Lotnicze tradycje we Wrocławiu

Garnizon Wojska Polskiego we Wrocławiu ma bogate tradycje lotnicze, sięgające czasów niemieckich, gdyż w 1910 roku powstało lotnisko na Gądowie Małym. Po wyzwoleniu Wrocławia na lotnisku wojskowym Strachowice stacjonował 11 pułk lotnictwa myśliwskiego, zaś przy ul. Obornickiej mieściło się dowództwo 3 Korpusu Obrony Powietrznej i 3 Brygady Radiotechnicznej. Historię i tradycje lotnicze piastowskiego grodu kultywują: Klub Seniorów Lotnictwa i Klub Lotników „Loteczka” oraz Aeroklub Dolnośląski i Aeroklub Wrocławski, wspierane przez członków ZWiR WP oraz ZŻ WP.
Może warto przypomnieć niektóre nasze wspólne przedsięwzięcia:
14.01.2006 r. – członkowie naszego Związku uczestniczyli w uroczystości w oprawie wojskowej odsłonięcia pomnika ufundowanego przez Wrocławski Klub Seniorów Lotnictwa na terenie dawnego lotniska na Gądowie Małym przy Bulwarze Ikara. Obelisk odsłonili: przewodniczący Rady Miasta Wrocławia Grzegorz STOPIŃSKI, zastępca dowódcy 3 KOP gen. bryg. pil. Jan ŚLIWKA i wnuczka patrona Szkoły Podstawowej Nr 118 płk pil. Bolesława ORLIŃSKIEGO dr Zofia KUDREWICZ – KUBICKA. Pamięci polskich lotników wszystkich frontów została odprawiona msza św. w kościele pw. św. Maksymiliana M. Kolbe. Następnie w „Orlim Gnieździe”, siedzibie Klubu Lotników „Loteczka” wiceprezes ZG ppłk Krzysztof MAJER wręczył brązowy medal ZZdOK dla dyrektorki Szkoły Podstawowej Nr 118 mgr Barbary ROTTE, a srebrny nauczycielowi tej szkoły kpt. mgr Józefowi BIŁYJOWI.
20.10.2007 r. – odbyły się uroczyste obchody XX – lecia Klubu Lotników „Loteczka” we Wrocławiu, który skupia ponad stu członków – pilotów cywilnych i wojskowych, szybowników, baloniarzy, skoczków spadochronowych, modelarzy lotniczych. Pierwszym etapem obchodów była msza św. odprawiona w kościele pw. Maksymiliana Marii Kolbego na osiedlu Kosmonautów. W intencji członków Klubu mszę koncelebrowali ks. prałat dr Czesław MAJDA i kapelan lotniczy o. hm. pil. Dominik Marian ORCZYKOWSKI. Pod pomnikiem lotników na terenie dawnego lotniska cywilnego na Gądowie Małym złożono kwiaty oraz zostały wręczone wyróżnienia dla zasłużonych członków Klubu i jego sojuszników. Wśród wyróżnionych znaleźli się m.in. Barbara ROTTE – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 118 im. płk pil. Bolesława ORLIŃSKIEGO, gen. Mirosław HERMASZEWSKI – pilot, kosmonauta, Krzysztof KUBRYŃSKI – konstruktor szybowcowy, Krzysztof WIECZOREK – wielokrotny mistrz świata i Europy, Zbigniew BUKOWSKI – autor książki „Łut szczęścia” o pilotach agrolotniczych, Krzysztof KĘSTOŃ – autor odznak lotniczych. Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Żołnierzy LWP ppłk rez. mgr Krzysztof MAJER poinformował, że na wniosek Zarządu Dolnośląskiego ZŻ LWP im. 2 Armii WP prezesowi Klubu „Loteczka” kpt. pil. mgr inż. Stanisławowi BŁASIAKOWI został przyznany srebrny medal Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej. Medal wręczył kosmonauta gen. bryg. pil. Mirosław HERMASZEWSKI. W związku z ciężką chorobą mgr inż. pil. Stanisława BABIARZA uzgodniono, że w/w medal wręczy mu w domu sekretarz Wrocławskiego Klubu Seniorów Lotnictwa ppłk Tadeusz SZAMREJ. Następnie udaliśmy się do siedziby Klubu „Orlego Gniazda” na osiedlu Żerniki, obok wrocławskiego lotniska Strachowice. Wzruszającym momentem stało się wkopanie przez znanych mistrzów sportów lotniczych kilkunastu pamiątkowych dębów obok „Domu Kosmonautów”, który buduje właściciel obiektu pil. Adam BISEK. Wśród wkopanych drzew znalazły się poświęcone ppłk pil. Lecha MARCHELEWSKIEGO i pil. Piotra BANACHOWICZA, którzy zginęli w pokazach Zespołu Akrobacyjnego Żelazny. Za bardzo aktywną popularyzację historii i tradycji polskiego lotnictwa oraz kosmonautyki Adam BISEK otrzymał z rąk gen. Mirosława HERMASZEWSKIEGO i ppłk Krzysztofa MAJERA przyznany mu przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa srebrny medal Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej. Następnie w części towarzyskiej na terenie starej cegielni spędziliśmy na przyjacielskich rozmowach weteranów lotnictwa kilka kolejnych godzin. Zadziwiał swym wigorem o. pilot Dominik ORCZYKOWSKI, który przybył na spotkanie z krakowskiego klasztoru kapucynów.
