Działalność Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego

Podkarpacki Oddział Wojewódzki z siedzibą w Sanoku swym działaniem organizacyjnym obejmuje teren województwa szczególnie pięknie położonego ze względu na walory Bieszczad i miejscowości wypoczynkowo uzdrowiskowe. Oddziałem kieruje płk rez. Stanisław Bądkowski długoletni żołnierz, poprzednio pełniący służbę w Wojskach Ochrony Pogranicza. Związany z Podkarpaciem służbą i miejscem urodzenia.
Prezentowane zdjęcia przedstawiają m.in. uroczystości w Sanoku w dniu 29 kwietnia 2011 roku związane z obchodami 30-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, wręczeniem nominacji na wyższe stopnie wojskowe m.in. na stopień pułkownika Stanisławowi Bądkowskiemu oraz złożenie wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Synów Ziemi Sanockiej przez delegację Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w składzie płk Stanisław Bądkowski, kol. Edmund Haduch i Józef Żuchowski. W uroczystościach uczestniczyła wojskowa asysta honorowa.
Na wniosek Pani Małgorzaty Chomycz Wojewody Podkarpackiego, Srebrnymi Krzyżami Zasługi odznaczeni zostali przez Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego członkowie Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego kol. Zdzisław Futyma, Tadeusz Gaworecki, Bolesław Kluska i Stanisław Stabryła. Wyróżnienia przyznane zostały za działalność na rzecz środowiska wojskowego i ich rodzin oraz miejscowej społeczności. Odznaczenia wręczone zostały w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie w dniu 10 maja 2011 roku. W uroczystości uczestniczył Prezes Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego płk rez. Stanisław Bądkowski.
W dniu 10 czerwca 2011 roku w 66 rocznicę objęcia służby granicznej przez frontowe Jednostki Wojska Polskiego i w 65 rocznicę bohaterskiej walki Żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza ze Strażnicy w Jasielu, stoczonej z Oddziałami Ukraińskiej Armii Powstańczej pod Pomnikiem poległych złożone zostały wieńce i kwiaty. Uroczystość zorganizowana przez Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego zgromadziła w miejscu pamięci przedstawicieli stowarzyszeń żołnierskich, związków kombatanckich, przedstawicieli władz samorządowych i młodzieży. W uroczystości uczestniczyli m.in. Stanisław Bądkowski, Krzysztof Silarski, Edmund Haduch i Zbigniew Smyl. Asystę honorową wystawił Karpacki Oddział Straży Granicznej z Nowego Sącza.
W dniu 13 sierpnia 2011 roku w przeddzień 91 rocznicy Bitwy Warszawskiej obchodzonej jako Święto Wojska Polskiego odbyło się w Sanoku, uroczyste zebranie Zarządu Powiatowego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w siedzibie koła Nr 2 „Dąbrówka”, któremu przewodniczył kol. Edmund Haduch. W zebraniu uczestniczyli płk rez. Stanisław Bądkowski Prezes Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego i kol. Józef Żuchowski – Wiceprezes.
W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście: Burmistrz Sanoka Wojciech Blecharczyk, Przewodniczący Rady Miasta Sanoka Jan Oklejewicz, przedstawiciel Związku Emerytów Policyjnych w Sanoku Adam Sieczkowski oraz przedstawiciele Rady Dzielnicy Dąbrówka. Uroczyste zebranie zostało zakończone wręczeniem Medali Za Zasługi dla Obronności Kraju, nadanych członkom Związku przez Ministra Obrony Narodowej.
W dniu 27 sierpnia 2011 roku staraniem Zarządu Wojewódzkiego Oddziału Podkarpackiego z siedzibą w Sanoku, zorganizowana została podróż wojskowo-historyczna szlakiem walk toczonych w Bieszczadach przez żołnierzy Wojska Polskiego z oddziałami Ukraińskiej Armii Powstańczej. Trasa podróży wiodła od Sanoka, do Baligrodu, Jabłonki, Cisnej, Wetliny i Sanoka.
Uczestnicy podróży oddali hołd poległym pochowanym na cmentarzu wojennym w Baligrodzie, pod Pomnikiem Poległych w Cisnej i w Jabłonkach pod Pomnikiem generała Karola Świerczewskiego.
Podróż podsumowano wspólnym żołnierskim obiadem, który został zorganizowany w Muzeum Łowiectwa w Nowosiółkach. W podróży obok członków Związku uczestniczyli również Prezesi zaprzyjaźnionych stowarzyszeń: Emil Buras – Związek Kombatantów i Osób Represjonowanych w Sanoku, Andrzej Woźny – Związek Inwalidów Wojennych i Adam Sieczkowski – Związek Emerytów Policyjnych.
W Brzozowie w dniu 10 września 2011 roku zorganizowano wspólnie ze Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego zawody strzeleckiego o puchar Prezesa Zarządu Rejonowego Związku. W zawodach uczestniczyły reprezentacje stowarzyszeń żołnierskich i organizacji społecznych. Uczestniczyło ogółem 90 zawodników.
Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego reprezentowali koledzy: Zdzisław Futyma, Jerzy Wanielista, Zbigniew Smyl, Stanisław Kniaź, Grzegorz Komornicki i Stanisław Lorenc.
Zdobywcą I miejsca okazał się por Stanisław Kniaź, a III miejce zajął por Grzegorz Komornicki, obydwaj z Zarządu Powiatowego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w Brzozowie.
Sanok w dniu 23 września 2011 roku uroczyście obchodził 90 rocznicę przybycia do miasta 2 pułku Strzelców Podhalańskich. Zgodnie z ceremoniałem wojskowym i udziałem Strzelców Podhalańskich w tradycyjnych mundurach wrócono do tradycji Wojska Polskiego. Strzelców Podhalańskich wystawiła Grupa Rekonstrukcji Historycznej „San” z Sanoka, współpracująca ze Związkiem. W uroczystości, która odbyła się na terenie koszar batalionu granicznego WOP, a obecnie Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka z Sanoka uczestniczyła Pani Wojewoda Małgorzata Chomycz, władze miasta, młodzież i społeczeństwo. Uroczystość zakończyło złożenie wieńców i kwiatów.

Możliwość komentowania została wyłączona.