„ZA ZASŁUGI DLA GMINY GRÓJEC” – Stanisław Wieczorek

CZŁONEK POG ZW i R WP Z OKAZJI 600 ROCZNICY PRZYZNANIA GRÓJCOWI PRAW MIEJSKICH OTRZYMUJE ZA DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNĄ MEDAL „ZA ZASŁUGI DLA GMINY GRÓJEC”.


Kolega Stanisław Wieczorek urodził się 02.10.1931r w Grójcu. W 1950r. ukończył 3-letnia średnią Zasadniczą Szkołę Zawodową w specjalności ślusarz – tokarz.
Służbę wojskową odbywał w Pułku Piechoty w Ostródzie od 19.11.1951r do 26.10.1953r. Od 28.11.1951r do 12.10.1952r. odbiera przeszkolenie wojskowe w Pułkowej Szkole Podoficerskiej w Ostrudzie. Za bardzo dobre wyniku w szkoleniu w maju 1951r otrzymuje awans do stopnia starszego szeregowego, w dniu 22.071951r zostaje wyróżniony odznaką „Wzorowy Cekaemista” a na święto Wojska Polskiego w dniu 12.10.1951r zostaje awansowany na stopień kaprala. Po ukończeniu szkoły podoficerskiej jako prymus w dniu 26.10.1952r zostaje awansowany do stopnia plutonowy i wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy plutonu.
W dniu 01.12.1952r jako jedyny w pułku zostaje wyznaczony na stanowisko, szefa kompani w Pułkowej Szkole Piechoty i pełni tą funkcję do końca swojej służby wojskowej tj. do 26.10.1953r.
Kolega Stanisław po wyjściu z wojska działa aktywnie w Grójeckim Hufcu ZHP, prowadzi drużynę harcerską oraz uczestniczy w organizacji obozów harcerskich.
Za działalność społeczną zostaje awansowany w dniu 09.10.1982r. przez Komendanta WKU Grójec na stopień sierżanta a w dniu 27.01.1986r przez Szefa WSzW Radom na stopień starszego sierżanta.
Za działalność społeczną był odznaczony i wyróżniany medalami:
1. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia;
2. Krzyżem Zasługi;
3. Medalami 30 i 40-lecia Państwa Polskiego;
4. Brązowym medalem „W Służbie Narodu”;
5. Brązowym i Srebrnym medalem „Za Zasługi Dla Obronności Kraju” .
6. Brązowym medalem „ Zasłużony dla Pożarnictwa”;
7. Odznaką 1000-lecia Państwa Polskiego;
8. Złotą odznaką „ Zasłużony Działacz Frontu Jedności Narodu”;
9. Złotym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”’
10. Brązowym, Srebrnym i Złotym „Krzyżem im. J. Krasickiego”;
11. Złotą Odznaką „Zasłużony dla woj. warszawskiego”;
12. Złotą Odznaką „Zasłużony dla woj. radomskiego”;
Kolega Stanisław Wieczorek otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień jako pracownik FSO w Grójcu, odznaczeń Związku Zawodowego Metalowców oraz te które bardzo sobie cenił na odcinku działalności z młodzieżą w ZHP tj. Harcmistrz ZHP /1974r./, Honorowa Odznaka Chorągwi Mazowieckiej /1964r/, Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej /1966r/, odznaka „Przyjaciel Dziecka”.
W dniu 04.11.1999r wstępuje do Związku Żołnierzy LWP w Grójcu a po jego reorganizacji w 2010r jest członkiem ZWiR WP Oddziału Powiatowego Grójec.
W dniu 07.05.2000r ZŻ LWP otrzymuje sztandar ufundowany przez władze samorządowe i darczyńców powiatu grójeckiego. Kol. Stanisław jest jednym z głównych organizatorów tej uroczystości. Cieszy się dużym poparciem w środowisku ZŻ LWP i to nie tylko na szczeblu powiatu. Jako delegat POG ZŻ LWP na II Zjazd MOW ZŻ LWP , zostaje wybranym na nim do Komisji Rewizyjnej.
