Kalendarium

ZWIAZEK WETERANÓW i REZERWISTÓW
WOJSKA POLSKIEGO
im. Gen Franciszka GĄGORA
KRS 00000 94 406 Regon – 010428055 NIP 526-22-13-001

Członkowie Prezydium Zarządu Głównego
Związku Weteranów i Rezerwistów
Wojska Polskiego

Szanowni Koledzy
Przedstawiam poniżej ramowy projekt kalendarium historycznego na rok kalendarzowy. Zawarte w projekcie są daty ważnych wydarzeń z najnowszej historii Polski przypominające pamięć o walce Wojska Polskiego w II wojnie światowej. Kalendarium może być pomocne przy sporządzaniu kwartalnych planów spotkań i planowania udziału członków naszej organizacji w spotkaniach patriotycznych.

01.01.1944 – ukazanie się dekretu KRN o powołaniu Armii Ludowej,
12.01.1945 – początek ofensywy styczniowej Armii Czerwonej i Wojska Polskiego na froncie Wschodnim,
17.01.1945 – wyzwolenie lewobrzeżnej Warszawy przez Wojsko Polskie i Armię Czerwoną
19.01.1945 – rozkaz dowódcy AK gen. bryg. Leopolda Okulickiego (ps. „Niedźwiadek”) o rozwiązaniu Armii Krajowej,
27.01.1945 – wyzwolenie Auschwitz,
29.01.1945 – początek walk jednostek I Armii WP o przełamanie Wału Pomorskiego,
01.02.1944 – zamach wyspecjalizowanego oddziału AK na dowódcę SS i policji dystryktu Warszawskiego – gen. Franza Kutscherę,
09.02.1945 – przełamanie głównej pozycji Wału Pomorskiego przez I Armię WP.
14.02.1942 – ukazał się rozkaz o przemianowaniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową,
25.02.1942 – wydanie rozkazu przez Naczelnego Wodza o utworzeniu I Dywizji Pancernej,
27.02.1945 – wkopanie pierwszego polskiego słupa granicznego nad Odrą w Czelinie,
18.02.1945 – zdobycie Kołobrzegu przez I Armię WP i oddziały Armii Czerwonej,
26.03.1943 – odbicie więźniów pod Arsenałem w Warszawie przez oddział Armii Krajowej,
28.03.1945 – zdobycie Gdańska i Gdyni przez I Warszawską Brygadę Pancerną oraz oddziały Armii Czerwonej,
14.04.1940 – lądowanie brytyjsko-francusko-polskich sił ekspedycyjnych nad Narwikiem,
16.04.1945 – sforsowanie Odry przez I Armię WP i Nysy Łużyckiej przez II Armię WP,
19.04.1943 – wybuch powstania w getcie warszawskim,
27.04.2021 – 124 rocznica urodzin gen. Zygmunta Berlinga,
02.05.1945 – zdobycie Berlina przez oddziały Armii Czerwonej oraz Armii WP,
03.05.1945 – dotarcie jednostek I Armii WP do Łaby,
08.05.1945 – zakończenie II wojny światowej w Europie
11.05.1944 – początek bitwy 2 Korpusu Polskiego pod Monte Cassino,
18.05. 1944 – zdobycie Monte Cassino przez 2 Korpus Polski,
14.06.1940 – osadzono pierwszych polskich więźniów politycznych w obozie koncentracyjnym
Auschwitz – Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady,
21.07.1944 – powstanie Odrodzonego Wojska Polskiego;
22.07.1944 – walki partyzanckie w Lasach Parczewskich,
07-08.1944 – walki I Armii WP nad Wisłą pod Dęblinem i Puławami, gdzie poległo i zaginęło 1376 żołnierzy,
01.08. 1944 – wybuch Powstania Warszawskiego,
13.08.1944 –podczas Powstania Warszawskiego na ul. Kilińskiego doszło do wybuchu tzw. „czołgu pułapki” , w tym dniu ustanowiono Dzień Starówki,
09-16.08.1944 – największa bitwa pancerna pod Studziankami stoczona przez Wojsko Polskie na froncie wschodnim,
01.09.1939 – wybuch II Wojny Światowej,
10-15.09.1944- walki żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego i Armii Czerwonej o zajęcie Pragi,
17.09.1939 – napaść Sowietów na Polskę,
13-23.09.1944 – desant żołnierzy I Armii WP pod dowództwem gen. Z. Berlinga na Przyczółek Czerniakowski,
28.09.1939 – powstanie Polskiego Państwa Podziemnego,
29.09.1944 – bitwa partyzancka pod Gruszą,
12.10.1943 – bitwa pod Lenino,
11.11.1918 – odzyskanie niepodległości przez Polskę.

Warszawa, 25.03.2021 Łączę żołnierskie pozdrowienia

Tadeusz Otulak

Możliwość komentowania została wyłączona.