Kontakt

Adres:

Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego im. gen. Franciszka Gągora
Al.Ujazdowskie 6A 00-461 Warszawa
skrzynka pocztowa: zgzwir@gmail.com
KRS: 00000 94 406
REGON: 010-428-055
NIP: 526-22-13-001
konto Bank PeKaO nr 23 1240 6175 1111 0000 4566 4175

Komentarze są wyłączone.