Obchody Dnia Weterana Walk o Niepodległość w Grójcu

Dzień Weterana Walk o Niepodległość ustanowiony Ustawą z dnia 14 marca 2014 (Dz.U.poz.496 z dnia 17 kwietnia 2014 r.) na dzień 01.września jest dla Naszego Związku Weteranów i Rezerwistów WP świętem szczególnym z racji nazwy związku i realizowanych celów statutowych.
Powiatowy Oddział Grójecki ZWiR WP Dzień Weterana Walk o Niepodległość świętował dnia 03.09.2016r. Uroczystość naszą zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście w osobach: Prezes WOM ZWiR WP płk. w st. spocz. Władysław Dobrzański, V-ce Starosta Powiatu Grójeckiego – Pan Dariusz Piątkowski, Burmistrz Gminy i Miasta Grójec – Pan Jacek Stolarski, przedstawiciel WKU Warszawa-Mokotów Szef Wydziału Rekrutacji mjr. Andrzej Dąbrówka. Prezes POG ZWiR WP ppłk w st. spocz. Stanisław Gliński powitał zaproszonych gości i członków POG ZWiR WP w Grójcu, a szczególnie jego Seniorów, a wśród nich Prezesa Koła Nr 1 Oddziału Powiatowego i jednocześnie Prezesa Koła Kombatantów RP i BWP – ppor. w st. spocz. Kazimierza Kurach.
Na początku spotkania uczczono minutą ciszy zmarłych w br. Kolegów:
1. plut. w st. spocz. Ryszarda SYSKA – Koło nr 3;
2. st. sierż. w st. spocz. Janusza MICHALAK – Koło nr 3; .
3. por. w st. spocz. Henryka MIETELSKIEGO – Koło Nr. 1;
4. st. sierż. w st. spocz. Czesława BARANOWSKIEGO – Koło Nr. 2;
5. por. w st. spocz. Edwarda Gustowskiego – Koło Nr. 1
W swoim wystąpieniu Prezes POG ZWiR WP przybliżył uczestnikom uroczystości znaczenie pojęć „Weteran” i „Kombatant”. Zgodnie z ustawą o kombatantach z 1991r, kombatantem są osoby które brały udział w wojnach, w działaniach zbrojnych i powstaniach narodowych , wchodząc w skład formacji wojskowych lub organizacji walczących o suwerenność i niepodległość RP. Do działalności kombatanckiej lub równoznacznej z działalnością kombatancką zalicza się również czas przebywania w niewoli lub obozach internowanych oraz w sowieckich obozach podległych NKWD, w hitlerowskich więzieniach, obozach koncentracyjnych i ośrodkach zagłady oraz w innych miejscach odosobnienia. Ustawą objęte są również osoby, które jako dzieci zostały odebrane rodzicom w celu poddania eksterminacji lub w celu przymusowego wynarodowienia. Opiekę nad tym środowiskiem sprawuje Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
W 2014r., na mocy nowelizacji ustawy o kombatantach, utworzono Korpus Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, będący honorową wspólnotą żołnierską. Uprawnienia członków Korpusu pozostają tożsame z uprawnieniami wszystkich kombatantów.
Jest jeszcze korpus weteranów działań poza granicami kraju, utworzony ustawą o weteranach z 2011 r. i dotyczy żołnierzy i funkcjonariuszy służących na misjach pokojowych i stabilizacyjnych od 1953 roku. Oni świętują 29 maja. Ta mnogość organizacji kombatanckich, zarówno dziś jak i w okresie międzywojennym, ma to samo źródło: różnice polityczne, odmienna ocena wydarzeń historycznych, liczne waśnie środowiskowe, sprawy ambicjonalne oraz nasz polski indywidualizm nie zawsze pozwalający na pozytywne działanie we wspólnej sprawie w czasie pokoju. Rzeczpospolita Polska winna jest Weteranom Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej uznanie i szacunek. Wszystkie organy władzy publicznej są zobowiązane do opieki i okazywania szacunku Weteranom Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej .
W części końcowej swego wystąpienia zaznaczył, że członkowie POG ZWiR WP są dumni, że w ich szeregach są również kombatanci z okresu II wojny światowej ale ich grono maleje z dnia na dzień. Wśród tych którzy odeszli w br. „na wieczną wartę” są śp. por. Henryk Mietelski (do 100 lat zabrakło mu 56 dni), uczestnik kampanii wrześniowej a później od 1940r do zakończenia II wojny światowej w dywizjonie 307 tzw. „Lwowskich Puchaczy”, śp. por. Edward Gustowski – żołnierz AK. Obecnych na spotkaniu Seniorów POG ZWiR WP tzn. tych którzy ukończyli 80 lat nagrodzono dyplomami i okolicznościowymi ryngrafami. Za wspieranie realizacji zadań pro-obronnych oraz działalności upamiętniającej i upowszechniającej chwalebne czyny obrońców i wyzwolicieli Ojczyzny, żołnierzy Wojska Polskiego, POG ZWiR WP wyróżnił okolicznościowym ryngrafem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec Pana Jacka STOLARSKIEGO. Z okazji Dnia Weterana Walk o Niepodległość , Komendant WKU Warszawa-Mokotów przekazał kombatantom, weteranom i członkom POG ZWiR WP na ręce Prezesa POG ZWiR WP ppłk w st. spocz. Stanisława Glińskiego, życzenia zdrowia i dalszych sukcesów w działalności na rzecz obronności kraju. Prezesa Koła Kombatantów RP i BWP – ppor. w st. spocz. Kazimierza Kurach przedstawił zebranym sytuację kombatantów w swoim Kole w Grójcu oraz w całym związku.
W dyskusji zabierali głos Prezes WOM ZWiR WP płk. w st. spocz. Władysław Dobrzański, V-ce Starosta Powiatu Grójeckiego – Pan Dariusz Piątkowski, Burmistrz Gminy i Miasta Grójec – Pan Jacek Stolarski, Szef Wydziału Rekrutacji WKU Warszawa-Mokotów mjr. Andrzej Dąbrówka. Gospodarze tego spotkania tj. Zarząd POG ZWiR WP, zadbali aby rozmowy prowadzone były przy kawie, herbacie, ciastach, napojach chłodnych a zdrowie Seniorów i zaproszonych gości uczczono lampką wina. W obecnych czasach trudno pozyskać organizacjom społecznym sponsora. Wdzięczni jesteśmy cukierni Państwa Łomża za przepyszny tort. Informacja przekazana przez Prezesa POG ZWiR WP, że jest to prezent od Waszej Firmy spotkała się z gromkimi brawami wszystkich uczestników spotkania a nawet zdziwienia władz powiatu i gminy. Na zakończenie spotkania zrobiono sobie pamiątkowe zdjęcie na tle budynku przy ul. Laskowej 8.
ppłk w st. spocz. Stanisław Gliński

Możliwość komentowania została wyłączona.