Święto Wojska Polskiego w Głogowie

15 sierpnia br. w Głogowie uroczystościom patronowali: Starosta Głogowski Jarosław DUTKOWIAK, Dowódca Garnizonu WP ppłk Adam KLISZKA i proboszcz parafii kolegiackiej ks. kan. Rafał ZENDRAN. Święto Wojska Polskiego rozpoczął tradycyjnie uroczysty apel przy pomniku Dzieci Głogowskich. Po meldunku i wystąpieniach okolicznościowych zostały wręczone akty mianowania na kolejne wyższe stopnie wojskowe żołnierzom 4 batalionu inżynieryjnego. Była też okazja do wręczenia odznaczeń dla zasłużonych działaczy Związku Weteranów i Rezerwistów WP. Wiceprezes Zarządu Głównego, prezes Zarządu Dolnośląskiego płk Krzysztof MAJER i prezes Zarządu Koła Miejskiego ZKRPiBWP por. Franciszek MARCINIAK wręczyli Kombatanckie Krzyże Zwycięstwa, który otrzymali: st. chor. Sławomir CZEKAJŁO, kpr. Andrzej CZUCHRAJ, kpr. Mieczysław DAMRYCH, st. kpr. Tomasz GRZELECKI i mjr Włodzimierz ZDUNEK, a Krzyż Czynu Frontowego 1 i 2 Armii WP chor. Henryk JAGINTOWICZ. Zaś brązowym Krzyżem Za Zasługi dla ZWiRWP płk Krzysztof MAJER wraz z Prezydentem Głogowa Rafaelem ROKASZEWICZEM odznaczył st. chor. szt. Zbigniewa SZPARKOWSKIEGO i sierż. Wojciecha ZYGMUNTA. Uroczystość uświetniła wojskowa asysta honorowa i Orkiestra Hutnicza.
Następnie głogowianie i zaproszeni goście udali się do parafii kolegiackiej pw. Wniebowzięcia NMP, gdzie została odprawiona uroczysta msza św. Potem część artystyczną rozpoczęła Orkiestra Hutnicza wiązanką utworów, zaprezentowano po raz pierwszy hejnał kolegiacki, kolejnym etapem był brawurowy występ z przebojami zespołu Dziubek Band. W przerwie koncertu trzej patroni uroczystości wyróżnili instytucje i osoby zasłużone w organizacji już od dziesięciu lat plenerowych uroczystości sierpniowych. Wyczekiwanym jednak przez nas momentem był inauguracyjny występ zespołu wokalnego ZWiRWP „Czwórka Głogowska”. Warto podkreślić, że z inicjatywy prezesa Zarządu Powiatowego im. 5 Brygady Artylerii Ciężkiej w Głogowie st. chor. szt. Jerzego NAGODY prowadzenia zespołu podjął się st. chor. szt. Zbigniew SZPARKOWSKI, który jest jednocześnie akompaniatorem. Swój talent wokalny wykazali kol.: Izabela BALON, Anna RZEŹNIK, Maria TYSZKIEWICZ, Krystyna WIŚNIECKA, st. szer. Czesław DYKA i mar. Henryk LEWICKI. Pogratulowałem zespołowi udanego występu i w imieniu Starosty Głogowskiego wręczyłem upominek.
Jednak oprócz wrażeń artystycznych organizatorzy przygotowali wiele atrakcji. Można było zwiedzić wystawę sprzętu wojskowego – czołg, transporter opancerzony, zestaw kierowania ogniem plot., wyposażenie saperskie, różne typy broni strzeleckiej itp. Swoim dorobkiem chwaliły się gminy powiatu, organizacje społeczne i stowarzyszenia. Była świetna okazja prezentacji tradycji i folkloru ziemi głogowskiej oraz skosztować smakołyków przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich. Warto też podkreślić, że rano prezesi związków żołnierskich złożyli wiązanki kwiatów w miejscach pamięci narodowej miasta. Wrocławską organizację ZWiRWP na głogowskich uroczystościach reprezentowali kol.: Barbara i Henryk JAGINTOWICZ oraz Ryszard ZŁOCIŃSKI.
płk /s/ Krzysztof MAJER

Możliwość komentowania została wyłączona.