierzy) oraz burmistrz Zgorzelca Paweł GRONICZ, a modlitwę w intencji wyzwolicieli Ojczyzny odmówił ks. kanonik Maciej WESOŁOWSKI – dziekan dekanatu zgorzeleckiego.
Uroczystość stała się okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień osobom, które wniosły znaczący wkład w dbałość o zachowanie w pamięci potomnych wysiłku zbrojnego polskiego żołnierza. Na wniosek Zarządu Powiatowego ZWiR WP w Zgorzelcu Minister ON wyróżnił złotym medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju kol. Wiesława NOWAKOWSKIEGO, który wręczył płk Mirosław MISIOR w asyście ppłk Krzysztofa MAJERA – wiceprezesa ZG ZWiR WP. Zarząd Główny ZWiR WP wyróżnił „Krzyżem LWP”: Mirosława ZAWIEJA, Andrzeja ŁUKA i Jacka OKONIA, które wręczył ppłk Krzysztof MAJER w asyście wiceprezesa Zarządu Dolnośląskiego por. Ryszarda LEPAROWSKIEGO. Na wniosek Zarządu Stowarzyszenia Społeczny Komitet Ochrony Miejsc Pamięci Narodowej w Zgorzelcu, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie odznaczyła medalami „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”: złotym – Romana WALKOWIAKA i Mirosława ŁUKJANOWICZA, srebrnym – Zbigniewa HOLINKA, Tomasza OZIMOWSKIEGO i Zdzisława WNĘKA, które wręczył prezes SKOMP Ryszard LEPAROWSKI.
Po raz pierwszy zostały wręczone medale pamiątkowe ustanowione przez ZP ZWiR WP w Zgorzelcu „Bohaterom Forsowania Nysy Łużyckiej 1945”, które wręczył prezes ZP por. Ryszard LEPAROWSKI w asyście burmistrza Zgorzelca Pawła GRONICZA, a które otrzymali: Krzysztof MAJER, Ryszard BRAUN, Eugeniusz DOMAŃSKI, Stanisław WOLANIN, Kazimierz JANIK, Marek WOLANIN, Zbigniew KOZŁOWSKI, Wiktor KUCHTO, Bronisław KURLEJ, Grażyna WIEWIÓRA, Bronisław KRÓL, Adam GILARA, Mariusz WRZESZCZ, Grzegorz NOWATKOWSKI, Henryk PAWŁOWSKI, Bolesław MAZUR, Jan WĘGRZYN, Tadeusz CZYŻOWSKI, Antoni PIOTROWSKI, Wilhelm KASPERSKI, Jakub SARACEM, Janusz CZAPLICKI, Tadeusz KUPISZ, Józef LIS, Dymitr KALINOWSKI, Zbigniew ANDRZEJEWSKI, Jerzy ŚLIWA, Zenon SZPILKA, Adam JAROS, Ryszard OLESZKIEWICZ, Franciszek MAZURAK, Jerzy NAGODA, Andrzej ZAWADZKI, Marek ŚWIĄTEK, Adam KĘSTOWICZ, Stanisław PRZYBYLSKI oraz sztandar 23 Śląskiej Brygady Artylerii.
Na wniosek Zarządu Powiatowego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji medalem XX-lecia Stowarzyszenia został wyróżniony kol. Ryszard LEPAROWSKI, a odznaczenie wręczył ppłk Ryszard SZYNGIER wiceprezes Zarządu Dolnośląskiego w asyście burmistrza Pawła GRONICZA. Decyzją Prezesa ZG ZKRPiBWP Zespół Szkół Zawodowych im. Bohaterów II Armii WP w Zgorzelcu został wyróżniony Kombatanckim Krzyżem Pamiątkowym „ZWYCIĘZCOM 1945”. Szntandar szkoły udekorował płk Edward JAKUBOWSKI w asyście starosty Artura BIELIŃSKIEGO, dyrektor Lasanny GŁÓWCZYK i gen. bryg. Bronisława PEIKERTA b. komendanta WOSR. Zaś odznaki „Za Zasługi dla ZKRPiBWP” otrzymali: Zofia BARCZYK, Krzysztof CZERKASOW, Andrzej ROJEK i Władysław MRÓZ.
W skupieniu wysłuchaliśmy Apelu Poległych, wrażenie zrobiła salwa wykonana przez żołnierzy kompanii honorowej oraz „Rota” odegrana przez orkiestrę PGE GiEK S.A. – Oddział KWB Turów. Część oficjalną zakończyło złożenie wieńców i wiązanek kwiatów oraz zapalenie zniczy pod Pomnikiem Orła. Na zakończenie kombatanci i zaproszeni goście zostali zaproszeni na wojskową grochówkę, która została przygotowana przez kuchnię Wielospecjalistycznego Szpitala w Zgorzelcu. Warto podkreślić, że w uroczystościach oprócz gospodarzy uczestniczyły delegacje oddziałów i kół naszego Związku z Wrocławia, Wałbrzycha, Złotoryi, Głogowa, Lubina i Szczawna Zdrój. Spotkanie zgorzeleckie po części uroczystej stało się okazją do omówienia współpracy z wojskiem reprzezentowanym przez zastępcę dowódcy 23 ŚBA płk Mirosława MISIORA, Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Bolesławcu ppłk Andrzeja ŁUKĘ, przez kierownictwo ZD i ZP, które reprezentowali: ppłk Krzysztof MAJER, por. Ryszard LEPAROWSKI, mjr Stanisław WAWRZYNIAK, st. chor. Andrzej NAWROT, st. chor. Bronisław KRÓL i kpr. Stanisław WOLANIN.

Możliwość komentowania została wyłączona.