Związkowe świętowanie 70. rocznicy Zwycięstwa

70. rocznica zakończenia działań wojennych w Europie dla członów Związku Weteranów i Rezerwistów WP na Dolnym Śląsku stała się zachętą do zadumy i godnego uczczenia pamięci polskich żołnierz walczących na wszystkich frontach II wojny światowej.
8 maja br. pod pomnikiem Pamięci Losów Ojczyzny w Dzierżoniowie spotkali się członkowie ZWiRWP oraz m.in. zaproszeni goście – Posłanki na Sejm RP Agnieszka KOŁACZ-LESZCZYŃSKA i Teresa ŚWIŁO, Senator Stanisław JURCEWICZ, Burmistrza Dzierżoniowa Dariusz KUCHARSKI, Starosta Janusz GUZDEK, Wiceprezes Zarządu Głównego, prezes Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP ppłk Krzysztof MAJER, Zastępca Komendanta WKU w Kłodzku mjr Krzysztof PUCHAŁA, delegacje związkowe z Wrocławia, Głogowa, Wałbrzycha, Jawora i Oławy. Na uroczystości Koło Miejskie im. 1 Korpusu Pancernego WP otrzymało sztandar ufundowany przez społeczeństwo miasta. Rodzice chrzestni Agnieszka KOŁACZ-LESZCZYŃSKA i Stanisław JURCEWICZ poprosili kapelana ks. mjr Zbigniewa KRZESIŃSKIEGO i proboszcza ks. kan. Józefa BŁAUCIAKA o poświęcenie sztandaru, który następnie prezes ppłk Krzysztof MAJER, wręczył Prezesowi Koła szer. Markowi ZATORSKIEMU. Uroczystość stała się okazją do podziękowania za dotychczasową aktywność społeczną i wręczenia odznaczeń, które otrzymali: Medal XX-lecia ZWiRWP Stanisław JURCEWICZ, Srebrny Krzyż za Zasługi dla ZWiRWP Elżbieta STRZELECKA i Wojciech LOEWENAU, Krzyż Ludowego Wojska Polskiego Rafael BLAU, Janusz STRZELECKI, Marek ZATORSKI i Maciej KUJAWIŃSKI, Medal 70 lat forsowania Nysy Łużyckiej Partick GREINER, Marek WOJCIECHOWSKI, Bogdan PRASK, Wojciech LOEWENAU i Henryk GUTOWSKI. W obecności licznych pocztów sztandarowych złożono wiązanki kwiatów pod pomnikiem. Uroczystości zakończyły się wspólnym poczęstunkiem i dyskusją zaproszonych kombatantów oraz weteranów, w tym kawalera Ordru Virtuti Militari kpt. Juliana LECHA ze Świebodzic. Relacja także.tutaj.

Z inicjatywy prezesa Zarządu Dolnośląskiego Stowarzyszenia Współpracy Polska -Wschód Andrzeja MORDELA przed południem 9 maja br. umówiono się na Cmentarzu Oficerów Radzieckich przy ul. Karkonoskiej we Wrocławiu. Przybyli członkowie Stowarzyszenia WP-W, Związku Weteranów i Rezerwistów WP i Klubu „Rodacy”. Warto odnotować też obecność prezesa Stowarzyszenia Upamiętnienia Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów kombatanta AK por. Szczepana SIEKIERKI i sekretarza ZO TWO płk Aleksandra PODOLSKIEGO. Prawosławny ksiądz pomodlił się za poległych żołnierzy radzieckich w walkach o „Festung Breslau” i wygłosił piękną homilię. Złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze. A pogada sprzyjała do spaceru po radzieckiej nekropolii żołnierskiej, aby pochylić się tablicami upamiętniającymi poległych, w tym czterech Bohaterów Związku Radzieckiego. Pochowano tu 763 radzieckich oficerów, w tym 69 nieznanych z imienia i nazwiska, pochodzących głównie z 6 Armii I Frontu Ukraińskiego pod dowództwem gen. por. Władimira Głuzdowskiego /wnuka polskiego zesłańca/.