28.08.2008 r. – grupa członków naszego Związku wraz z rodzinami wzięła udział w Pikniku Lotniczym zorganizowanym z okazji 90-lecia polskiego lotnictwa na terenie lotniska Wrocław Strachowice. Organizatorzy: Port Lotniczy Wrocław SA i 3 Baza Lotnicza, zapewnili tłumom wrocławian wiele atrakcji m.in. pokazy akrobacji samolotów Grupy Żelazny (samoloty Zlin), skoki spadochronowe, pokazy akrobacji modeli latających, wystawy samolotów wojskowych, cywilnych i szybowców, wojskowych sprzed II wojny światowej, uzbrojenia i sprzętu wojskowego, policyjnego, straży pożarnej, modeli samolotów z kolekcji Muzeum Modelarstwa w Zamku Książ, balonu i sterowca, jazdy quadami, strzelnicę, pokazy sztuk walki, występy artystyczne oraz loty widokowe samolotem AN-2.
18.04.2009 r. – pamięć zmarłych lotników wrocławskich uczczono specjalną mszą św. odprawioną w kościele pw. Maksymiliana Marii Kolbego. Następnie na terenie „Orlego Gniazda” odbyło się uroczyste spotkanie wrocławskiego Klubu Lotników „Loteczka”, w trakcie którego wiceprezes ZG naszego Związku ppłk Krzysztof MAJER wręczył honorowemu prezesowi Klubu kpt. pil. mgr inż. Stanisławowi BŁASIAKOWI przyznany na wniosek władz związkowych srebrny medal Za Zasługi dla Obronności Kraju. Warto podkreślić, że do Klubu należą osoby nie tylko z Wrocławia, ale z terenu Polski i całego świata.
24.04.2010 r. – na zaproszenie honorowego prezesa Klubu Lotników „Loteczka” kpt. pil. Stanisława BŁASIAKA kol.: Gabriela i Krzysztof MAJER wzięli udział w uroczystościach, które rozpoczęła uroczysta msza św. w intencji lotników w kaplicy gądowskiej parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego. Dokonano poświęcenia wotum w postaci śmigła samolotowego, które przekazał kosmonauta Mirosław HERMASZEWSKI. Następnie pod obeliskiem lotników przy Bulwarze Ikara złożono kwiaty, a gen. bryg. pil. Mirosław HERMASZEWSKI wraz z kol. Krzysztofem MAJEREM wręczył dyrektorce Szkoły Podstawowej Nr 118 im. płk pil. Bolesława Orlińskiego mgr Barbarze ROTTE przyznany na wniosek władz związkowych srebrny medal Za Zasługi dla Obronności Kraju. Kolejna część uroczystości odbyła się w sympatycznej atmosferze w plenerze na terenie „Orlego Gniazda” pil. Adama BISKA na Strachowicach, koło wrocławskiego lotniska.
W czerwcu 2010 r. została wydana książka dr Adama SZNAJDERSKIEGO „Lotniczy Dolny Śląsk”, zawierająca notki biograficzne ludzi lotnictwa z okazji 100-lecia lotnictwa na Dolnym Śląsku, wśród których znaleźli się członkowie naszego Związku: kpt. Antoni BIELECKI, ppłk Tadeusz SZAMREJ, mjr Henryk WIELGUS, mjr mgr Jerzy MARON, ppłk mgr inż. Andrzej NAWROT, st. chor. Andrzej NAWROT, ppłk mgr inż. Marian MASIUKIEWICZ, st. chor. szt. Zbigniew KOTAPSKI, mjr Stanisław WAWRZYNIAK, mjr mgr Wacław NOWAK, ppłk Zbigniew HAMERLIK, kpt. Lech SZYMAŃSKI, ppłk dr Józef FRĄCZEK, ppłk mgr Krzysztof MAJER i st. chor. szt. Marek CEMBRZYŃSKI.
