Zjazd Śląskiego Oddziału Związku

W dniach 18, 20 i 24 maja 2011 roku przedstawiciele prezydium Zarządu Głównego uczestniczyli w zamierzeniach organizowanych przez zarządy wojewódzkie Związku w ich siedzibach.
Zarząd oddziału śląskiego w dniu 18 maja 2011 roku zorganizował w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zjazd wojewódzki, który podsumował działalność, wybrał nowe władze zarządu wojewódzkiego i nakreślił zadania na kolejną kadencję. Zjazd wykazał sprawność organizacyjną oddziału, aktywność członków w realizacji zadań związkowych i społecznych na rzecz środowiska wojska i ich rodzin oraz więź z miejscowymi władzami administracyjnymi i samorządowymi. Potwierdził tą tezę liczny udział w zjeździe przedstawicieli władz wojewódzkich i miast śląskich. Zjazd wykazał ponadto jedność postaw organizacyjnych członków i podległych struktur organizacyjnych.
Zjazd był okazją do ukazania dorobku wielopłaszczyznowego stowarzyszenia w kontaktach z jednostkami wojska, zwłaszcza z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym oraz miejscowymi organizacjami kombatanckimi i żołnierskimi oraz rozbudową szeregów związkowych i podejmowanymi działaniami na polu kulturalnym. Na podkreślenie zasługuje rozwój twórczości amatorskich zespołów artystycznych, a zwłaszcza śpiewających, które prezentowały swój dorobek w czasie obrad zjazdu umilając czas delegatom. W obradach zjazdu uczestniczyli prezes związku płk w st. spocz. mgr Ludwik Rokicki, wiceprezes związku ppłk Andrzej Sarnowski, skarbnik sierż w st. spocz. Stanisław Ternes.
Presesem Zarządu Wojewódzkiego wybrano ponownie mjr Ireneusza Gulińskiego, długoletniego członka Zarządu Głównego oraz wiceprezesem ppłk w st. spocz. Janusza Wojtaka.

Możliwość komentowania została wyłączona.