Obchody Dnia Zwycięstwa w 2011 roku

06.05.2011 – w „Gazecie Wrocławskiej” red. Piotr KANIKOWSKI zamieścił obszerny artykuł „Medale kombatantów” o przygotowywanych majowych uroczystościach rocznicowych w Uniejowicach.
07.05 – o zmierzchu na zaproszenie Wojewody Dolnośląskiego i Dowódcy Śląskiego OW odbyły się uroczyste obchody Dnia Zwycięstwa na Cmentarzu Żołnierzy WP na Oporowie. Nasz Związek i Klub Weteranów Lewicy reprezentowali kol.: Barbara DZIEKAN, Teresa JACKOWSKA, Stanisław WAWRZYNIAK, Krzysztof MAJER, Andrzej NAWROT, Janusz FUKSA, Jan JANISZEWSKI, Marian REINBERGER, Kazimierz BAK.
08.05 – rano w Sali Klubu „Bacalarus” w Złotoryi spotkali się członkowie Związku Weteranów i Rezerwistów WP oraz Stowarzyszenia Dzieci Wojny. Gośćmi byli – wicepreprezes Zarządu Głównego ppłk Krzysztof MAJER i skarbnik Zarządu Dolnośląskiego st. chor. Andrzej NAWROT oraz prezesi zaprzyjaźnionych stowarzyszeń i związków. Po okolicznościowym wystąpieniu prezesa Zarządu Oddziału st. sierż. Henryka PAWŁOWSKIEGO zostały wręczone odznaczenia. Z upoważnienia Konsula Generalnego FR w Poznaniu ppłk Krzysztof MAJER wręczył rosyjski medal ” 65-lecia Zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej”, który otrzymali por. Jan BOGDAN i por. Józef PETTERS, a dyplomy uznania hm. Ewa MIARA – komendantka Hufca ZHP, Bartosz JEZIORSKI i Przemysław MARKIEWICZ ze Stowarzyszenia Przyjaciół Złotoryi AUREUS MONS.
Następnie prezes Koła Miejskiego ZKRPiBWP w Złotoryi w asyście ppłk Krzysztofa MAJERA wręczyła odznaczenia nadane przez ZG ZKRPiBWP, które otrzymali: „Krzyż Czynu Frontowego 1 i 2 Armii WP 1943-45” – szer. Władysław WALCZAK, kpr. Jan WĘGRZYN, sierż. Waldemar CHABIOR, szer. Jan WOŹNICZAK, Nadiezda MAJOR; „Czyn Zbrojny Oddziałów Samoobrony Kresów Wschodnich” – ppor. Stanisław FUDALI, plut. Józef WĘGIERSKI, mjr Kazimierz BALICKI; Kombatancki Krzyż Pamištkowy „Zwycięzcom 1945″ – ppor. Stanisław ŁYSIAK, st. sierż. Henryk PAWŁOWSKI, płk Jerzy PESZKO, por. Józef PETTERS. Z kolei prezes st. sierż. Henryk PAWŁOWSKI wręczył 8 aktywistom Złote Krzyże SDP i 2 Medale Okolicznościowe SDP. Zaprosił zebranych na część rekreacyjną uroczystości 10-lecia Oddziału Stowarzyszenia Dzieci Wojny, którą zaplanowano po południu nad Zalewem Złotoryjskim z występami, śpiewaniem piosenek wojennych i wojskowych oraz grillowaniem.
