(*) Zmarł ppłk ZWiR BOGUSŁAW KRACZKOWSKI (*)

W dniu 6 stycznia 2023 roku w wieku 69 lat odszedł na Wieczną Wartę nasz nieodżałowanej pamięci przyjaciel i kolega

ppłk ZWiR Bogusław Kraczkowski

Absolwent Technicznej Szkoły Wojsk Lotniczych w Zamościu, odbywał służbę wojskową w Jednostce Wojskowej 2121 w Modlinie Twierdzy. Po odejściu ze służby wojskowej przez wiele lat pracował na stanowisku komendanta Placówki Straży Ochrony Kolei w Chełmie.

Oprócz pracy zawodowej działał także społecznie, m. in. był sekretarzem Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego ZWiRWP, wieloletnim prezesem Zarządu Koła nr 2 Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego (wcześniej Związku Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego) w Chełmie. Udzielał się także w działalności społecznej działkowców w Chełmie.

Za całokształt pracy zawodowej i społecznej został uhonorowany m. in. Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem, „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, Krzyżem Ludowego Wojska Polskiego, Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej i byłych Więźniów Politycznych” oraz Brązową Odznaką „Za Zasługi w Ochronie Granic PRL”. Uchwałą ZG ZŻLWP w Warszawie z dnia 14 grudnia 2006 roku został uhonorowany wpisem do „Księgi Zasłużonych dla ZŻLWP”, a Uchwałą Prezydium ZG ZWiRWP w Warszawie z dnia 23 września 2021 roku otrzymał stopień organizacyjny ppłka ZWiR ze starszeństwem od dnia 11 listopada 2021 roku. Otrzymał też wiele podziękowań i dyplomów uznania od organizacji społecznych.

W dniu 9 stycznia 2023 roku spoczął na Cmentarzu Komunalnym w Chełmie, przy ul Mościckiego.

      Cześć Jego Świetlanej Pamięci!

Rodzinie
wyrazy serdecznego żalu i współczucia składają
Zarząd Wojewódzki oraz członkowie
Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego
Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego

Możliwość komentowania została wyłączona.