101. Rocznica odzyskania niepodległości w Radomiu

Główne uroczystości związane ze 101. rocznicą odzyskania niepodległości odbyły się 11. listopada, a głównymi jej organizatorami byli prezydent miasta Radosław Witkowski oraz dowódca garnizonu płk pil. Maciej Siemiński.
Uroczystość rozpoczęła msza święta której przewodniczył biskup Henryk Tomasik.
Po wprowadzeniu do świątyni pocztów sztandarowych wojska, policji, służby więziennej, straży oraz szkół, kompani honorowej którą wystawiła 42 Baza Lotnictwa Szkolnego odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego.
W homilii, którą wygłosił biskup ordynariusz odniósł się do historii sprzed 101. lat. Mówił, iż Radom był pierwszym miastem na ziemiach Polskich w którym już 2 listopada1918 roku przystąpiono do organizacji władzy lokalnej i polecał w modlitwie tych którzy o wolność walczyli i za tych, którzy walcząc oddali życie. W nabożeństwie uczestniczyli parlamentarzyści wywodzący się z Radomia, władze samorządowe, młodzież, kombatanci oraz mieszkańcy miasta.
Po zakończonej mszy świętej sformowano szyk, na czele którego szła orkiestra wojskowa, poczet sztandarowy i kompania honorowa 42 BLSz, dalej poczty sztandarowe wojska, policji, straży granicznej, straży pożarnej, szkół oraz związków i organizacji kombatanckich min. naszego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego. Pochód od katedry ONMP z ulicy Sienkiewicza, aleją przez park, ulicą Żeromskiego przemaszerował na Rynek, gdzie odbyły się dalsze uroczystości.
Na rynku pod pomnikiem Czynu Legionowego wystawiono wartę honorową składającą się z żołnierzy 42 BLSz, 62 blp Wojsk Obrony Terytorialnej, policji i służby więziennej. Po złożeniu meldunku dowódcy garnizonu pułkownikowi Maciejowi Siemińskiemu, przez komendanta garnizonu-majora Ireneusza Bębenka została wciągnięta flaga państwowa na maszt i odegrano hymn narodowy, następnie odczytano rozkazy personalne ministra Obrony Narodowej, dowódcy 42 BLSz ,wyróżniające żołnierzy awansem na kolejne stopnie, medalami i nagrodami rzeczowymi. Były także medale dla zasłużonych kombatantów za kultywowanie pamięci historycznej.
Następnie głos zabrał prezydent miasta-Radosław Witkowski-przybliżając zebranym historię tamtych dni sprzed 101 lat. Mówił iż Radomianie pierwsi na ziemiach polskich, będących jeszcze pod zaborami i okupacją austriacką ogłosili niepodległość kierowani przez tzw. Komitet Pięciu, a rozpoczęli to jeszcze 2. listopada i przystąpili do rozbrajania nie stawiających większego oporu żołnierzy austriackich. Radom był pierwszym wolnym miastem. Prezydent apelował, aby czcić pamięć tych którzy wówczas walnie się do tego przyczynili. Kolejnym punktem uroczystości na rynku pod pomnikiem Legionisty było odczytanie apelu pamięci przez majora Rafała Łyżwę po którym oddano salwę honorową i delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikiem.
W uroczystościach organizowanych przez władze miasta i wojsko wzięła udział delegacja naszego związku z prezesami Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego płk Władysławem Dobrzańskim oraz Radomskiego Oddziału Powiatowego-ppłk Stefanem Jaskotem, poczet sztandarowy oraz liczni nasi członkowie. Kwiaty pod pomnikiem złożyła delegacja składająca się z prezesów MOW, ROP i członków naszego związku.
Uroczystości związane ze 101. rocznicą odzyskania niepodległości w Radomiu rozpoczęły się już w sobotę 9. listopada od licznych koncertów w placówkach kulturalnych, kościołach, w niedzielę odbyły się w 42 BLSz organizowane przez wojsko dla ludności cywilnej piknik militarny, w czasie którego obywatele miasta mogli zwiedzać bazę, oglądać sprzęt i broń będące na wyposażeniu 42 BLSz i 62 blp na Sadkowie z konsumpcją popularnej grochówki.
W mieście w tym czasie odbywał się bieg na dystansie 5km jaki od wielu lat w południe w tym dniu się odbywa.

Radom dnia 12. 11. 2019r.
.
Opracował
Płk w st. spocz. Władysław Dobrzański
Ppłk w st. spocz. Stanisław Mazur
Płk w st. spocz. Jan Kloczkowski

Możliwość komentowania została wyłączona.