Bitwa pod Stefanowem – 75 rocznica

Radom, dnia 30.09.2019r
W dniu 29.09.2019r. delegacja Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego i Radomskiego Oddziału Powiatowego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego uczestniczyła w uroczystości 75 rocznicy bitwy 25 pułku i 72 pułku Armii Krajowej pod Stefanowem oraz 67 rocznicy pacyfikacji m. Stefanów koło Gielniowa w składzie:
– ppłk w st. spocz. Stanisław Mazur
-Tadeusz Sitarski
-Tadeusz Wożniak
-Andrzej Prus
-Halina Wójcik-ze sztandarem
Mazowiecki Oddział Wojewódzki na zaproszenie Wójta gminy Gielniów pana Władysława Czarneckiego, starostę Przysuskiego pana Mariana Niemirskiego a objęte patronatem przez Marszałka Senatu pana Stanisława Karczewskiego.
Przed 75 laty w lasach koło Stefanowi skoncentrowane były znaczne siły 25 i 72 pułku Armii Krajowej akcji ,,Burza”. Skoncentrowane siły partyzantów zostały okrążone przez duże siły niemieckie. Doszło do walk w których mniej liczne siły partyzanckie podjęły walkę obronną, a następnie przebiły się przez kordony hitlerowskie.
Po wojnie wieś Stefanów za opór stawiany okupantowi, a następnie nowej władzy została spacyfikowana, a jej mieszkańcy przesiedleni na północ i zachód Polski. Dopiero po 1989r mogli powrócić w swoje strony.
W uroczystości uczestniczyli senatorowie i posłowie obecnego parlamentu, władze samorządowe, powiatowe, okolicznych gmin oraz społeczność z tego terenu. Uroczystość uświetniła kompania honorowa z 42 Bazy Lotniczej z Radomia z pocztem sztandarowym, a odbywała się wg porządku ( jak w zaproszeniu).

opracował: Ppłk Stanisław Mazur

Możliwość komentowania została wyłączona.