Uroczystość w Gminie Garbatka-Letnisko

Dnia 13.10.2019r. w 105 rocznice bitwy jaką stoczyły siły 1 Pułku Legionowego pod Anielinem-Laskami odbyła się odbyła się patriotyczna uroczystość organizowana przez Wójta i Radę Gminy Garbatka-Letnisko, Związek Piłsudczyków RP pod patronatem m.inn. Prezydenta RP, Marszałka Sejmu i Senatu, IPN-u, Telewizji ogólnopolskiej, regionalnej i prasy.
Uroczystość uświetniały liczne poczty sztandarowe związków i organizacji kombatanckich, Policji, Leśników i kompania honorowa z pocztem sztandarowym z 42 Bazy Lotniczej w Radomiu.
Program uroczystości miał następujący przebieg:
1. koncert patriotyczny
2. msza polowa
3. apel poległych i salwa honorowa
4. złożenie wieńców i wiązanek pod pomnikiem poległych w m.Żytkowice
5. rekonstrukcja bitwy pod Anielinem-Laskami na polach w m. Brzustów
6. ognisko i poczęstunek ( bigos, grochówka wojskowa) kiełbasa.
W uroczystości na zaproszenie organizatorów wzięła udział delegacja Mazowieckiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego z płk Władysławem Dobrzańskim, ppłk Stanisławem Mazurem i pocztem sztandarowym oraz przedstawiciele Radomskiego Oddziału Powiatowego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego.
Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Prezes Zarządu Głównego ZWiRWP pułkownik Wiesław Korga oraz Sekretarz ZG. kol. Tadeusz Otulak.

Sporządził
Stanisław Mazur

Możliwość komentowania została wyłączona.