73-lecie Odrodzonego Wojska Polskiego

73-lecie Odrodzonego Wojska Polskiego

21 lipca br. mija 73 lat od odtworzenia na terenie wyzwalanych spod okupacji niemieckiej ziem polskich, regularnego Wojska Polskiego. Poszczególne nowe jego pododdziały były tworzone już nie na obczyźnie (na Zachodzie i Wschodzie Europy, nie na Bliskim Wschodzie), ale tu między Bugiem a Wisłą, autentycznym polskim terenie od czasów pierwszych władców z dynastii piastowskiej. To tu w tzw. Polsce Lubelskiej (73 lata temu była to jeszcze „Polska Chełmska”) powstało Odrodzone Wojsko Polskie, które po wielu przemianach i reformach istnieje do dnia dzisiejszego. W wojsku tym, już od zarania istnienia państwa polskiego służyli przedstawiciele różnych stanów społecznych, służyli przedstawiciele ludu polskiego. To właśnie odrodzone na naszym terenie Wojsko Polskie, walcząc na froncie wschodnim, u boku radzieckiej Armii Czerwonej, wypędziło ostatecznie Niemców z Polski.

Wojsko Polskie stanowiło drugą (po Armii Radzieckiej) siłę w bloku militarnym zwanym Układem Warszawskim. Polscy żołnierze wnieśli znaczący wkład w odbudowę Polski ze zniszczeń wojennych oraz, pod flagą Organizacji Narodów Zjednoczonych, wzięli zaszczytny udział w wielu misjach pokojowych w różnych punktach na kuli ziemskiej. I były to faktycznie misje pokojowe zakończone w większości sukcesem. W wojsku tym służyło wielu przedstawicieli polskich Sił Zbrojnych walczących w czasie II wojny światowej na wielu frontach u boku aliantów zachodnich, którzy powrócili po wojnie do kraju i przyczynili się w sposób znaczący do wzmocnienia Odrodzonego Wojska Polskiego. Tak więc słusznym jest pogląd, że Wojsko Polskie było, jest i będzie ludowe, bo służyli w nim, służą i będą służyli, nie najemnicy z obcych krajów, lecz tylko przedstawiciele Ludu Polskiego. Dlatego słusznym jest, by godnie i w sposób właściwy uczcić 73 rocznicę, nie polskojęzycznych oddziałów LWP, ale właśnie autentycznego Odrodzonego Wojska Polskiego.
Zrobili to członkowie m. in. Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych oraz Stowarzyszenia Pokolenie, którzy w dniu 21 lipca b. r. złożyli wiązanki kwiatów przy Cmentarzu Wojennym w Chełmie, ul. I Pułku Szwoleżerów. Uczcili w ten sposób wszystkich bez wyjątku polskich żołnierzy, którzy oddali swoje życie w walce o wyzwolenie Ojczyzny spod okupacji niemieckiej. Słowo wprowadzające w tematykę obchodów wygłosił st. sierż. dr Paweł Kiernikowski – sekretarz Zarządu Wojewódzkiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w Lublinie z siedzibą w Chełmie.
Należy nadmienić, że w większości poszczególnych kół na terenie Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego ZWiR WP odbyły się okolicznościowe zebrania poświęcone 73 rocznicy Odrodzonego Wojska Polskiego i złożono wiązanki kwiatów w miejscach pamięci narodowej.
st. sierż. dr Paweł Kiernikowski

Wejście na Cmentarz Wojenny w Chełmie, ul. I Pułku Szwoleżerów

Możliwość komentowania została wyłączona.