Tradycyjnie w samo południe zgromadzili się w Uniejowicach k/Złotoryi kombatanci i weterani skupieni w różnych stowarzyszeniach, których serdecznie powitał gospodarz Muzeum LWP i Pamiątek po AR st. sierż. Michał SABADACH. Wiceprezes ZG ZWiR WP ppłk Krzysztof MAJER przypomniał wysiłek zbrojny polskich żołnierzy na lądzie, morzu i w powietrzu w czasie II wojny światowej oraz życzył wszystkim zgromadzonym kombatantom dobrego zdrowia. Złożył też serdeczne gratulacje kol. Michałowi SABADACHOWI z okazji awansu na stopień starszego sierżanta, jako jedynemu w br. na Dolnym Śląsku. Świetną polszczyzną konsul Konsulatu Generalnego Federacji Rosyjskiej w Poznaniu Jurij ROŻKOW-JULIEWSKI wygłosił posłanie do polskich kombatantów i weteranów. Poinformował, że Prezydent Federacji Rosyjskiej przyznał medale ” 65 lat Zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej”, które wręczył polskim kombatantom: ppor. Marianowi BYRKA, ppor. Mieczysławowi CZAJKOWSKIEMU, kpt. Alfonsowi DASZKIEWICZOWI, por. Dymitrowi KALINOWSKIEMU, por. Julii KOŁOSOWSKIEJ, por. Marianowi KOWALIKOWI, ppor. Bogusławowi ŁOZOWSKIEMU, por. Franciszkowi MAZURAKOWI, por. Franciszkowi MICKIEWICZOWI, por. Janowi MLECZKO, por. Bronisławowi MULAWKA, płk Jerzemu PESZKO, kpt. Fabianowi STRZAŁKOWSKIEMU, ppor. Wandzie TALMA. Dla części chorych odznaczonych medale odebrali ich bliscy.
Zarząd Główny ZWiR WP przyznał nasze najwyższe wyróżnienie organizacyjne „Krzyż LWP”, które prezes Krzysztof MAJER wręczył ppor. Antoniemu SALETNIKOWI i kpt. Ryszardowi SZMOŁDA, który otrzymał również medal XV-lecia Związku Żołnierzy LWP. Kawaler Krzyża Orderu Wojennego Virtuti Militari kpt. Julian LECH wręczył Kombatancki Krzyż Pamiątkowy „Zwycięzcom 1945” – ppor. Henrykowi FENDORFOWI i kpt. Zdzisławowi GRACZYKOWI, a „Krzyż Czynu Frontowego 1 i 2 Armii WP 1943-45” st. sierż. Jerzemu PAŁCE. Z kolei wiceprezes Zarządu Dolnośląskiego por. Ryszard LEPAROWSKI wręczył medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa”: srebrny – st. chor. Bronisławowi KRÓLOWI, bršzowy – Grażynie WIEWIÓRA. Zarząd Powiatowy ZWiR WP w Zgorzelcu przyznał medale pamiątkowe „Bohaterom Forsowania Nysy Łużyckiej”, które wręczyli prezesi por. Ryszard LEPAROWSKI i ppłk Krzysztof MAJER kol.: kpt. Ryszardowi LANCMANOWI, st. chor. szt. Henrykowi NASZKOWSKIEMU, st. chor. Henrykowi JAWORSKIEMU, st. chor. szt. Adamowi MRZYGŁODOWI, st. kpr. Stanisławowi PRZYBYLSKIEMU, st. chor. szt. Jerzemu SZUL, sierż. Witoldowi KARGULOWI, por. Franciszkowi WALINOWICZOWI, por. Jerzemu HERMANOWI, sierż. Waldemarowi CHABIOROWI. Z upoważnienia Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Dzieci Wojny płk Adam JAROS wręczył ppłk Krzysztofowi MAJEROWI Błękitny Krzyż Zasługi SDP.
Koło M-G ZWiRWP w Zgorzelcu wyróżniło Odznaką Pamiątkową kpt. Bogdana BEZEGA. Miłym akcentem było wręczenie przez prezesa mjr Jarosława WIKIERĘ i członka Zarządu Ogólnopolskiego Zrzeszenia Emerytów i Rencistów Służb Mundurowych kpt. Piotra ZBOROWSKIEGO specjalnego dyplomu uznania oraz eksponatu muzealnego kol. Michałowi SABADACHOWI. Eksponaty do ekspozycji muzealnej przekazali też st. chor. szt. Jerzy SZUL i st. chor. Andrzej NAWROT.
