78 rocznica wyzwolenia Pragi

W dniu 14 września 2022 roku, pod pomnikiem Kościuszkowców w Warszawie odbyła się uroczystość z racji 78 rocznicy wyzwolenia Pragi (prawobrzeżnej dzielnicy Warszawy) spod okupacji niemieckiej. Była to druga próba, tym razem udana, wygnania Niemców z tej części stolicy (pierwszą był wybuch w dniu 1 sierpnia 1944 roku powstania warszawskiego,… Continue reading

Rocznica powstania ZWiR WP

29 rocznica powstania Związku Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego (Związku Weteranów i rezerwistów Wojska Polskiego) Związek nasz jako Związek Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego powstał w 1993 roku jako ogólnopolskie stowarzyszenie społeczne zrzeszające, na zasadzie dobro-wolności, żołnierzy rezerwy i żołnierzy w stanie spoczynku (niezależnie od posiadanego stopnia wojskowego). Jego bezpośrednim inicjatorem był… Continue reading

Posiedzenie ZG ZWiR WP

Posiedzenie Zarządu Głównego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w Warszawie (8 września 2022 r.) W dniu 8 września b. r., zgodnie z przyjętym kalendarzem posiedzeń, odbyło się plenarne posiedzenie Zarządu Głównego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego. Obrady odbyły się w siedzibie Związku w Warszawie, przy Alejach Ujazdowskich 6a…. Continue reading

Pożegnanie Tadeusza Mylera

Mowa wygłoszona na pogrzebie płka ZWiR mgr. Tadeusza Mylera, przez ppłka ZWiR Krzysztofa Robaka – prezesa Zarządu Głównego ZWiRWP w Warszawie w dniu 1.09.2022r Pogrążeni w smutku spotykamy się dziś, by wspólnie pożegnać płk. ZWiR mgr. Tadeusza Mylera, który po ciężkiej chorobie odszedł na wieczną wartę. Miał zaledwie 73 lata,… Continue reading

78 rocznica Powstania Warszawskiego

1 sierpnia b. r. minęła 78 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego – wielkiego zrywu mieszkańców stolicy, którzy chcieli wyzwolić swoje miasto i siebie spod jarzma okupacji niemieckiej. Główną siłą militarna insurekcji była Armia Krajowa, ale obok niej udział w powstaniu wzięli członkowie wielu organizacji podziemnych, w tym także należący do Armii… Continue reading