Obchody rocznic

Obchody rocznic wrześniowych w województwie lubelskim (obszarze działania Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego ZWiRWP)

Wrzesień jest miesiącem szczególnym ponieważ w jego pierwszym dniu każdego roku uczniowie zaczynają nowy rok szkolny. Również w tym dniu mija kolejna data napaści hitlerowskich Niemiec i faszystowskiej Słowacji (uzależnionej całkowicie od hitlerowskiej III Rzeszy niemieckiej) na Polskę. Agresja ta rozpoczęła dramatyczny okres w historii świata, Europy i Polski zwany II wojną światową. Wojna ta pochłonęła ponad 50 mln żołnierzy i cywilów, którzy ponieśli śmierć. Rannych zostało 35 mln. Wiele tysięcy ludzi zostało trwałymi kalekami, często niezdolnymi do samodzielnej egzystencji. Przyniosła też ogromne zniszczenia gospodarcze oraz zahamowała rozwój wielu gałęzi gospodarczych. W sumie była ogromnym kataklizmem w dziejach ludzkości, który opóźnił dalszy rozwój cywilizacyjny. Nic więc dziwnego, że poszczególne rocznice jej wybuchu są obchodzone w mniej lub więcej uroczyście.

Dla nas Polaków oprócz 1 września ważną datą jest również 17 września ponieważ wczesnym rankiem tego dnia w 1939 roku granicę wschodnią II Rzeczypospolitej przekroczyły oddziały Armii Czerwonej i zajęły Kresy Wschodnie tego państwa, które już nigdy nie powróciły do Polski wskutek różnorodnych zawirowań polityczno-dziejowych. Obie daty (1 września i 17 września) w Polsce dodatkowo są obchodzone jako Dzień Weterana (oddajemy hołd wszystkim polskim żołnierzom oraz członkom Ruchu Oporu) i Dzień Sybiraka (czyli pamiętamy o ofiarach poniesionych przez naród polski podczas zsyłek do łagrów na Syberii i innych miejsc katorgi w byłym stalinowskim Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich).

Do obchodów organizowanych przez władze państwowe i samorządowe przyłączyli się także członkowie Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego, którzy gremialnie w nich uczestniczyli. W Chełmie, w dniu 1 września b.r. wspólna delegacja Zarządu Wojewódzkiego ZWiRWP w Lublinie z/s w Chełmie oraz Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Chełmie i Koła Stowarzyszenia „Pokolenia”
w Chełmie (w składzie: ppłk Jan Grzech – prezes ZR ZŻWP w Chełmie, mjr ZWiR dr Paweł Kiernikowski – sekretarz ZW ZWiRWP w Lublinie z/s w Chełmie, ppłk inż. Józef Piłat – sekretarz ZR ZŻWP w Chełmie, ppłk ZWiR Bogusław Kraczkowski – wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej LOW ZWiRWP w Lublinie z/s w Chełmie ) złożyła wiązankę kwiatów przy wejściu na Cmentarz Wojenny w Chełmie. Również w dniu 17 września b. r. podczas uroczyści zorganizowanej przez Urząd Miasta Chełm wspólna delegacja ZW ZWiRWP w Lublinie z/s w Chełmie oraz ZR ZŻWP w |Chełmie (w składzie: ppłk ZWiR mgr Jan Borowik – prezes ZW ZWiRWP w Lublinie z/s w Chełmie, ppłk Jan Grzech – prezes ZR ZŻWP w Chełmie, mjr ZWiR dr Paweł Kiernikowski – sekretarz ZW ZWiRWP w Lublinie z/s w Chełmie i ppłk inż. Józef Piłat – sekretarz ZR ZŻWP w Chełmie) składając wiązankę kwiatów przy Kamieniu Sybiraków w Chełmie złożyła hołd wszystkim Polakom – ofiarom Sybiry, Kołymy i wielu innych miejsc zesłania w byłym Związku Radzieckim (część z nich ocalała zasilając szeregi żołnierskie Armii Polskiej dowodzonej przez gen. Władysława Andersa oraz Armii Polskiej w ZSRR dowodzonej przez gen. Zygmunta Berlinga, późniejszej 1 Armii Wojska Polskiego).

Niech ten wiersz będzie małym hołdem złożonym wszystkim polskim Bohaterom, którzy we wrześniu 1939 roku oraz w latach wojny i okupacji trwali na posterunku niejednokrotnie przelewając krew w walce lub oddając własne życie i cierpienie na Ołtarzy Sprawy Narodowej.

1939 r. Porównanie sił Polski, Niemiec, ZSRR i Słowacji
Polski plakat o mobilizacji powszechnej z 1939 roku
Polskie gazety z dnia 1 września 1939 roku
Awers i rewers okolicznościowej monety wybitej przez Narodowy Bank Polski
Cmentarz Wojenny w Chełmie. Mogiły żołnierzy polskich poległych we wrześniu 1939 roku
17. IX 2022 r. Warta żołnierska przy Kamieniu Sybiraków w Chełmie
17 IX 2022 r. Wspólna delegacja ZW LOW ZWiRWP oraz ZR ZŻWP
17 IX 2022 r. Kwiaty i wieńce złożone przy Kamieniu Sybiraków

Tekst i wiersz: mjr dr Paweł Kiernikowski

Zdjęcia: Jan Borowik oraz ze stron internetowych

Ilustracje ze stron internetowych

Możliwość komentowania została wyłączona.