Kalendarium

ZWIAZEK WETERANÓW i REZERWISTÓW
WOJSKA POLSKIEGO
im. Gen Franciszka GĄGORA
KRS 00000 94 406 Regon – 010428055 NIP 526-22-13-001

Członkowie Prezydium Zarządu Głównego
Związku Weteranów i Rezerwistów
Wojska Polskiego

Szanowni Koledzy
Przedstawiam poniżej ramowy projekt kalendarium historycznego na rok kalendarzowy. W projekcie zawarte są daty ważnych wydarzeń z najnowszej historii Polski przypominające pamięć o walce Wojska Polskiego w II wojnie światowej. Kalendarium jest uzupełnieniem zeszłorocznego planu, może być pomocne przy sporządzaniu kwartalnych planów spotkań i planowania udziału członków naszej organizacji w spotkaniach patriotycznych.

01.01.1944 – ukazanie się dekretu KRN o powołaniu Armii Ludowej,
12.01.1945 – początek ofensywy styczniowej Armii Czerwonej i Wojska Polskiego na froncie Wschodnim,
17.01.1945 – wyzwolenie lewobrzeżnej Warszawy przez Wojsko Polskie i Armię Czerwoną
19.01.1945 – rozkaz dowódcy AK gen. bryg. Leopolda Okulickiego (ps. „Niedźwiadek”) o rozwiązaniu Armii Krajowej,
27.01.1945 – wyzwolenie Auschwitz,
29.01.1945 – początek walk jednostek I Armii WP o przełamanie Wału Pomorskiego,
01.02.1944 – zamach wyspecjalizowanego oddziału AK na dowódcę SS i policji dystryktu Warszawskiego – gen. Franza Kutscherę,
09.02.1945 – przełamanie głównej pozycji Wału Pomorskiego przez I Armię WP.
14.02.1942 – ukazał się rozkaz o przemianowaniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową,
25.02.1942 – wydanie rozkazu przez Naczelnego Wodza o utworzeniu I Dywizji Pancernej,
27.02.1945 – wkopanie pierwszego polskiego słupa granicznego nad Odrą w Czelinie,
18.02.1945 – zdobycie Kołobrzegu przez I Armię WP i oddziały Armii Czerwonej,
26.03.1943 – odbicie więźniów pod Arsenałem w Warszawie przez oddział Armii Krajowej,
28.03.1945 – zdobycie Gdańska i Gdyni przez I Warszawską Brygadę Pancerną oraz oddziały Armii Czerwonej,
14.04.1940 – lądowanie brytyjsko-francusko-polskich sił ekspedycyjnych nad Narwikiem,
16.04.1945 – sforsowanie Odry przez I Armię WP i Nysy Łużyckiej przez II Armię WP,
19.04.1943 – wybuch powstania w getcie warszawskim,
02.05.1945 – zdobycie Berlina przez oddziały Armii Czerwonej oraz Armii WP,
03.05.1945 – dotarcie jednostek I Armii WP do Łaby,
08.05.1945 – zakończenie II wojny światowej w Europie
11.05.1944 – początek bitwy 2 Korpusu Polskiego pod Monte Cassino,
18.05.1944 – zdobycie Monte Cassino przez 2 Korpus Polski
01.08.1944 – wybuch Powstania Warszawskiego
13.08.1944 – podczas Powstania Warszawskiego na ul. Kilińskiego doszło do wybuchu tzw. „czołgu pułapki”, w tym dniu ustanowiono Dzień Starówki

Komentarze są wyłączone.