Delegacja ZWiR WP przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie

W dniu 8 maja 2022 roku Delegacja Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w składzie: Edyta Borowa, Tadeusz Otulak i Marek Jedynak wzięła udział w uroczystych obchodach 77 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej – Dnia Zwycięstwa. Uroczystość, przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie, zorganizował centralny Urząd d/s Kombatantów. Oprócz naszej delegacji liczny udział w uroczystości, wraz z pocztami sztandarowymi, wzięły środowiska kombatanckie, powstańcze oraz weterani i rezerwiści Wojska Polskiego. Obecni byli także przedstawiciele Prezydenta RP, premiera rządu RP, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu a także grupa posłów na Sejm i samorządowców. Uroczystość wzbogaciła Orkiestra i Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego. Delegacja ZWiRWP, podobnie jak inni biorący udział w uroczystości, złożyła przed Grobem Nieznanego Żołnierza na Placu Marszalka Józefa Piłsudskiego wiązankę kwiatów.

Pałac Saski w Warszawie. W jego kolumnadzie, w dniu 2 listopada 1925 roku
złożono szczątki bezimiennego żołnierza, sprowadzone podczas specjalnej ceremonii z Cmentarza Obrońców Lwowa
Warta Honorowa przy Grobie Nieznanego Żołnierza
Tablice z nazwami miejscowości bitew Wojska Polskiego
Delegacja ZWiRWP
(od lewej: kol. Tadeusz Otulak, kol. Edyta Borowa i kol. Marek Jedynak)
Delegacja ZWiRWP składa kwiaty przy Grobie Nieznanego Żołnierza

Tekst: ppłk rez. Marek JEDYNAK

Fotografie ze stron inrenetowych

Możliwość komentowania została wyłączona.