Uchwała ZW ZWiRWP

Uchwala Zarządu Wojewódzkiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w Lublinie z/s w Chełmie nr 2/2023 z dn. 21 czerwca 2023 r.

Zarząd Wojewódzki Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w Lublinie z/s w Chełmie przyjmuje do wiadomości informację z dnia 12 maja 2023 roku zamieszczoną na stronie internetowej Koła ZWiRWP Powiatu Radzyńskiego o wystąpieniu z końcem czerwca b. r. ze struktur Związku. Podjęta przez członków Koła decyzja nie została przekazana w odpowiedniej formie do Zarządu Wojewódzkiego ZWiRWP i do Zarządu Głównego ZWiRWP.

Zarząd Wojewódzki ZWiRWP jednocześnie informuje, że taka decyzja wiąże się z utratą prawa używania przez byłych kolegów w dalszej działalności poza strukturami ZWiRWP, logo, nazwy i pieczątek związanych integralnie z Związkiem Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego.

Sekretarz ZW ZWiR WP  Prezes ZW ZWiR WP
mjr ZWiR dr Paweł Kiernikowski ppłk mgr Jan Borowik

do wiadomości 

  1. Zarząd Główny ZWiRWP w Warszawie

Możliwość komentowania została wyłączona.