Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari

Nie wszyscy wiedzą, że z inicjatywy i na apel płk mgr Ludwika POLAŃSKIEGO w Uniejowicach k/Złotoryi 7 maja 2000 r. spotkało się na zebraniu organizacyjnym 11 kawalerów Krzyża Orderu Wojennego Virtuti Militari, którzy przybyli z różnych stron kraju. Postanowiono utworzyć Klub Kawalerów OWVM i wybrano Zarząd w składzie: płk mgr Ludwik POLAŃSKI – prezes, ppłk inż. Antoni SOBECKI i ppłk Władysław SACHAJKO „Niebo” – wiceprezesi, mjr rez. mgr Krzysztof MAJER – po. sekretarza (członek wspierający), wszyscy z Wrocławia. Na wieść o powstaniu klubu, akces do niego ponadto zgłosili (stopnie wojskowe aktualne z deklaracji członkowskiej): sierż. Zdzisław ADAMCZYK, płk Henryk ADAMOWICZ, por. Czesław CIESIELSKI, płk Bogdan KARLICKI, por. Jerzy KONOPKA, mjr Zygmunt ŁABĘCKI „Łoś”, gen. bryg. Tadeusz PIETRZAK, płk Stanisław SZYMAŃSKI, płk Tadeusz SZYMAŃSKI, płk Bolesław PURCHLA, ppor. Jadwiga ŁOKKAJ, kpt. Ludwika RAUTH, płk Jan ZASADZKI, szer. Tadeusz KARLICKI, ppłk Adam MEJOR – Warszawa, mjr Piotr BAZIUK – Kalisz, płk Jan DZIEWULAK – Zielona Góra, płk Kazimierz GŁOWACKI, płk Jan KARWACIŃSKI, kpt. Larysa ŻAKOWICZ, ppłk Stefan MAZUR, kpt. Władysław PARYŻ, mjr Julian PIOTROWSKI „Rewera”, ppłk Adam PORAJ – NOWICKI „Sowa”, por. Witold SOKOŁOWSKI, por. Mieczysław BORKOWSKI, mjr Stanisław IWANKIEWICZ „Jacek”, płk Bronisław JAKIMOWICZ, mjr Stanisław KOTWA, ppłk Józef TYBIŃSKI, ppłk Władysław WILK, por. Władysław MECHETIUK, gen. bryg. Józef PETRUK, por. Joanna DOMASZEWSKA – Wrocław, płk Czesław JASIŃSKI – Jelenia Góra, por. Bronisław KURIATA – Nowograd Wołyński (Ukraina), por. Julian LECH – Świebodzice, ppor. Marian ŁEBEK – Cieszków, kpt. Ryszard MAJEWSKI – Świerzawa, ppłk Marian ŻĘGOTA – Pleszew, ppłk Eugeniusz GÓRECKI – Poznań, płk Władysław LEJCZAK – Oleśnica, ppor. Józef WALERSKI – Płock, ppor. Jan SUCHENEK – Złotoryja, ppłk Władysław LESZCZYŃSKI – Tarnów, płk Romuald WYSOCKI – Piła, st. sierż. szt. Henryk DZIECIUCHOWICZ – Warmątowice, st. kpr. Edmund SURDEL „Gałązka” – Janików, st. sierż. szt. Jan BETKO, kpt. Piotr KAMIŃSKI – Lublin, st. sierż. Michał LINKIEWICZ – Dobiegniew, st. sierż. Wacław ŻYGADŁO – Sobótka, kpr. Romuald TAUBERT – Łódź, ppłk Michał ANISZEWSKI – Oborniki Śląskie, ppor. Edward KULIKOWSKI – Sokołowsko, kmdr Edward TOCZEK – Gdynia, kpr. Jan SZYNKIEWICZ – Kotowice, ppor. Władysław ZAJĄC – Maciejowiec, st. sierż. Józef PASTUŁA – Pilchowice, płk Jan MACIĄŻEK – Leszno, płk Maksymilian SZNEPF – Łomianki.
