Wyróżnieni wystąp ….

15.02.2016
15 lutego 2016 r. w Klubie 4 Regionalnej Bazy Logistycznej we Wrocławiu odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Dolnośląskiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego im. 2 Armii WP. Otwierając pierwszą część spotkania w Sali Dziedzictwa 4 RBL wiceprezes Zarządu Głównego, prezes Zarządu Dolnośląskiego płk mgr Krzysztof MAJER przywitał zebranych, a w szczególności kawalerów Krzyża Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti Militari: mjr Witolda SOKOŁOWSKIEGO z Wrocławia i kpt. Juliana LECHA ze Świebodzic oraz przewodniczącego Komisji Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu Sejmiku Województwa Dolnośląskiego mgr Michała BOBOWCA. Podkreślił, że spotykamy się by podziękować członkom Związku i naszym sojusznikom za ogrom wykonanej pracy społecznej, zwłaszcza za działania na rzecz popularyzacji tradycji i historii Wojska Polskiego.
Radny Michał BOBOWIEC wręczył przyznane przez Sejmik Srebrne Odznaki Honorowe Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego, które otrzymali: Stowarzyszenie Społeczny Komitet Ochrony Miejsc Pamięci Narodowej w Zgorzelcu, szer. Stanisław BOBOWIEC, mgr inż. Cezary BUJAK, mgr Jolanta DOŁĘGOWSKA, szer. Henryk GUTOWSKI, mgr Zbigniew HOLINKA, chor. Henryk JAGINTOWICZ, st. kpr. Kamil LEPAROWSKI, st. szer. Wojciech LOEWENAU, ppor. mgr inż. Jacek OKOŃ, ppłk mgr Ryszard OLESZKIEWICZ, st. chor. Marek PIEKARSKI, mł. chor. Czesław STACHURSKI i chor. Jerzy WORONIEC.
Następnie zostały wręczone odznaczenia związkowe, które otrzymali: Krzyż Weteranom WOP, funkcjonariuszom rezerwy SG oraz ich sympatykom – komandorski kpt. żegl. Ryszard ZŁOCIŃSKI, brązowy Marek ZATORSKI; Kombatancki Krzyż Zwycięstwa – por. mgr inż. Jerzy HERMAN, st. sierż. mgr Henryk PAWŁOWSKI, mjr Witold SOKOŁOWSKI, ppor. dr inż. Józef SOWA, st. mat. Jerzy SZCZEŚNIAK, kpt. mgr Bronisław TURCZANIK, st. kpr. Jan WĘGRZYN; Złoty Krzyż Za Zasługi dla ZWiRWP – kpt. dr inż. Janusz FUKSA, kpt. Julian LECH, por. mgr Ryszard LEPAROWSKI, st. chor. szt. Jerzy NAGODA, st. chor. szt. Andrzej NAWROT, płk dypl. Marian REINBERGER, st. sierż. mgr Zbigniew ZANIEWSKI, płk mgr Aleksander ZUBALSKI; Krzyż LWP szer. Tomasz BIELAKOWSKI.
Po zwiedzeniu Sali Dziedzictwa i wykonaniu wspólnego zdjęcia, udaliśmy się do Sali Rycerskiej, gdzie lampką szampana uczciliśmy dokonania społeczne wszystkich odznaczonych. Przewodniczący Michał BOBOWIEC zapoznał nas z węzłowymi problemami społeczno-gospodarczymi Województwa Dolnośląskiego. Otrzymał 36. tomik naszej serii wydawniczej autorstwa kol. mgr Jana ZACHARSKIEGO z Wrocławia „Co tam panie w polityce” i zaproszenie do udziału w sesji popularnonaukowej „1050 rocznica Chrztu Polski”, której jesteśmy współorganizatorem 9 marca br. W części roboczej posiedzenia przyjęto harmonogram akcji sprawozdawczo-wyborczej w kołach i oddziałach oraz normy przedstawicielskie delegatów na Zjazd Wojewódzki. Omówiono sprawy wyróżnień oraz zaapelowano o wpłaty 1% podatku dochodowego na rzecz Fundacji Pomocy Weteranom LWP /nr KRS 0000145140/. w trakcie spotkanie wyświetlono pokaz slajdów z naszej działalności w ostatnim roku. Co było dobrą ilustracją naszych dokonań związkowych, które skutkowały tak licznymi wyróżnieniami.
płk /s/ Krzysztof MAJER


Foto: Marek CEMBRZYŃSKI, Andrzej NAWROT, Józef SOWA

Możliwość komentowania została wyłączona.