Obchody rozpoczęcia II wojny światowej

UDZIAŁ POG ZWiR WP W OBCHODACH ROZPOCZĘCIA II WOJNY ŚWIATOWEJ W EUROPIE

W roku bieżącym udział członków POG ZWiR WP w uroczystościach upamiętniających 81 rocznice wybuchu II wojny światowej w Europie był ograniczony z powodu pandemii korona wirusa COVID – 19.
Uroczystości poświęcone tej rocznicy organizowane były w Grójcu przez JW. 3411 Grójec. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 13.00 na cmentarzu komunalnym przy pomniku ofiar wojny w latach 1939 – 45.
W uroczystości uczestniczyli posłowie na sejm z rejonu grójeckiego Pan Marek Suski i Pan Mirosław Maliszewski, władze samorządowe powiatu Grójec na czele z jej starostą Panem Krzysztofem Ambroziak, wicestarostą Panią Jolantą Sitarek i Przewodniczącym Rady Powiatu Panem Januszem Karbowiak, Gminy i Miasta Grójec z jej burmistrzem Panem Dariuszem Gwiazdą , wiceburmistrzem Panem Jarosławem Rupiewicz, Przewodniczącym Rady Gminy i Miasta Grójec Panem Karolem Biedrzyckim, dyrektorzy szkół z Grójca, przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej, harcerze, przedstawiciele organizacji paramilitarnych i duchowni parafii PW. Św. Mikołaja z Grójca.
Z Powiatowego Oddziału Grójeckiego ZW i R WP w uroczystości uczestniczył poczet sztandarowy w składzie: dowódca pocztu ppłk./s/ Jan Dulny, sztandarowy st. sierż. /s/ Zbigniew Cegiełkowski i asystujący mł. chor. /s/ Jerzy Kasica.
Po powitaniu osób zaproszonych, przedstawicieli samorządów powiatu, gmin i wszystkich uczestników tej uroczystości, płk Andrzej Kozera – dowódca JW. 3411 Grójec, przedstawił rys wydarzeń historycznych września 1939r od napaści Niemiec hitlerowskich poprzez napaść Rosji sowieckiej do ostatnich walk żołnierza polskiego na ziemiach polskich i później poza granicami Polski. W nawiązaniu do wydarzeń września 1939 głos zabrali posłowie Pan Marek Suski i Pan Mirosław Maliszewski oraz burmistrz Gminy i miasta Grójec Pan Dariusz Gwiazda, który przedstawił sytuację pierwszych dni wojny na ziemi grójeckiej.
Po odczytaniu modlitw za poległych w II wojnie Światowej przez proboszcza kościoła PW Św. Mikołaja w Grójcu Zbigniewa Stefaniaka, odczytaniu apelu Pamięci i oddaniu Salwy Honorowej przez Kompanię Honorową 1.Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego, zostały złożone pod pomnikiem wiązanki i zapalono znicz.
W imieniu POG ZWiR WP w Grójcu wiązankę złożyła delegacja w składzie: płk /s/ Janusz Czerniejewski, ppłk /s / Stanisław Gliński i st. sierż. /s/ Roman Jakubczak.

Stanisław GLIŃSKIPierwszy od prawej – poczet sztandarowy POG ZW i R WP w składzie: dowódca pocztu ppłk./s/ Jan Dulny, sztandarowy st. sierż. /s/ Zbigniew Cegiełkowski i asystujący mł. chor. /s/ Jerzy Kasica.


Na pierwszym planie wiązankę składa Rada Gminy i miasta Grójec a w oczekiwaniu delegacja POG ZW i R WP.

Możliwość komentowania została wyłączona.