Postanowiono odbywać plenarne zebrania Klubu dwukrotnie w roku – maju i w październiku. Uczestnicy dotychczasowych 24 spotkań traktowali je jako swoiste święto oraz w większości przybywali na nie w mundurach wojskowych. Dzielili się wspomnieniami wojennymi i refleksjami nt. aktualnego funkcjonowania Sił Zbrojnych RP. Wystosowali do władz państwowych kilka „listów otwartych” zabierając głos m.in. w sprawie fetowania płk R. Kuklińskiego, potrzeby nowelizacji ustawy „kombatanckiej” dzielącej weteranów na gorszych i lepszych, przywrócenia im nabytych praw, braku zainteresowania władz oświatowych popularyzacją tradycji i historii WP, krytycznie w sprawie próby współczesnego reaktywowania Orderu, nie reprezentatywnego składu Kapituły Orderu WVM, dodatkowego uhonorowania kawalerów najzaszczytniejszego orderu wojennego, odpowiedzialności polskich żołnierzy za akcję pod Nangar Khel oraz próbowali inspirować pojednanie polskich kombatantów.
Dzięki bardzo życzliwej współpracy z Zarządem Dolnośląskim Związku Weteranów i Rezerwistów WP im. 2 Armii WP Zarząd Klubu wielokrotnie występował o awanse i odznaczenia dla kawalerów najzaszczytniejszego orderu bojowego. Krzyżem Zesłańców Sybiru zostali odznaczeni: płk Jan DZIEWULAK, kpt. Julian LECH, ppłk Stefan MAZUR, płk Bronisław SKRZYPNIK, płk Antoni SOBECKI, ppor. Edmund SURDEL, płk Marian ŻĘGOTA. Rosyjskie medale ” 60 lat Zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej” otrzymali: płk Kazimierz GŁOWACKI, płk Władysław LEJCZAK, ppor. Michał LINKIEWICZ, por. Marian ŁEBEK, por. Władysław MECHETIUK, mjr Julian PIOTROWSKI, płk Adam PORAJ-NOWICKI, płk Bronisław SKRZYPNIK, płk Antoni SOBECKI, mjr Witold SOKOŁOWSKI, por. Edward KULIKOWSKI, ppor. Edmund SURDEL, por. Władysław ZAJĄC, płk Jan KARWACIŃSKI, ppłk Ryszard MAJEWSKI. Minister ON odznaczył złotym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”: płk Jan KARWACIŃSKI, mjr Larysa ŻAKOWICZ, ppłk Władysław SACHAJKO, kpt. Julian LECH, por. Mieczysław BORKOWSKI, ppłk Stanisław IWANKIEWICZ, ppłk Stefan MAZUR, kpt. Władysław PARYŻ, ppłk Józef TYBIŃSKI, ppor. Wacław ŻYGADŁO, ppłk Stanisław KOTWA, por. Marian ŁEBEK, por. Władysław MECHETIUK ppor. Edmund SURDEL, ppor. Jan SZYNKIEWICZ. Srebrny medal „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej” otrzymali: pułkownicy – Piotr BAZIUK, Leon BODNAR, Jan KARWACIŃSKI, Władysław LESZCZYŃSKI, Bronisław SKRZYPNIK, Antoni SOBECKI, Marian ŻĘGOTA, podpułkownicy – Stanisław IWANKIEWICZ, Stefan MAZUR, mjr Witold SOKOŁOWSKI, kpt. Władysław PARYŻ, porucznicy – Mieczysław BORKOWSKI, Edmund SURDEL, Jan SZYNKIEWICZ. Z okazji 65-lecia zakończenia II wojny światowej za wybitny wkład w krzewieniu idei obronności kraju oraz popularyzowaniu dziejów i tradycji oręża polskiego medalem pamiątkowym TWO zostali wyróżnieni: płk Marian ŻĘGOTA, płk Władysław LEJCZAK, płk Bronisław JAKIMOWICZ, ppłk Stanisław IWANKIEWICZ, płk Jan KARWACIŃSKI, mjr Witold Sokołowski, ppłk Krzysztof Majer oraz gen. bryg. Józef PETRUK.
