Z posiedzenia Zarządu Głównego

Koledzy!
Dziś uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu Głównego ZWiRWP. Na wstępie chwilą ciszy uczciliśmy pamięć Kolegów, którzy w ub. roku odeszli na Wieczną Wartę, zwłaszcza członków władz centralnych płk Andrzeja Kempki i ppłk Tadeusza Topolewskiego.
Prezes Związku płk dr Wiesław Korga podsumował nasze działania programowo-organizacyjne, które były na różnym poziomie. Jak zwykle odbyła się burzliwa dyskusja w sprawie opłacania składek członkowskich, które spadły. Z satysfakcją przyjąłem stwierdzenie, iż Oddział Dolnośląski jest najliczniejszy w kraju pomimo, że też odnotowaliśmy zmniejszenie stanu osobowego. Przyjęliśmy kilka uchwał m.in. upoważniliśmy Prezydium ZG do prowadzenia dalszych rozmów w sprawie powołania „Ogólnopolskiego Forum Porozumiewawczego Stowarzyszeń Żołnierskich”, zwłaszcza ze Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego. Zarząd wyraził zgodę na nadanie dla Grójeckiego Oddziału Powiatowego sztandaru i imienia jego założyciela płk Stefana Strzelbickiego, na mój wniosek zaś wyrażono zgodę na sztandar dla Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego (zajmiemy się tym tematem na najbliższym posiedzeniu Zarządu Dolnośląskiego, którego termin podam po uzgodnieniu z naszym „gospodarzem” przy ul. Kołłątaja). Niestety nadal trwają działania na rzecz rejestracji władz i Statutu Związku. Pochwaliłem się naszymi działaniami i wręczyłem Prezesowi książkę gen. Zdzisława Rozbickiego „Zagubione lata”, a wszystkim członkom władz płytę DVD z naszym „Kalendarium … 2018” /215 stron/ oraz broszurę „Cmentarze wojenne”. Padły propozycje pod rozwagę uroczystego zakończenia i podsumowania 25-lecia ZWiRWP – w kwietniu w Mieszkowicach z okazji rocznicy wbicia pierwszego słupa granicznego nad Odrą lub w Lasach Parczewskich 21 lipca z okazji rocznicy utworzenia Odrodzonego Wojska Polskiego.
Przywiozłem wnioskowane odznaczenia związkowe i 10 odznak ZWiRWP dla chętnych. Przy okazji dowiedziałem się od Skarbnika płk Zbigniewa Żurowskiego, że nie ma Srebrnych Krzyży, są złote ale pozostało kilkanaście krzyży brązowych. Uzgodniłem ze Zbyszkiem, że jeśli w przyszłym tygodniu prześlę wykaz /stopień, imię i nazwisko/ i przelew bankowy, to dla nas zarezerwuje, bo nie będzie szybko srebrnych. Proszę o pilny kontakt w tej sprawie dla członków mających mniejszy stan związkowy. Niestety nie przywiozłem wnioskowanych odznaczeń kombatanckich, bo zajmująca się nimi pracownica ZG ZKRPiBWP zachorowała /jest to okazja na szybkie dosłanie w przyszłym tygodniu kolejnych wniosków wraz z przelewem/. Ale jadąc z Warszawy pomyślałem, że ich wręczenie powinno mieć godną oprawę – dlatego proponuję 16 kwietnia w Zgorzelcu lub w maju w Uniejowicach z okazji Dnia Zwycięstwa.

Z żołnierskim pozdrowieniem
płk Krzysztof Majer

Możliwość komentowania została wyłączona.