Zaś w miejscowości Garncarsko, gmina Sobótka, odbyły się uroczystości przy pomniku poległych żołnierzy Armii Czerwonej, których gospodarzem był sołtys wsi Grzegorz CHRZAN. Delegacje reprezentowały: Koło Miejskie ZWiRWP w Dzierżoniowie, Zjednoczenie Patriotyczno-Robotnicze GRUNWALD okręg Dolnośląski, ZMIANA-okręgu Dolnośląskiego, Fundacja Beiteinu Chaj oraz mieszkańcy miejscowości. Uroczystości rozpoczęły się od wprowadzenia Sztandaru Koła Miejskiego ZWiRWP w Dzierżoniowie, po czym prezes Koła szer. Marek ZATORSKI przywitał wszystkich przybyłych gości i wygłosił przemówienie okolicznościowe. Ponadto głos zabrali: sołtys Grzegorz CHRZAN, mjr Rafael BLAU przedstawiciel, fundacji i Marcin ADAM ze Zjednoczenia Patriotyczno-Robotniczego GRUNWALD. Kolejną częścią uroczystości było wręczenie odznaczeń. Pierwszą osobą odznaczoną Medalem XX-lecia ZWiRWP, został gospodarz uroczystości sołtys wsi Garncarsko Grzegorz CHRZAN, Krzyżem Ludowego Wojska Polskiego Wojciech LOEWENAU oraz Bogdan PRASK, a Medalem 70 rocznicy Forsowania Odry i Nysy Łużyckiej Maciej KUJAWIŃSKI. W części ostatniej przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicz.
10 maja br. na terenie Muzeum Wojska Polskiego i Pamiątek po Armii Radzieckiej w Uniejowicach koło Złotoryi, którego właścicielem jest prezes Złotoryjskiego Oddziału Powiatowego ZWiRWP st. sierż. Michał SABADACH odbyły się uroczystości związkowe, na które przybyły delegacje z terenu województwa dolnośląskiego i zaproszeni goście: Konsul Generalny Federacji Rosyskiej w Poznaniu Andrej JAKOWLEW i konsul Igor OSZCZEPKOW, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego dr Tadeusz SAMBORSKI, Wiceprezes Zarządu Głównego, prezes Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP ppłk Krzysztof MAJER, Przewodniczący Rady Powiatu Złotoryjskiego st. kpr. Zenon BERNACKI, prezes Zarządu Dolnośląskiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód ppor. Andrzej MORDEL, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników „RADAR” płk Marek GOŁĘBIOWSKI. Piękne okolicznościowe wystąpienia, w których podkreślili daninę krwi polskich i radzieckich żołnierzy przelanej na terenie naszego województwa, wygłosili konsul Igor OSZCZEPKOW i marszałek Tadeusz SAMBORSKI. Następnie była okazja do wręczenia licznych odznaczeń, które otrzymali: rosyjski Medal 70 lat Zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945 – Bogdan BEZEG, Antoni CHAMSKI, Jan HUL, Jan KOBES, Józef LIS, Michał LASZKIEWICZ, Jerzy NAGODA, Marcin ZAJĄCZKOWSKI, Mikołaj KOCHMAŃSKI, Stanisław MIKUS, Jerzy PAŁKA, Złoty Krzyż Za Zasługi dla ZWiRWP Marcin ZAJĄCZKOWSKI, Srebrny Krzyż Zasłużony dla ZWiRWP – Franciszek PUNDYK, Jan