Po odejściu płk Ludwika POLAŃSKIEGO na Wieczną Wartę, na kolejnym zebraniu 24 maja 2003 r. prezesem Klubu został płk Jan KARWACIŃSKI, zaś członkiem Zarządu kpt. Witold SOKOŁOWSKI, a Klub został przeniesiony do Wrocławia, zgodnie z decyzją Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego pod patronat Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego. W 2004 r. przygotowaliśmy do druku edycję „Wierszy i wierszowanek” autorstwa naszego członka ppłk prof. zw. dr hab. med. Stanisława IWANKIEWICZA, a w kolejnym roku jego suplement. W 2007 r. została wydana broszura płk dypl. Stanisława SZYMAŃSKIEGO „REFLEKSJE WETERANA Czy je podzielasz?” W 2010 r. 6 członków Klubu było autorami wspomnień wojennych, które zostały zamieszczone w „Biuletynie Informacyjnym TWO”. Na zebraniu 16 października 2010 r. wzruszającym momentem było przekazanie przez ppłk Andrzeja SOWĘ kawalerom, jako pierwszym, wydawnictwa okolicznościowego ” 65 lat Śląskiego Okręgu Wojskowego 1945-2010″ w którym znalazł się również artykuł o naszym Klubie oraz wyrazów szacunku i serdecznych życzeń od Dowódcy SOW gen. bryg. Zbigniewa SMOKA.
Gościliśmy na naszych zebraniach znamienitych gości, m.in. w osobach: mgr Stanisława JANIKA – wicewojewody dolnośląskiego, płk dypl. Józefa ADAMSKIEGO i płk dypl. Jerzego PANASA – Szefów WSzW we Wrocławiu, Aleksandra JAKOWIENKO – Konsula Generalnego Federacji Rosyjskiej w Poznaniu, dr Ireneusza CIEŚLIKA – senatora RP, płk Adama MALKO – przewodniczącego Okręgowej Rady Polaków b. Żołnierzy Armii Radzieckiej ZKRP i BWP, ppłk mgr Jerzego WALEWSKIEGO – pełnomocnika Wojewody Dolnośląskiego ds. Kombatantów, sekretarza Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Miejsc Pamięci Narodowej, płk dypl. Jerzego KRZYWIECKIEGO – szefa Sztabu Śląskiego OW, płk dypl. Jerzego HARAFA, płk mgr Mariusza JAGODZIŃSKIEGO, ppłk dypl. inż. Jarosława DĄBROWSKIEGO, płk dypl. Leona ZIĘBĘ – zastępców Szefa WSzW we Wrocławiu, płk Zygmunta WENGŁOWSKIEGO – prezesa Stowarzyszenia Weteranów WP Żytomierszczyzny (Ukraina), mgr Bronisławę KOWALSKĄ, dr Ryszarda MARASZKA, dr Tadeusza SAMBORSKIEGO – posłów na Sejm RP, gen. bryg. dr Zdzisława ROZBICKIEGO – wiceprezesa oddziału Stowarzyszenia Tradycji Orężnych i Myśli Obronnej, mgr Wojciecha KIDYBIŃSKIEGO – zastępcę Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Wojewódzkiego, płk lek. med. Jerzego CHMIELEWSKIEGO – zastępcę Komendanta 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego, mgr inż. Leszka SOLARKA – prezesa Zarządu Oddziału Dolnośląskiego Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód, płk dypl. Jerzego LOMPERA – zastępcę Szefa Sztabu Śląskiego OW, ppłk mgr Andrzeja SOWĘ – szefa Wydziału Wychowawczego SOW, płk mgr Aleksandra PODOLSKIEGO – sekretarza Zarządu Okręgowego Towarzystwa Wiedzy Obronnej, płk dr Władysława TKACZEWA – prezesa Oddziału Stowarzyszenia Tradycji Orężnych i Myśli Obronnej.
Niestety z upływem czasu ubywa członków naszego Klubu. Część odeszła na „wieczną wartę”, część przeniosła się do Klubu warszawskiego i stan organizacyjny zmniejszył się do 19 członków rzeczywistych. Jednakże pozostali, w miarę możliwości, systematycznie przybywają na kolejne zebrania w gościnnych murach Klubu Śląskiego OW i obiecują, że będą się stawiać póki im starczy sił. Podkreślają niepowtarzalną, koleżeńską atmosferę spotkań i pokonują czasem kilkaset kilometrów, by spotkać się w gronie przyjaciół z frontowych dróg.

Możliwość komentowania została wyłączona.