XI ZJAZD DELEGATÓW ZWIRWP

W dniu 17 paŸdziernika 2013 roku odbył się w Warszawie XI krajowy zjazd delegatów związku weteranów i rezerwistów wojska polskiego imienia generała Franciszka Gągora. W zjeŸdzie uczestniczyli pan pułkownik Janusz Jurczyk, przedstawiciel szefa sztabu generalnego pana generała Mieczysława Gocuła, który odczytał przesłanie pana generała do delegatów zjazdu. Pan generał w stanie spoczynku Bolesław Izydorczyk wiceprezes związku żołnierzy wojska polskiego, który dokonał dekoracji sztandaru związku weteranów i rezerwistów wojska polskiego, złotą odznaką za zasługi dla związku żołnierzy wojska polskiego. Pan pułkownik w stanie spoczynku Jan Gazarkiewicz, wiceprezes federacji stowarzyszeń rezerwistów i weteranów sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, który odznaczył członków związku: kapitana Bogdana Bezega, pułkownika Adama Jarosa, chorążego Bronisława Króla, starszego chorążego Jerzego Nagodę, sierżanta Jakuba Saracena ,kapitana Bronisława Turczanika i kaprala Jana Wegrzyna honorową odznaka za zasługi dla federacji stowarzyszeń rezerwistów i weteranów sił zbrojnych rp. medalem złotym za zasługi dla obronnosci kraju odznaczeni zostali koledzy Ryszard Tutakiewicz i Janusz Bejski oraz brązowym pani podpułkownik Katarzyna Jurkowska z małopolskiego oddziału związku w Krakowie. Zjazd dokonał wyboru władz związku weteranów i rezerwistów wojska polskiego. Prezesem związku wybrany został pułkownik w stanie spoczyku dr Wiesław Korga. Tytuł honorowego prezesa związku weteranów i rezerwistów wojska polskiego przyznano pułkownikowi w stanie spoczynku mgr Ludwikowi Rokickiemu. Sekretarzem generalnym związku wybrano starszego sierżanta w stanie spoczynku Mariana Lipczuka.

Możliwość komentowania została wyłączona.