Nie tylko o skautingu

6 października 2016 r. na terenie Wyższej Oficerskiej Szkoły Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu odbyła się konferencja naukowa „Miejsce skautingu w programie wychowawczym szkoły”.
Swą obecnością obrady zaszczycili przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, instruktorzy ZHP, Royal Rangers Polska i Skauci Europy oraz profesorowie i nauczyciele wrocławskich, poznańskich i opolskich szkół.
Władze naczelne ZHP reprezentował Przewodniczący hm. Paweł SUPEŁ, a Związek Weteranów i Rezerwistów WP płk hm. Krzysztof MAJER.
Wygłoszono kilkanaście interesujących wielowątkowych referatów o bogatej tematyce wychowawczej i programowo-organizacyjnej.
W dyskusji płk Krzysztof MAJER podkreślił znaczenie kształtowania patriotycznych postaw młodzieży we współpracy z wojskiem oraz związkami kombatanckimi i żołnierskimi.
Poczta Harcerska „Szaniec” pod kierunkiem hm. Marka STOCHMIAŁKA przygotowała prezentację akcesoriów i odznak harcerskich oraz wydała okolicznościową kartę pocztową, znaczek i stempel.
Słowa uznania za udaną imprezę kieruję pod adresem głównej organizatorki dr hm. Jolanty HORYŃ i moderatora prof. dr hab. hm. Wojciecha HORYŃ.

Możliwość komentowania została wyłączona.