Informacje z Zarządu Głównego

Informacja o odbytym w dniu 12.01.2022 zebraniu Prezydium Zarządu Głównego w Warszawie przy ul Al. Ujazdowskie 6 Otwierając zebranie Prezes Zarządu Głównego ppłk ZWiRWP Krzysztof Robak zreferował informacje w sprawie działań podjętych w czasie od ostatniego zebrania ZG. Na wstępie swojego wystąpienia zwrócił uwagę na fakt że, rok 2023 jest rokiem obchodów 30 lecia działalności Związku . Zaczynamy wszyscy realizować przyjęty uchwałą ZG plan zamierzeń na 2023r . W dniu 19. grudnia 2022 odbyło się poza planowanym kalendarzem zebranie ZG. Na zebraniu przekazano informacje w/s wpływów z tytułu odpisów składek za 2022r. Opublikowano zarządzenia Prezesa ZG w sprawie ewidencjonowania wpływów i wydatkowania składek w kasie ZG. Rozpatrzono wniosek nadania gen. bryg. dr hab. Tomaszowi Bąkowi Złotego Krzyża Zasługi ZWiRWP. Rozpatrzono wniosek w sprawie reasumpcji spornej treści uchwały nr 3/07.04.2022.Zarządu Głównego. Prezes poinformował zebranych że formalno – prawne przeszkody wynikające z różnic w interpretacji zapisów Statutu , uwag do odbytego XIII Krajowego Zjazdu – zostały wyjaśnione. Wypełnione zostały wszystkie formalności. Urząd m. st Warszawa rozpatrzył skargę , wydał decyzję w której zawarł oczekiwania wobec ZG ZWiRWP . Zarząd Główny dokonując reasumpcji w dn. 19. grudnia 2022 treści spornej uchwały wykonał oczekiwania Organu Nadzoru . Pismo Zarządu Głównego w sprawie wykonania oczekiwań Organu Nadzoru z 22 grudnia 2022r Urząd m.st. Warszawa otrzymał . Sprawa dla ZG zostaje zamknięta. Co oznacza , że na obwinionych w dalszym ciągu ciążą zarzuty które były podstawą nie wyrażenia zgody przez Delegatów Krajowego Zjazdu umieszczenia obwinionych na liście kandydatów do władz. Teraz sprawą zajmą się Zarządy Kół w których zrzeszeni są obwinieni. Zarządy podejmą decyzję wiedząc, że udowodniono obwinionym popełnienie przewinień organizacyjnych , obwinieni nie zaprzeczali . Zarządy Kół zadecydują czy utrzymać , czy zmienić formę potępienia. W ZWiRWP pracujemy wykonując cele i Zadania Związku, stosując formy działania oraz zasady określone w Statucie. Członkowie Związku świadomie z premedytacją dopuszczający się przewinień organizacyjnych wiedzą, że poniosą konsekwencje. Zarząd Główny ma obowiązek Statutowy stosowania środków nadzoru i uprawnień kontrolnychW przypadku braku reakcji może zostać oskarżony o utratę możliwości kierowania Związkiem. Sprawa Powiatowego Oddziału Grójeckiego została wykreślona z porządku obrad w wyniku zaistnienia nowych okoliczności. Sprawa nie zgłoszonego koła w Poznaniu zostaje zawieszona do czasu otrzymania przez ZG dokumentów. Odzyskanie dokumentów, taka szansa jest. Zgłosił się na zebranie Prezydium ZG pełnomocnik byłego Skarbnika ZG przekazując pakiet z dokumentami deklarując dostarczenie kolejnych. Poinformował zebranych o stanie zdrowia byłego Skarbnika ZG. Otrzymał informacje, że były skarbnik ZG którego jest pełnomocnikiem otrzymał od Fundacji Pomocy Weteranów LWP wsparcie finansowe. Sprawa rozpatrzenia złożonych wniosków wstąpienia do Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego. Rozpatrzono pozytywnie jeden wniosek do którego załączono kpl. wymaganych dokumentów. Pozostałe wnioski zostaną rozpatrzone po uzupełnieniu dokumentów. Porządek zebrania został wyczerpany. Poza porządkiem obrad podjęto decyzję w sprawie uczestnictwa w rocznicy wyzwolenia Warszawy. Delegacją Związku na obchodach 78 rocznicy Wyzwolenia Warszawy dowodzi kol. ppłk. ZWiRWP Tadeusz Otulak Sekretarz Generalny Związku. W skład delegacji poza członkami Związku z Warszawy wchodzi Poczet Sztandarowy wystawiony przez Powiatowy Oddział Grójecki ZWiRWP.  Następne zebranie Prezydium Zarządu Głównego 9 lutego 2023r.

Warszawa, 12 grudnia 2023r.

Prezes Zarządu Głównego
Związku Weteranów i Rezerwistów WP

ppłk ZWiRWP Krzysztof Robak

Możliwość komentowania została wyłączona.