Część oficjalną spotkania zakończyło tradycyjnie złożenie wieńców i wiązanek kwiatów przez kombatantów i weteranów pod pomnikami frontowych dowódców LWP. Kolejne godziny, korzystając ze słonecznej pogody, spędzono na wspomnieniach i rozmowach w sadzie „Sabadachowa”. Wspólnie też śpiewano piosenki wojenne i wojskowe. Można też było kupić na małym stoisku książki poświęcone historii Dolnego Śląska, a zwłaszcza Legnicy. Chętnie fotografowano się z członkami grupy rekonstrukcyjnej „Twierdza Wrocław”, ubranych w historyczne mundury żołnierzy AR. Warto podkreślić, że autokar wiozący delegację z Wrocławia w drodze do Uniejowic, zatrzymał się w Złotoryi, która przygotowuje się do obchodów 800-lecia lokacji grodu. Szczególną atrakcją była możliwość zwiedzenia Muzeum Złota oraz usłyszenia wielu ciekawostek od miejscowego przewodnika. Zadowoleni weterani umówili się już na kolejne spotkanie w Uniejowicach z okazji rocznicy przysięgi „kościuszkowców” 17 lipca br. Na stronie internetowej Radia Wrocław zamieszczono artykuł red. Andrzeja ANDRZEJEWSKIEGO „Kiedyś do siebie strzelali. Dziś wspólnie świętują rocznicę końca II Wojny Światowej” o uroczystościach rocznicowych w Uniejowicach.
09.05 – w „Gazecie Wrocławskiej” opublikowano obszerny, sympatyczny artykuł red. Zygmunta MUŁKA „Były rosyjskie medale i marsze dla weteranów” oraz zdjęcia.
W Jaworze pod Grobem Nieznanego Żołnierza, następnie przy obelisku 1000-lecia Państwa Polskiego odbyły się uroczystości 66 rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie, w których udział wzięły delegacje samorządowe i kombatantów oraz 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia. Cześć oficjalna obchodów odbyła się w Teatrze Miejskim, podczas której Prezes Koła Miejskiego ZKRPiBWP Jan JAŚKOWIAK powitał zgromadzonych licznie gości. Wśród nich naszego Związku, Stowarzyszenia Dzieci Wojny i Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. W dalszej części uroczystości zebrani wysłuchali referatu okolicznościowego, a także obejrzeli część artystyczną przygotowaną przez uczniów Zespołu Szkół Agrobiznesu w Bolkowie. Na zakończenie obchodów zaproszeni goście udali się do Parku Miejskiego w Jaworze, na Piknik stowarzyszeń kombatanckich, mundurowych i wojska, podczas którego ppłk Jan KOBES prezes OM ZWiR WP wręczył medale pamiątkowe „Bohaterom Forsowania Nysy Łużyckiej”, które otrzymali m.in. płk Zygmunt MALEC, ppłk Kazimierz ŁUCKI i ppłk Czesław PERLAK. Była też okazja do zwiedzania jaworskiego Muzeum Regionalnego.
Na zaproszenie Ambasadora Republiki Białorusi w Warszawie kpt. Julian LECH uczestniczył w uroczystości rocznicowej i został udekorowany Medalem Zwycięstwa nadanym mu przez Prezydenta Białorusi.
Na zaproszenia Prezesa Koła Miejskiego ZKRP i BWP w Zgorzelcu, delegacja Oddziału Powiatowego ZWiR WP w składzie: por. Ryszard LEPAROWSKI i st. sierż. Kazimierz POPIELARZ wzięła udział w spotkaniu towarzyskim kombatantów z okazji Dnia Zwycięstwa, które odbyło się w restauracji „Kameralna” w Zgorzelcu.
10.05 – na stronie internetowej „Polski Zbrojnej” zamieszczono notkę ppłk Krzysztofa MAJERA o obchodach Dnia Zwycięstwa przez oddział ZWiRWP oraz Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Złotoryi.

Możliwość komentowania została wyłączona.