Zasłużeni weterani… i nie tylko

24 lipca 2014 r. w kawiarni WOLAK we Wrocławiu odbyło się uroczyste, rozszerzone posiedzenie Prezydium Zarządu Dolnośląskiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego im. 2 Armii WP. Zebranie otworzył i prowadził wiceprezes Zarządu Głównego, prezes Zarządu Dolnośląskiego ppłk Krzysztof MAJER, który przywitał zaproszonych gości: Marka DYDUCHA, radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i Ryszarda STRUZIKA, sekretarza Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa we Wrocławiu. Poinformował, że spotykamy się z okazji święta związkowego oraz przypadającej we wrześniu 21. rocznicy powstania naszego Związku. Podkreślił, że świętujemy w gronie przyjaciół reprezentujących m.in. Związek Żołnierzy WP, Towarzystwo Wiedzy Obronnej, Związek Inwalidów Wojennych RP, Związek Harcerstwa Polskiego, Kongregację Przemysłowo-Handlową, Wrocławski Klub Seniorów Lotnictwa im. gen. Stanisława Skalskiego, Ogólnopolski Odział Tłumaczan Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce.
W pierwszej części zebrania zostały wręczone odznaczenia i wyróżnienia. Złotą Odznaką Honorową Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego został odznaczony Dolnośląski Oddział Wojewódzki ZWiRWP im. 2 Armii WP, którą z upoważnienia przewodniczącej Sejmiku Wojewodztwa Dolnośląskiego Barbary ZDROJEWSKIEJ, z rąk radnego Marka DYDUCHA odebrał najstarszy obecny wiekiem członek Zarządu Dolnośląskiego kpt. żegl. Ryszard ZŁOCIŃSKI i najmłodszy sierż. Waldemar CHABIOR. Zaś indywidualne złote odznaki otrzymali: gen. bryg. Zdzisław BARSZCZEWSKI, kpt. Bogdan BEZEG, sierż.Waldemar CHABIOR, płk Mirosław FIEDOROWICZ, kpt. Jan JANISZEWSKI, por. Ryszard LEPAROWSKI, hm. Teresa MAZIARZ-MACHAY, mjr Wacław NOWAK, płk Wojciech OLENDEREK, płk Aleksander PODOLSKI, plut. Zdzisław RÓŻANEK, kpr. pchor. dr Adam SZNAJDERSKI, mjr Dariusz TROJANOWSKI, mjr Stanisław WAWRZYNIAK, kpr. Jan WĘGRZYN, hm. Marek WOLANIN, kpr. Stanisław WOLANIN, ppłk Krzysztof MAJER. Krzyżem Za Zasługi dla ZWiWP zostali odznaczeni: płk Grzegorz STOIŃSKI i st. chor. szt. Andrzej NAWROT – złotym, mgr inż. Ryszard STRUZIK – srebrnym. Krzyż Czynu Zbrojnego Samoobrony na Kresach Wschodnich RP otrzymali: Adam BILIŃSKI, Jan DRAJCZYK, Elżbieta NIEWOLSKA i Ryszard ZŁOCIŃSKI; Krzyż Czynu Frontowego 1 i 2 Armii WP 1943-1945 – Marek CEMBRZYŃSKI; Odznakę Za Załugi dla ZKRPiBWP – Jarosław WIKIERA, a medal XX-lecia ZWiRP – Wincenty WOLAK. Ponadto kol. Bogdan BEZEG, który jest też prezesem Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Jaworze, odznaczył st. sierż. Henryka PAWŁOWSKIEGO Odznaką Za Szczególne Zasługi dla SEiRP, a ppłk Krzysztofa MAJERA Odznaką Za Zasługi dla SEiRP.
W drugiej części spotkania po spełnieniu toastu lampką szampana, mogliśmy porozmawiać przy kawie, herbacie i ciastkach, nie tylko o sprawach związkowych, ale też o pracy społecznej w różnych środowiskach, z którymi współpracujemy. Prawdziwą niespodziankę sprawił nam Komendant 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką płk lek. med. Grzegorz STOIŃSKI, który przypomniał, że kierowany przez niego szpita,l dziedziczy tradycje polowego szpitala 2 Armii WP i wręczył wszystkim uczestnikom spotkania piekny album, wydany z okazji 70-lecia szpitala. Swoją ostatnią książką „Działoszyckie rocznice” pochwalił się dr Adam SZNAJDERSKI, choć należy wspomnieć, że obecny wśród nas gen. Zdzisław BARSZCZEWSKI może się też poszczycić wieloma publikacjami dotyczącymi historii WP, a zwłaszcza losów i sylwetek saperów. W trakcie zebrania były prezentowane zdjęcia z naszych działań związkowych z ostatnich kilku lat, na których byli widoczni bohaterowie uroczystego spotkania. Na zakończenie podziękowaliśmy za gościnę gospodarzowi, mistrzowi cukierniczemu kpr. Wincentemu WOLAKOWI, który zapewnił, że będziemy mile widzianymi gośćmi w przyszłości.

Możliwość komentowania została wyłączona.