Znicze na grobie założyciela Koła Kombatantów w Grójcu.

Członkowie Koła Kombatantów RP i BWP w Grójcu oraz Powiatowego Oddziału Grójeckiego ZW i R WP zapalili znicz na grobie założyciela Koła Kombatantów w Grójcu.

W dniu 20 02. 2019r z okazji dziesiątej rocznicy śmierci śp. płk Eugeniusza Czuchnickiego, delegacja członków Koła Kombatantów RP i BWP w składzie: Prezes Koła – ppor. /s/ Kazimierz Kurach, płk /s/ Henryk Szymczak, ppor. /s/ Wojciech Kłosiński oraz Prezes POG ZW i R WP ppłk /s/ Stanisław Gliński i ppłk /s/ Jan Dulny razem z córką zmarłego Panią Haliną Polkowską zapalili znicz na jego grobie.
Dla środowiska kombatanckiego i byłych żołnierzy zawodowych Grójca i powiatu grójeckiego był wzorem działacza społecznego, który pokazywał jak ważna jest integracja i więź kadry byłych żołnierzy po zakończeniu służby wojskowej.
Był założycielem i pierwszym prezesem Koła nr 4 Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy WP w latach 1981-1985 oraz założycielem Koła Kombatantów RP i BWP w Grójcu z legitymacją Nr 1.
Aby zachować chronologię jego drogi życiowej, przedstawię jego skrócony życiorys, przekazany mi przez rodzinę.
Urodził się 6 czerwca 1917 r. w Alfredówce pow. Brzeżany woj. tarnopolskie. Po ukończeniu szkoły podstawowej, pozostaje w domu rodzinnym aby pomagać rodzicom w gospodarstwie rolnym. Na początku 1939 r. zostaje powołany do odbycia służby wojskowej i skierowany do szkoły podoficerskiej w 6 Pułku Artylerii Ciężkiej w Lwowie. W chwili rozpoczęcia II wojny światowej, bierze udział w Wojnie Obronnej w jednostce podległej pod Armię Kraków dowodzoną przez gen. bryg. Antoniego Szyllinga. Przeszedł szlak bojowy do rozformowania na granicy węgierskiej. Wraca w rodzinne strony gdzie w lutym 1940r. został aresztowany przez NKWD i deportowany z rodziną do Krasnojarskiego Kraju. Na zesłaniu przebywał trzy lata. W maju 1943 r. stawia się do nowo formowanej 1 Dywizji im. Tadeusza Kościuszki i wyznaczony na dowódcę działonu artylerii w 2 Pułku Piechoty. Uczestniczył w bitwie pod Lenino. W 1944 kończy Szkołę Podchorążych Artylerii i zostaje mianowany na stopień podporucznika. Przeszedł cały szlak bojowy od Lenino do Berlina. Po wojnie pełnił w wojsku różne stanowiska aby ukończyć swoją żołnierską przygodę w stopniu pułkownika na stanowisku Szefa Powiatowego Sztabu Wojskowego w Grójcu w 1973 r. Odznaczony m.in.: Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz medalami bojowymi. Za działalność związkową został wyróżniony wpisem do księgi honorowej „Zasłużonych dla ZBŻZ i ORWP” oraz odznaczeniami związkowymi. Przy grobie śp. Eugeniusza Czuchnickiego, Prezes Koła Kombatantów RP i BWP ppor. /s/ Kazimierz Kurach przedstawił zebranym a szczególnie jego wystąpienie skierowane było do jego córki Pani Haliny Polkowskiej, zakres działalności Koła z zaznaczeniem szczególnym wizyt takich delegacji jak w tym dniu, na groby innych zmarłych kombatantów, opiekę nad nimi oraz opiekę nad miejscami pamięci narodowej wraz z uczniami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Grójcu w ramach wolontariatu. Uczniowie tej szkoły występują ze sztandarem związkowym Koła Kombatantów RP i BWP w czasie pogrzebu kombatantów i w uroczystościach państwowych. Koło swoją działalnością opieki nad grobami kombatantów obejmuje dwa cmentarze grójeckie i siedem cmentarzy w terenie a stan członków Koła wynosi 18 osób. Koło współpracuje z Powiatowym Oddziałem Grójeckim Związku Weteranów i Rezerwistów a często członkowie Koła są również członkami POG ZW i R WP. W składzie dzisiejszej delegacji wszyscy członkowie Koła Kombatantów są równocześnie członkami POG ZW i R WP.
Żona zmarłego Pani Halina Czuchnicka urodzona 23.04.1921r. jest również kombatantką i członkiem Związku Weteranów i Rezerwistów WP. Mimo swego wieku jest w dobrym zdrowiu i interesuje się działalnością obydwu organizacji.
Na łamach tego artykułu życzymy Pani Halince dużo zdrowia i rodzinnej miłości.


Zdjęcie grupowe ( od lewej) – ppor. Wojciech Kłosiński, ppor. Kazimierz Kurach, Pani Halina Polkowska, ppłk Jan Dulny, płk Henryk Szymczak.


Widok na zapalone znicze i emblematami Związku Kombatantów RP i BWP oraz ZW i R WP.

Na podstawie danych otrzymanych od rodziny i Prezesa Koła Kombatantów

Opracował – Stanisław Gliński

Możliwość komentowania została wyłączona.