Obchody Święta Niepodległości w Grójcu

Dzień 10.11.2016r. , zbliża się godzina 16.45. poczty sztandarowe, organizacji paramilitarnych, policji, straży pożarnej i szkół, mających swoją siedzibę w Grójcu, wchodzą do Kościoła pw. „Miłosierdzia Bożego”, by uświetnić swoją obecnością, odprawianą w intencji Ojczyzny Mszę Świętą, odprawianą przez kapelana wojskowego, księdza prałata Stefana KAZULAKA.
Uroczyście, zgodnie z ceremoniałem wojskowym, wprowadzony zostaje, sztandar wojskowy JW. 3411 w asyście kompanii honorowej tej jednostki i pododdziału młodzieży Liceum Wojskowego w Białobrzegach w ubiorach polowych WP.
Tą Mszą Świętą, podobnie jak w latach ubiegłych, rozpoczynają się obchody Święta Niepodległości w Grójcu, patronat nad którymi sprawują władze miasta Grójec oraz Dowódca JW. 3411.
W tegorocznych uroczystościach uczestniczyli poseł na sejm ziemi grójeckiej z ramienia PSL Pan Mirosław Maliszewski, radny sejmiku województwa mazowieckiego Pan Leszek Przybytniak oraz liczna grupa przedstawicieli władz samorządowych powiatu oraz gminy i miasta Grójec. Najliczniejszą w powiecie grójeckim (217 członków) organizację zrzeszającą byłych żołnierzy i członków wspierających Związku Weteranów i Rezerwistów WP, reprezentował poczet sztandarowy w składzie: dowódca pocztu – st. bosm. w st. spocz. T. Kaczanowski; sztandarowy – kpr. w st. spocz. D. Bladowski i asystujący – st. sierż. rez. L. Dolina.
Dowódca JW. 3411 płk Andrzej Kozera powitanie uczestników uroczystości z okazji 98 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę po 123 latach niewoli, rozpoczął wierszem znanym każdemu dziecku w XX wieku „ Kto ty jesteś?. Polak mały. ….”.
Zaznaczył również rolę polskiej inteligencji, pisarzy, poetów, kościoła i patriotycznych idei wpajanych przez ojców i matki w zachowaniu tożsamości narodowej. Dążenia Polaków (mimo wysiłku zaborców) w sprzyjających warunkach geopolitycznych w Europie, pozwoliło na powstanie i uznanie państwa polskiego w 1918r.
Po mszy, jej uczestnicy, przemaszerowali w ugrupowaniu marszowym, pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. Dalsza część uroczystości, przebiegła wg ceremoniału wojskowego, w trakcie której odczytano apel poległych w obronie Ojczyzny i apel poległych pod Smoleńskiem w 2012r. oraz oddano salwę honorową.
Burmistrz Gminy i Miasta Grójec Pan Jacek Stolarski w swoim wystąpieniu podkreślił zasługi marszałka Piłsudskiego w odzyskaniu niepodległości przez Polskę a także przedstawił historię mało komu znaną, powstania w Grójcu pomnika ku jego czci umiejscowionego w parku jego imienia przez osobę, która była skazana za swoje poglądy polityczne przez władze PRL na długoletnie więzienie. Po rehabilitacji jej przez obecny system, osoba ta (nie podano nazwiska) ze zwróconego odszkodowania, ufundowała pomnik społeczeństwu miasta Grójec w osobie wielkiego człowieka XX w dzięki któremu mogliśmy czuć się znowu Polakami. Burmistrz serdecznie podziękował wszystkim uczestnikom za udział w tym wielkim Święcie Narodowym obchodzonym na ziemi grójeckiej.
Następnie delegacje: sejmu, sejmiku województwa mazowieckiego, władz samorządowych Starostwa Powiatowego, Gminy i Miasta Grójec, stowarzyszeń paramilitarnych, szkół oraz mieszkańców Grójca, złożyły wieńce i wiązanki.
Uczniowie Gimnazjum Grójeckiego uświetniły tą uroczystość repertuarem wierszy patriotycznych nagrodzonych gorącymi brawami. Uroczystość zakończyła defilada kompanii honorowej i pododdziału młodzieży Liceum Wojskowego w Białobrzegach.
Stanisław Gliński

Możliwość komentowania została wyłączona.