Od 2002r POG ZŻ LWP w Grójcu nawiązuje ścisłą współpracę z Publiczną Szkołą Podstawową im. I Brygady Pancernej „Bohaterów Westerplatte” w Studziankach Panc. obejmującą nie tylko spotkania z dziećmi z okazji świąt wojskowych i państwowych ale organizując dla szkoły zbiórkę darów na prezenty pod choinkę dla dzieci tej szkoły. Współpraca ta trwała do momentu likwidacji szkoły.
Rok 2003 dla ZŻ LWP jest rokiem jubileuszowym 10-lecia jego działalności.
Zarząd Główny tego związku docenia dotychczasową działalność Kol. Stanisława Wieczorka, wyróżniając go medalem pamiątkowym wybitym na ten jubileusz, wręczanym na Zjeździe Nadzwyczajnym w Warszawie w dn.21.10.2003r oraz wpisem „Księgi Zasłużonych dla ZŻ LWP” przez Zarząd Główny tego związku.
W tym samym roku jego działalność została jeszcze nagrodzona dyplomem uznania przez ZG ZK RP i BWP oraz przez MON brązowym medalem „Za Zasługi Dla Obronności Kraju” .
Lata 2004 do 2010 w strukturach ZŻ LWP przynoszą Kol. Stanisławowi co roku wyróżnienia i podziękowania za działalność społeczną w postaci dyplomów, medali i krzyży pamiątkowych oraz w 2008r srebrny medal „Za Zasługi Dla Obronności Kraju”.
W dniu 01.03,2008r na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Koła Nr.3 rezygnuje z pełnienia funkcji Prezesa. Nowym Prezesem zostaje wybrany Kol. Kazimierz Rdzanek.
VIII Zjazd Krajowy Delegatów ZŻ LWP, który odbył się w dn.23.10.2009r w Warszawie podejmuje uchwałę o zmianie nazwy związku na Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego. Kolega Stanisław wraz z większością członków z Powiatowego Oddziału Grójeckiego wstępuje w jego szeregi otrzymując legitymację członka ZWiR WP o numerze 1974 w dniu 04.11.2009r.
Dla Kol. Stanisława niezwykłym przeżyciem było spotkanie koleżeńskie zorganizowane z okazji 80-tych urodzin przez członków Koła Nr.3 na którym otrzymał podziękowania za długoletnia działalność społeczną od Prezesa ZG ZWiR WP płk /s/ Andrzeja Sarnowskiego oraz Prezesa WOM ZWiR WP płk /s/ WładysławaDobrzańskiego. Epogeum 80-tych urodzin członków POG ZWiR WP było spotkanie koleżeńskie u Burmistrza Gminy i Miasta Grójec Pana Jacka Stolarskiego w dniu 12.10.2011r. na którym jubilacji otrzymali dyplomy –podziękowania za działalność społeczną.
W dniu 16.10.2011r otrzymuje medal „ Pro Memoria” nadany przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.
W nowych strukturach związkowych nadal pracuje społecznie. Na V Zjeździe Powiatowego Oddziału Grójeckiego, który odbył się w dn. 3 marca 2012r zostaje wybrany do jego zarządu jako członek ds. emerytów i rencistów.
W październiku 2013r jako delegat POG ZWiR WP uczestniczy w XI Zjeździe Krajowym Delegatów ZWiR WP. Z powodu kłopotów zdrowotnych nie wyraża zgody na pracę w organach krajowych tego związku.
Na działalność w Zarządzie POG ZWiR WP kadencji 2016-2019 nie wyraża zgody ze względu na kłopoty zdrowotne ale cały czas służy kolegom ze związku dobrymi radami popartymi długoletnim doświadczeniem w działalności społecznej.
W dniu 19.09.2019r. Radni Gminy i Miasta Grójec Uchwałą Nr 12/103/19 na wniosek Zarządu POG ZW i R WP przyznają Panu Stanisławowi Wieczorek medal „Za zasługi dla Gminy i Miasta Grójec. Medal otrzymuje wraz z trójką osób wyróżnionych na uroczystej sesji Rady Gminy i Miasta Grójec zorganizowanej w tym dniu z okazji 600 rocznicy otrzymania przez Grójec praw miejskich.
Członkowie POG ZWiR WP życzą Swemu zacnemu koledze tradycyjnych 100 lat.

Opracował – Stanisław Gliński

Możliwość komentowania została wyłączona.