90 urodziny kawalera Virtuti Militari

14 lipca br. w siedzibie Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRPiBWP odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 90-lecia urodzin kombatanta, kawalera Orderu Wojennego Virtuti Militari płk dypl. Bronisława JAKIMOWICZA.
Na uroczystość stawili się przedstawiciele: Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – kpt. Konstanty IGNACZAK, prezes Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego, Teresa WŁODAREK, sekretarz DZW, Ewa KAPUCIŃSKA, kierowniczka biura DZW; Klubu „Riazańczyków” – płk Wacław SAWICKI, prezes i płk Antoni KOPALA, wiceprezes; Związku Żołnierzy WP – gen. bryg. Zdzisław BARSZCZEWSKI, honorowy prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Inwalidów Wojennych RP – płk Wojciech OLENDEREK; prezes Zarządu Okręgowego; Związku Weteranów i Rezerwistów WP – ppłk Krzysztof MAJER, wiceprezes Zarządu Głównego, prezes Zarządu Dolnośląskiego; Stowarzyszenia Tradycji Orężnych i Myśli Obronnej – płk Władysław TKACZEW, prezes Zarządu Oddziału.
Jubilat z ogromnym wzruszeniem odebrał, oprócz pięknej wiązanki kwiatów, trzy listy gratulacyjne oraz książkę „Wojciechowi Jaruzelskiemu żołnierzowi i mężowi stanu”. Dwugodzinne spotkanie stało się okazją do snucia barwnych opowieści z życia Jubilata. A było o czym opowiadać – o zesłaniu syberyjskim, bitwie pod Lenino i frontowych drogach nad Nysę Łużycką i pod Pragę. Dowiedzieliśmy się też wielu ciekawych wspomnień z 41-letniej służby zawodowej Pułkownika, którą zakończył na stanowisku zastępcy Szefa Sztabu Śląskiego Okręgu Wojskowego. Jego działania społeczne w stowarzyszeniach kombatanckich, żołnierskich i w Klubie Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari przyniosły ogromne uznanie w środowisku, a spotkania z młodzieżą i podchorążymi WSOWL zawsze kończyły się rzęsistymi oklaskami. Do kolekcji kilkudziesięciu orderów i medali dołożyłem odznaki członkowskie Związku Żołnierzy LWP i Związku Weteranów i Rezerwistów WP. Jubilatowi życzyliśmy dobrego zdrowia, werwy do dalszej pracy społecznej i cierpliwości w pisaniu osobistych wspomnień. Wyrazić należy żal, że władze państwowe negatywnie załatwiły wniosek związku kombatanckiego o mianowanie Go do stopnia generalskiego.
ppłk rez. mgr Krysztof MAJER
Bronisław JAKIMOWICZ urodził się 14.08.1923 r. w Os. Murowanka pow. Nieśwież. 10.02.1942 r. wraz z rodziną deportowany na Syberię. 18.05.1945 r. powołany 1 DP im. T. Kościuszki, przeszedł cały szlak bojowy od Lenino do Pragi, gdzie został poważnie ranny. Dowodził kolejno plutonem, kompanią, samodzielnym batalionem, 39,58 52 pz oraz był komendantem WKW Wrocław, szefem 6 i 10 oddziału DSOW, zastępcą szefa sztabu SOW. Pułkownik dyplomowany. Służbę zakończył w 1984 r. Zasłużony działacz kombatancki, popularyzator historii i tradycji WP wśród młodego pokolenia. W 2005 r. opublikował książkę „Walczyłem pod Lenino”. Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Zesłańców Sybiru, srebrnym medalem Zasłużonym na Polu Chwały, czechosłowackim Krzyżem Walecznych, licznymi orderami oraz medalami polskimi, rosyjskimi, białoruskimi i francuskim. Jest zasłużonym obywatelem dla miast Wrocławia i Poznania, województw opolskiego, zielonogórskiego i gorzowskiego.

Możliwość komentowania została wyłączona.