Opłatkowe spotkanie Tłumaczan

13 stycznia br. w Ośrodku Działań Społeczno-Kulturalnych „Piast” we Wrocławiu na spotkanie opłatkowe przybyli członkowie Ogólnopolskiego Oddziału Tłumaczan Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Prezes Elżbieta NIEWOLSKA przywitała zebranych i zaproszonych gości w osobach: prezesa Towarzystwa dr Andrzeja KAMIŃSKIEGO, regenta Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych, sekretarza ZO TWO gen. bryg PDS Aleksandra PODOLSKIEGO, sekretarza UPUM Julitę PODOLSKĄ, kawalera Orderu Wojennego Virtuti Militari, uczestnika Powstania Warszawskiego ppłk ZS Witolda SOKOŁOWSKIEGO, dyrektora Instytutu Studiów Międzynarodowych UWr. prof. zw. dr hab. Zdzisława Juliana WINNICKIEGO, pracownika Instytutu Prahistorii UAM w Poznaniu prof. nadzw. dr hab. Przemysława MAKAROWICZA, wiceprezesa Zarządu Głównego, prezesa Zarządu Dolnośląskiego Związku Weteranów i Rezerwistów WP płk Krzysztofa MAJERA, historyka i heraldyka z Wrocławia ppłk PDS dr Norberta WÓJTOWICZA oraz sołtysa wsi Siedlakowice Jerzego CZERWCA, gdzie znajduje się sanktuarium i cudowny obraz św. Anny Samotrzeciej, patronki Tłumaczan.Część oficjalna spotkania stała się okazją do odznaczenia przez prezesa Andrzeja KAMIŃSKIEGO kilkunastu osób złotymi odznakami TMLiKP-W w podziękowaniu za dotychczasową działalność społeczną, a zwłaszcza za aktywny udział w akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Symbolicznym nawiązaniem do obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, było wręczenie przez członków Kapituły Krzyża Pamiątkowego 150-lecia urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego, który otrzymali: Anna BOCHEŃSKA, Jolanta DOMAŃSKA, Elżbieta NIEWOLSKA, Henryk JAGINTOWICZ, Tadeusz NIEWOLSKI, Wacław NOWAK, Zdzisław WINNICKI, Bogusław WIŚNIEWSKI, Ryszard ZŁOCIŃSKI i Józef ŻĄDŁO. Medalami pamiątkowymi TWO zostali wyróżnieni: Irena ROSOWSKA, Tadeusz NIEWOLSKI, Przemysław MAKAROWICZ, Andrzej KAMIŃSKI, Norbert WÓJTOWICZ, Wacław NOWAK i Stanisław ZIOBRO. Akt mianowania do stopnia pułkownika Polskich Drużyn Strzeleckich odebrał Ryszard ZŁOCIŃSKI, a awanse Związku Strzeleckiego “Strzelec” RP do stopnia podpułkownika Wacław NOWAK, do stopnia chorążego Józef ŻĄDŁO. Z kolei Barbara JAGINTOWICZ została odznaczona Krzyżem Za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, a Elżbieta NIEWOLSKA medalem XX-lecia UPUM. Po odśpiewaniu hymnu kresowian, odmówieniu modlitwy w intencji zmarłych członków Towarzystwa podzieliliśmy się opłatkiem.
Następnie działający od dwunastu lat przy ODSK „Piast” Chór „Piastuny” wystąpił w strojach szlacheckich z pięknym widowiskiem słowno-muzycznym na motywach pastorałek Leona Schillera i fragmentach biblijnych dot. Bożego Narodzenia. Część towarzyską z powodzeniem wzbogacił Artur ZAHARSKI wzruszającą wiązanką piosenek lwowskich i patriotycznych. A jak rozpoczął grać melodie taneczne, to pierwszy na parkiet ruszył 95-letni kombatant Witold SOKOŁOWSKI, dając przykład młodszym wiekiem. Zebrani mieli też okazję zapoznać się z najnowszym numerem „Zeszytów Tłumackich” oraz długich rozmów i wspomnień przy odświętnie przystrojonych stołach.

Krzysztof MAJER
Foto: Elżbieta NIEWOLSKA, Irena ROSOWSKA, Krzysztof MAJER

Możliwość komentowania została wyłączona.