79 rocznica Odrodzonego Wojska Polskiego

W dniu 21 lipca 2023 roku minęła 79 rocznica powstania Odrodzonego Wojska Polskiego. Był to efekt Ustawy Krajowej Rady Narodowej (organu pełniącego rolę parlamentu na wyzwalanych spod okupacji niemieckiej polskich terenach) o połączeniu Armii Polskiej powstałej w nieistniejącym już Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz partyzanckiej Armii Ludowej – formacji podległej… Czytaj dalej …

80 rocznica utworzenia 1. Dywizji Wojska Polskiego im. Tadeusza Kościuszki

18 maja br. pod Pomnikiem Kościuszkowca na warszawskiej Pradze  symbolizującym wysiłek orężny żołnierzy polskiej 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, którzy w ostatniej wojnie dawali liczne dowody swego męstwa i oddania Ojczyźnie, odbyła się uroczystość upamiętniająca 80 rocznicę utworzenia tejże jednostki. Należy podkreślić, że ten monument upamiętnia próby niesienia pomocy… Czytaj dalej …

83 rocznica śmierci mjra Henryka Dobrzańskiego „Hubala”

30 kwietnia b. r. minęła 83 rocznica śmierci majora Henryka Dobrzańskiego ps. „Hubal” – zawodowego żołnierza Wojska Polskiego, wybitnego sportowca, pierwszego partyzanta z czasów II wojny światowej. Nie wszyscy pamiętają o tym wybitnym Patriocie, który po klęsce wrześniowej w 1939 roku podjął dalszą walkę z niemieckim okupantem i poległ za… Czytaj dalej …

Zarząd Główny ZWiR WP

Legitymacja Członkowska – wzór Redaktor Naczelny Biuletynu Internetowego ZWiR WP mjr ZWiR dr Paweł Kiernikowski Wszelkie materiały na stronę ww.zwir.org.pl należy kierować na adres: peka52@op.pl xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Zawiadomienie o zmianie terminu posiedzenia Zarządu Głównego ZWiRWP Niniejszym informuję, że z przyczyn obiektywnych, niezależnych od organizatorów nastąpiła zmiana terminu posiedzenia Zarządu Głównego Związku… Czytaj dalej …