WĘGRZYN, Henryk PAWŁOWSKI, Bolesław MAZUR, Zdzisław BERDYS, Krzyż Ludowego Wojska Polskiego Andrzej MORDEL, Józef SOWA, Ludwik NOWACKI, Piotr ZBOROWSKI, Ryszard KUCHARSKI, Bolesław MAZUR, Ireneusz ZAWADZKI, Zenon MISACZEK, Roman KARPIAK, Mieczysław DAMRYCH, Marek GOŁĘBIOWSKI, Edward BASAŁYGO, Franciszek MICHALIK, Marek TOŁKACZ, Zdzisław BIGOSIŃSKI, Zbigniew DERĘGOWSKI, Kazimierz KOPANIARZ, Stanisław DZIEDZIC, Tomasz JASIŃSKI. Marian PIASECKI, Ryszard GREK, Wiesław WÓJCIAKOWSKI, Medal XX-lecia ZWiRWP Jan GŁOWACKI, Julia KOŁOSOWSKA, Andrzej NIEMIEC, Krzysztof FRIDRICH, Zenon MISACZEK, Ireneusz ZAWADZKI, Julian LECH, Zbigniew ZANIEWSKI, Mieczysław DAMRYCH, Medal 70 lat Forsowania Nysy Łużyckiej Tadeusz CZYŻOWSKI, Stanisław BOBOWIEC, Bolesław BUCZMA, Janusz FUKSA, Henryk JAGINTOWICZ, Witold KARGUL,Waldemar NIEDŹWIECKI, Marian RADECKI, Marek ZATORSKI, Stanisław KOWALSKI, Adam MRZYGŁÓD, Tomasz BIELAKOWSKI, Andrzej KAMFOROWSKI, Ryszard FEREŃCZUK, Julian LECH, Marcin ZAJĄCZKOWSKI, Wawrzyniec WIERZEJEWSKI, Zbigniew ZANIEWSKI, Tomasz JASIŃSKI, Brązowy medal Za Zasługi dla Pożarnictwa Jan DRAJCZYK, Ryszard ZŁOCIŃSKI, Złoty Krzyż „Weteranom WOP, funkcjonariuszom rezerwy SG oraz ich sympatykom” Ludwik NOWACKI, Dariusz TROJANOWSKI, Henryk JAGINTOWICZ, Ryszard ZŁOCINSKI, Andrzej NAWROT, Medal „Pamięci tym co forsowali Odrę i Nysę Łużycką” 16-20.04.1945 r. Ludwik NOWACKI, Dariusz TROJANOWSKI, Jerzy SZUL, Jan DRAJCZYK, Ryszard ZŁOCIŃSKI, Krzyż Czynu Zbrojnego Samoobrony na Kresach Wschodnich RP i Odznaka Za Załugi dla ZKRPiBWP Wawrzyniec WIERZEJEWSKI. Następnie złożono wiązanki kwiatów pod pomnikami frontowych dowódców Wojska Polskiego na wschodzie tj. marszałka Konstantego Rokossowskiego i gen. Karola Świerczewskiego. Zaś dr Tadeusz SAMBORSKI zaprosił nas do udziału w Dolnośląskich Dniach Pionierów Osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych, które odbędą się na Zamku Piastowskim w Legnicy w dniach 14-17 maja br. Bardzo napracował się Przodownik Turystyki Pieszej Stanisław BOBOWIEC, który weryfikował zdobycie odznak turystyczno-krajoznawczych PTTK „Szlak 2 Armii Wojska Polskiego”, a jako pierwszy odznakę otrzymał kol. Michał SABADACH. Korzystając z dobrej pogody i w znakomitych humorach goście wysłuchali koncertu zespołu ludowego „Macierzanka” z Wojcieszowa, gmina Zagrodno. Nie zabrakło też dobrego jedzenia, napojów oraz tańców. Naszym obchodom towarzyszyły po raz pierwszy sztandary związkowe z Głogowa i Dzierżoniowa. A wieczorem w TV Wrocław znalazła się relacja red. Andrzeja LAMPARTA.
ppłk w st. spocz. mgr Krzysztof MAJER
Foto: Andrzej NAWROT, Jan DRAJCZYK, Józef SOWA, Piotr ZBOROWSKI

Możliwość komentowania została wyłączona.