Zaproszenie

Szanowni Państwo!
Z upoważnienia Zarządu Dolnośląskiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego im. 2 Armii WP wraz z zarządami związków kombatanckich i żołnierskich zapraszam do wzięcie udziału delegacji w uroczystości z wojskową asystą honorową z okazji 77. rocznicy Chrztu Bojowego 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki pod Lenino. Czytaj więcej …

01.09.2020 r. Cytadela Poznańska

1.09.2020 r. Cytadela Poznańska – Pomnik 2 Armii Wojska Polskiego

W 81 rocznicę napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę, przy pomniku 2 AWP odbyła się skromna uroczystość poświęcona pamięci żołnierzy WP walczących i poległych w walce z Wehrmachtem w obronie ojczyzny we wrześniu 1939 r. Czytaj więcej …

Obchody rozpoczęcia II wojny światowej

UDZIAŁ POG ZWiR WP W OBCHODACH ROZPOCZĘCIA II WOJNY ŚWIATOWEJ W EUROPIE

W roku bieżącym udział członków POG ZWiR WP w uroczystościach upamiętniających 81 rocznice wybuchu II wojny światowej w Europie był ograniczony z powodu pandemii korona wirusa COVID – 19.
Uroczystości poświęcone tej rocznicy organizowane były w Grójcu przez JW. 3411 Grójec. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 13.00 na cmentarzu komunalnym przy pomniku ofiar wojny w latach 1939 – 45. Czytaj więcej …

OBCHODY DNIA WETERANA

OBCHODY DNIA WETERANA WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ W POWIATOWYM ODDZIALE GRÓJECKIM ZWiR WP

Dzień Weterana Walk o Niepodległość ustanowiony Ustawą z dnia 14 marca 2014 (Dz.U.poz.496 z dnia 17 kwietnia 2014 r.) na dzień 01.września jest dla Naszego Związku Weteranów i Rezerwistów WP świętem szczególnym z racji nazwy związku i realizowanych celów statutowych i ważnym też dlatego, że jest to dzień wybuchu II wojny światowej. Czytaj więcej …

81 rocznica wybuchu II wojny światowej

1 września minęła 81 rocznica napaści hitlerowskiej III Rzeszy niemieckiej, wspieranej przez faszystowską Słowację ks. Jozefa Tiso, na państwo polskie. Wkrótce do działań wojennych przyłączyły się inne państwa i w ten sposób, jakby się wydawało, lokalny konflikt przerodził się w wojenną pożogę ogarniającą trzy kontynenty: Europę, Azję oraz Afrykę. Ta druga w dziejach ludzkości katastrofa wojenna, prowadzona przez dwa bloki militarne (faszystowską oś: Berlin – Rzym – Tokio (Niemcy – Włochy – Japonia) oraz koalicję antyfaszystowską skupiającą m. in. Polskę, Anglię, Francję, USA, ZSRR) przyniosła wiele zniszczeń materialnych oraz śmierć i cierpienia wielu jednostek ludzkich (na frontach oraz w obozach koncentracyjnych i zagłady). Czytaj więcej …