79 rocznica Odrodzonego Wojska Polskiego

W dniu 21 lipca 2023 roku minęła 79 rocznica powstania Odrodzonego Wojska Polskiego. Był to efekt Ustawy Krajowej Rady Narodowej (organu pełniącego rolę parlamentu na wyzwalanych spod okupacji niemieckiej polskich terenach) o połączeniu Armii Polskiej powstałej w nieistniejącym już Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz partyzanckiej Armii Ludowej – formacji podległej polskiej lewicy. W skład odrodzonego na ziemiach polskich Wojska Polskiego weszły także niektóre oddziały Batalionów Chłopskich (formacji podległej ruchowi ludowemu) oraz Armii Krajowej (największej polskiej formacji konspiracyjnej podległej Rządowi Polskiemu na uchodźstwie w Londynie).

Czcząc pamięć wydarzeń sprzed 79 laty, w dniu 21 lipca 2023 roku, o godzinie 1100 w Warszawie przy ul. Gen. Andersa 13 odbyła się uroczystość złożenia kwiatów i zapalenia zniczy pod znajdującym się tam pomnikiem Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego (nadmienić trzeba, ze monument ten jest ostatnim dziełem znakomitego polskiego artysty – rzeźbiarza Xawerego Dunikowskiego, który zmarł w 1964 roku. Odsłonięcie nastąpiło 13 października 1963 roku. Na pomniku jest wyryty napis opisujący szlak bojowy polskiego żołnierza „1943 – Lenino, Warszawa, Kołobrzeg, Berlin – 1945″).

W uroczystości udział wzięły delegacje reprezentujące następujące organizacje:

– Stowarzyszenie Tradycji Ludowego Wojska Polskiego;

– Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych;

– Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego;

– Związek Żołnierzy Wojska Polskiego;

– Stowarzyszenie „Pokolenia”.

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego – Polskiego Hymnu Narodowego. Po Hymnie glos zabrał mjr Kazimierz Rdzanek – Honorowy Prezes Stowarzyszenia Tradycji Ludowego Wojska Polskiego, który przypomniał szlak bojowy Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego (od Lenino aż do Berlina i nad Łabę). Po przemówieniu poszczególne delegacje złożyły w następującym porządku, wiązanki kwiatów i zapaliły znicze:

– Stowarzyszenie Tradycji Ludowego Wojska Polskiego z mjr. Kazimierzem Rdzankiem – Honorowym Prezesem Stowarzyszenia;

– Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych z płk. dr. Czesławem Lewandowskim – Prezesem i Elżbietą Sadzyńską -Sekretarzem Generalnym;

– Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w składzie: kol. Edyta Borowa i kol. Marek Łukasiewicz;

– Związek Żołnierzy Wojska Polskiego;

– Stowarzyszenie „Pokolenia” Oddział Warszawa z Andrzejem Jastrzębskim

Uroczystość zorganizowały organizacje kombatanckie reprezentujące środowisko żołnierskie.

Pomnik Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego w Warszawie, ul. Gen. Andersa 13

Grupa uczestników uroczystości

Inne ujęcie grupy uczestników uroczystości

Kol. Edyta Borowa i kol. Marek Łukasiewicz przy Pomniku Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego

ppłk ZWiR Krzysztof Robak

Prezes Zarządu Głównego ZWiRWP

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.