24.10.2010 r. przy ul. Lotniczej we Wrocławiu zgromadzili się seniorzy lotnictwa przy budynku dawnego cywilnego portu lotniczego, aby uczestniczyć w odsłonięciu tablicy pamiątkowej. Okolicznościowym wystąpieniem spotkanie rozpoczął wiceprezydent Wrocławia Adam GREHL. Podkreślił, że władzom samorządowym bardzo leży na sercu upamiętnianie wrocławskich tradycji lotniczych, sięgających pierwszej połowy XX wieku, a odsłaniana tablica jest kolejną w serii przypominających niemiecką i polską historię lotnictwa. Za ogromny wkład pracy społecznej w kultywowaniu tradycji i historii lotnictwa podziękował płk pil. Antoniemu CHOJCANOWI, wręczając mu metalową miniaturkę wrocławskiego ratusza. Z kolei prezes Wrocławskiego Aeroklubu gen. bryg. Zbigniew JANOŚ przekazał na ręce prezesów Wrocławskiego Klubu Seniorów Lotnictwa płk pil. Antoniego CHOJCANA oraz Klubu Lotników „Loteczka” pil. Jana MARUGI, okolicznościowe przesłanie dowódcy Sił Powietrznych RP gen. broni pil. Lecha MAJEWSKIEGO. Z kolei historię wrocławskiego cywilnego portu lotniczego zwięźle przedstawił ppłk dr Andrzej PAŚCIAK. Poświęcenia tablicy dokonał kapelan lotników i harcerzy o. hm. Dominik ORCZYKOWSKI. Tablica przypomina, że w tym budynku działały w latach 1936-1978: Nowy Port Lotniczy, Aeroklub Wrocławski, Centrum Wyszkolenia Lotniczego, Zakład Szybowcowy, Zespoły: Lotnictwa Sanitarnego i Lotniczych Usług Gospodarczych, Harcerski Szczep Lotniczy „Błyskawica” i in. wrocławskie organizacje lotnicze, a dziś jest miejscem spotkań Wrocławskiego Klubu Seniorów Lotnictwa. Wartę honorową przy tablicy wystawili harcerze ze Szkoły Podstawowej Nr 118 im. płk pil. Bolesława Orlińskiego. Warto podkreślić, że wśród uczestników spotkania nie zabrakło członków Związku Żołnierzy WP i Związku Weteranów i Rezerwistów WP. Następnie udaliśmy się na pobliski Bulwar Ikara, aby pod pomnikiem upamiętniającym lotnisko z lat 1910-1985 złożyć kwiaty i zapalić znicze. Po chwili refleksji, złożeniu kwiatów i zrobieniu pamiątkowych zdjęć seniorzy lotnictwa udali się do „Orlego Gniazda” Adama BISKA na wrocławskich Strachowicach, gdzie najbardziej zasłużeni członkowie Klubu Lotników „Loteczka” odebrali wyróżnienia i odznaczenia oraz zasadzili kolejne drzewa „pamięci”. Była też okazja do snucia lotniczych wspomnień.
11.10.2011 r. w Szkole Podstawowej Nr 118 im. płk pil. Bolesława Orlińskiego we Wrocławiu odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej i nadania imienia gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego dla wrocławskiego Klubu Seniorów Lotnictwa, na którą został zaproszony prezes ZD ppłk Krzysztof MAJER. Złożono kwiaty pod pomnikiem lotniczym przy Bulwarze Ikara. Następnie weterani lotniczy i zaproszeni goście, m.in. Wojewoda Dolnośląski Marek SKORUPA, dowódca Sił Powietrznych gen. broni Lech MAJEWSKI, Dolnośląski Kurator Oświaty Beata PAWŁOWICZ, dowódca 3 BRT gen. bryg. Marek SOBIECHOWSKI wysłuchali programu artystycznego uczniów i harcerzy, przybliżającego sylwetkę Generała. Prezes Klubu płk pil. Antoni CHOJCAN wręczył pamiątkowe medale, a wśród wyróżnionych znalazł się kol. Krzysztof MAJER.
22.11.2011 r. włączyliśmy się do inicjatywy prezesa Fundacji Otwartego Muzeum Techniki prof. dr hab. inż. Stanisława JANUSZEWSKIEGO powołania Dolnośląskiej Akademii Lotniczej im. płk. pil. Antoniego Chojcana. Co miesiąc na pokładzie holownika parowego „Nadbor”, ostatniego parowego statku śródlądowego w Polsce, będą się odbywały seminaria naukowe; pierwsze inauguracyjne nt. „Stefan Drzewiecki – twórca teorii śmigła”.
ppłk rez. mgr Krzysztof Majer

Możliwość komentowania została wyłączona.