Zakończenie roku szkolnego w Częstoniewie

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 W PSP CZĘSTONIEW
Na zaproszenie Pani Dyrektor Ewy Głowackiej i Rady Pedagogicznej PSP Częstoniew Prezes Koła Nr.8 oraz POG ZW i R WP ppłk /s/ Stanisław Gliński, uczestniczył w uroczystości zakończenia roku szkolnego 2018/2019. Powiatowy Oddział Grójecki a szczególnie Koło Nr.8 tego oddziału ściśle współpracuje z tą szkołą zakresie krzewienia patriotycznych wartości wśród dzieci poprzez udział w uroczystościach szkolnych, w lekcjach żywej historii oraz organizowania wspólnie uroczystości zakończenia II wojny światowej w Europie pod pomnikiem pomordowanych w lesie Częstoniew.
Mimo trudności w procesie edukacji spowodowanych strajkami nauczycielskimi, wyniki kwalifikacji uczniów były dobre, co uwidoczniła w swojej ocenie Pani Dyrektor a widoczne to było w licznych świadectwach z czerwonym paskiem i nagrodach książkowych. Tak jak i w innych szkołach, dało się tu zauważyć obawy absolwentów klasy 8 z dostaniem się do wybranej pierwszej szkoły.
Uczniowie 8 klasy zaprezentowali swoje umiejętności w tańczeniu poloneza oraz pokazie prowadzenia zajęć przez poszczególnych nauczycieli.
Prezes POG ZW i R WP ppłk /s/ Stanisław Gliński, podziękował szkole za współpracę w roku szkolnym 2018/2019, pogratulował wyróżnionym i życzył wszystkim udanych, bezpiecznych i słonecznych wakacji.
ppłk /s/ Stanisław Gliński


Widok na uczestników zakończenia roku szkolnego 2018/19. Pierwszy z lewej – ppłk /s/ Stanisław Gliński


Zdjęcie grupowe wyróżnionych podziękowaniem za współpracę ze szkołą: pierwsza od lewej Dyrektor PSP Częstoniew Pani Ewa Głowacka.


Zdjęcie nagrodzonych uczniów przez Koło Nr 8 POG ZW i R WP z Dyrektor PSP Częstoniew Panią Ewą Głowacką i Prezesem Koła Nr 8 ppłk /s/ Stanisławem Glińskim.


Przemówienie okolicznościowe z okazji zakończenia roku szkolnego 2018/19 Prezesa Koła Nr 8 ppłk /s/ Stanisława Glińskiego.

Możliwość komentowania została wyłączona.