Rocznica w Lasach Parczewskich

75 rocznica wydarzeń lipcowych w Lasach Parczewskich i okolicy
W roku bieżącym minęło 75 lat od pełnych dramaturgii wydarzeń związanychz ostatnimi dniami okupacji niemieckiej na obszarze Lasów Parczewskich i dwóch okolicznych miejscowości (Plebania Wola oraz Makoszka) należących obecnie do gminy Dębowa Kłoda, pow. Parczew, woj. lubelskie. Otóż w dniu 15 lipca 1944 r. Niemcy w ramach operacji o kryptonimie „Cyklon” okrążyli zgrupowane w Lasach Parczewskich radzieckie oddziały partyzanckie gen. mjr. Baranowskiego i ppłk. Iwana Banowa ps. „Czorny”, Armii Ludowej ppłk. Grzegorza Korczyńskiego ps. „Grzegorz” oraz 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej płk. Jana Kotowicza ps. „Twardy” (w sumie ok. 4,5 tys. partyzantów). Czytaj więcej …

75-lecia Odrodzonego Wojska Polskiego

Jubileusz 75-lecia Odrodzonego Wojska Polskiego
W roku bieżącym, w dniu 21 lipca, minęła 75 rocznica ogłoszenia dekretu Krajowej Rady Narodowej – organu spełniającego w latach 1944-1946 rolę polskiego parlamentu – w kwestii utworzenia Odrodzonego Wojska Polskiego. Podstawą do tego stały się oddziały Armii Polskiej utworzonej na terenie byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (przekształconej w lipcu 1944 roku w 1 Armię Wojska Polskiego) Czytaj więcej …

Rocznica ludobójstwa wsi Michniów

W dniach 12 i 13 lipca 1943 roku oddziały niemieckiej żandarmerii i policji porządkowej dokonały zbrodni ludobójstwa mordując 203 mieszkańców wsi Michniów w odwecie za pomoc partyzantom. Zbrodniarze niemieccy wymyślili najgorszą śmierć dla ludzi z tej wsi – spalono ich żywcem w stodołach. W ten sposób w ciągu dwóch dni wieś przestała istnieć. Wiatr z Gór Świętokrzyskich wiejący na spalonych zgliszczach dawał jednak nadzieję, że jeszcze kiedyś wieś zmartwychwstanie. Czytaj więcej …

Pamięć o pomordowanych Polakach na Wołyniu

(76 rocznica rzezi wołyńskiej)

76 lat temu nastąpiło niesłychane wydarzenie: ludobójstwo polskich mieszkańców Wołynia stanowiących ok. 16% całej populacji tego regionu. Dokonali tego członkowie zbrodniczego ugrupowania o nazwie Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów, które zasłynęło jeszcze w okresie międzywojennym dokonaniem licznych zamachów terrorystycznych (m. in. zamordowaniem płk Bronisława Pierackiego – polskiego ministra spraw wewnętrznych czy Iwana Babija – dyrektora Państwowego Ukraińskiego Gimnazjum Akademickiego we Lwowie z wykładowym językiem ukraińskim oraz licznymi napadami rabunkowymi oraz podpaleniami). Podczas okupacji niemieckiej, korzystając z cichego „przyzwolenia” Niemców, OUN (frakcja Stepana Bandery tzw. banderowcy) i jej zbrojne ramię – Ukraińska Powstańcza Armia (UPA) Czytaj więcej …