Zebranie w Lubinie

8 listopada br. w Domu Dziennego Pobytu „Senior” odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Powiatowego ZWiRWP w Lubinie. Otwierając zebranie prezes ZP st. mat Jerzy SZCZEŚNIAK przywitał członków Związku i gościa płk mgr Krzysztofa MAJERA, wiceprezesa Zarządu Głównego i prezesa Zarządu Głównego oraz zaproponował uczczenie chwilą ciszy pamięć zmarłych w minionej kadencji, na czele z długoletnim prezesem ppor. Tadeuszem CZYŻOWSKIM. Następnie przewodniczenie zebrania przejął wiceprezes ZP st. kpr. Edward PIWOWARCZYK. Zostały przedstawione sprawozdania zarządu, skarbnika i komisji rewizyjnej, na wniosek której udzielono zarządowi absolutorium. Zebranie było okazją do podziękowania za pracę społeczną aktywistom, którzy zostali wyróżnieni: Złotym Krzyżem Za Zasługi dla ZWiRWP por. mgr Wilhelm KASPERSKI, a Kombatanckim Krzyżem Zwycięstwa por. mgr Stanisław PSTROWSKI. Ze sprawozdań i z dyskusji wynika, że lubińska organizacja związkowa dobrze dbała o popularyzowanie tradycji i historii WP, a ostatnio uczestniczy w zabiegach o zachowanie tablicy upamiętniającej XXV-lecie LWP, którą Rada Miasta chce zdemontować. Dobrze układa się współpraca ze Starostwem Powiatowym, które nieodpłatnie udostępniło zarządowi pomieszczenie. Życzliwość dla naszych działań na swych łamach prezentuje redakcja”Wiadomości Lubińskich”.
W głosowaniu jawnym dokonano wyboru:
Zarząd Powiatowy – st. mat. Jerzy SZCZEŚNIAK prezes,
st. kpr. Edward PIWOWARCZYK wiceprezes,
st. sierż. Antoni PIOTROWSKI wiceprezes,
st. kpr. Kazimierz KOŁODZIEJ sekretarz,
szer. Tadeusz CENDLEWSKI skarbnik,
por. mgr Wilhelm KASPERSKI członek;
Powiatowa Komisja Rewizyjna
por. mgr Stanisław PSTROWSKI, szer. Józef BABICZ i kpr. pchor. mgrStanisław SAMIEC
członkowie; delegatów na Zjazd Wojewódzki kol.: Jerzy SZCZEŚNIAK, Antoni PIOTROWSKI, Kazimierz KOŁODZIEJ, Edward PIWOWARCZYK i Zdzisław POGROSZEWSKI.
Na zakończenie głos zabrał nowo wybrany prezes kol. Jerzy SZCZEŚNIAK, który zapewnił, że w nowej kadencji dołoży wszelkich starań aby działalność programowo-organizacyjna była prowadzona na dobrym poziomie i zaprosił zebranych na część towarzyską spotkania.
Specjalne podziękowanie kieruję za logistyczne przygotowanie zebrania kierowniczce DDP Elżbiecie MIKLIS i jej współpracownicom.
płk /s/ Krzysztof MAJER


Foto: Janusz SIEMIENIUK, Krzysztof MAJER

Możliwość komentowania została wyłączona.