I Memoriał Strzelecki im. płk. Dariusza Kossakowskiego.

UDZIAŁ CZŁONKÓW POG ZWiR WP W GRÓJCU W I MEMORIALE STRZELECKIM IM. płk. DARIUSZA KOSSAKOWSKIEGO
W sobotę, 18 czerwca 2016r., na strzelnicy w Warce, przy pięknej pogodzie, ponad 100 osób uczestniczyło w imprezie sportowej, pod nazwą, I Memoriał Strzelecki im. płk. Dariusza Kossakowskiego. Postać śp. płk. Kossakowskiego związana jest z Warką od lat 60-tych, kiedy to jako młody lekarz pediatra, przybył do Warki z Lubelszczyzny, podjął pracę i zamieszkał na stałe.
W 1973 roku powołano do życia Klub Oficerów Rezerwy w Warce. Prezesem wybrano doktora Kossakowskiego. Funkcję tę pełnił, nieprzerwanie, do roku 2005. Ze względów zdrowotnych, złożył rezygnację. Zarząd nadał Mu godność Prezesa Honorowego. Drugą wielką Jego pasją, oprócz pomagania chorym, była działalność społeczna. Zamiłowanie społecznikowskie wyniósł z domu rodzinnego, w którym żywe były tradycje patriotyczne. W 2003 roku otrzymał tytuł Honorowy Obywatel Warki a w 2007, Zasłużony dla Powiatu Grójeckiego. Zmarł w dniu 8 czerwca 2015 roku, w wieku 87 lat. Chcąc uczcić pamięć miłośnika strzelectwa i sporów obronnych oraz wieloletniego organizatora imprez o tym charakterze, zorganizowano zawody strzeleckie. Patronat honorowy nad memoriałem objął Burmistrz Warki, Dariusz Gizka.
Imprezę sportową zorganizowali wspólnie, Klub Żołnierzy Rezerwy LOK im. P. Wysockiego oraz Centrum Sportu i Rekreacji w Warce. Organizatorzy tych zawodów postanowili, że corocznie w czerwcu, będą organizowane zawody strzeleckie upamiętniające zasłużoną dla Warki i powiatu grójeckiego postać.
Na zawody licznie stawili się przedstawiciele różnorodnych środowisk. Najliczniejszą reprezentację wystawił zaprzyjaźniony z KŻR LOK w Warce Powiatowy Oddział Grójecki Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego (33 osoby). Obecni byli strzelcy KŻR LOK w Nałęczowie, harcerze z Grójca, uczniowie szkół z Góry Kalwarii, Grójca i Jasieńca. Swoich reprezentantów przysłali szefowie firm wareckich, między innymi; MCMS Warka Sp. z o.o, DONIMET Sp. z o.o Sp. komandytowa, ZUK w Warce Sp. z o.o. W memoriale uczestniczyły rodziny, np. dziadek z wnukiem lub ojciec z córką. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa broni przygotowana przez kolekcjonera Waldemara Majewskiego. Ponieważ zmagania sportowe trwały od godz. 9.30 do 16.00, organizatorzy przygotowali dla uczestników pyszną grochówkę oraz ciepłe i zimne napoje. Obsadę sędziowską zapewnili członkowie KŻR LOK z Warki: R. Chodór, Wł. Gajewski, L. Puk, S. Woś, R. Sielski, J. Traczyk, M. Górski, R. Kuśmierski. Nagrody sportowe i rzeczowe ufundowali KŻR LOK w Warce, CSiR w Warce oraz Jan Pomian i Zbisław Zatorski. Dekoracji zwycięzców dokonał Burmistrz Warki Dariusz Gizka.
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach i konkurencjach:
Grupa młodzieżowa( 12-17 lat) strzelanie z karabinka sportowego SM 2 oraz URAL 2:
1. Piotr Potwardowski, 2.Cezary Pasternak (wnuczek prezesa POG ZWiR WP ppłk St. Glińskiego), 3.Wojciech Malowaniec, 4.Dorota Spólna, 5.Łukasz Drążkiewicz, 6.Łukasz Zieliński. Startowało 21 osoby.
Strzelanie z karabinu centralnego zapłonu kbkAK:
1.Adam Basiński –POG ZWiR WP , 2.Umit Habiboglu, 3.Zbigniew Florczak, 4.Mariusz Siekut, 5.Bolesław Padło, 6.Krzysztof Karwan. Startowały 64 osoby.
Konkurencja-strzelanie z pistoletu centralnego zapłonu GLOCK 17:
1.Mariusz Siekut, 2.Robert Spólny, 3.Jerzy Żebrowski – POG ZWiR WP, 4.Daniel Nowak – POG ZWiR WP , 5.Jerzy Skrzypczak – POG ZWiR WP, 6.Henryk Mróz. Startowało 51 osób.
W dwuboju, tj. łącznie karabin i pistolet, klasyfikacja przedstawia się następująco:
1.Mariusz Siekut, 2.Jerzy Skrzypczak – POG ZWiR WP , 3.Umit Habiboglu, 4.Krzysztof Skrzypiński – POG ZWiR WP, 5.Jerzy Żebrowski POG ZWiR WP, 6.Robert Spólny.
OG ZWiR WP serdecznie dziękują Burmistrzowi Warki, KŻR LOK w Warce oraz wszystkim uczestnikom tym, którzy przyczynili się do zorganizowania i przeprowadzenia memoriału.
Ppłk. w st. spocz. St. Gliński

Możliwość komentowania została wyłączona.