Spotkanie opłatkowe Brzozów

W dniu 29.12.2015 r. członkowie Zarządu Wojewódzkiego w osobach Prezesa płk Stanisława Bądkowskiego i sekretarza Adama Sieczkowskiego na zaproszenie Oddziału Powiatowego ZWiRWP w Brzozowie wzięli udział w organizowanym przez oddział spotkaniu opłatkowym.
Przybyłych powitał Prezes Oddziału Powiatowego ZWiRWP kol. Bolesław Kostur, który w swoim wystąpieniu podsumował działalność w kończącym się roku oraz wyzwania dla oddziału w nadchodzącym roku.
Spotkanie było okazją do uroczystego wręczenia legitymacji nowemu członkowi Czesławowi Kędrze – radnemu powiatowemu.
Spotkanie zakończono wzajemnym składaniem życzeń i kolędowaniem.
Załączone zdjęcia lepiej niż informacja pisana dokumentują atmosferę i przebieg spotkań.
Opracował i zdjęcia Adam Sieczkowski Sekretar

Możliwość komentowania została wyłączona.