Gala Piosenki Żołnierskiej

Gala Piosenki Żołnierskiej we Włodawie (12 listopada 2022 r.)

12 listopada 2022 roku, w ramach dwudniowych obchodów Narodowego Święta Niepodległości, miała miejsce XIV Gala/Przegląd Piosenki Żołnierskiej we Włodawie. Głównym organizatorem, przy współpracy burmistrza miasta Włodawa oraz starosty powiatu włodawskiego i nadleśnictwa we Włodawie, był Zarząd Powiatowy Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w tym nadbużańskim miasteczku. Stronę techniczną konkursu zabezpieczali pracownicy Włodawskiego Domu Kultury.

Podczas Gali wystąpiły zespoły i soliści (którzy przeszli 1 etap konkursu), jak również zwycięzcy poprzednich edycji w poszczególnych kategoriach i laureaci GRAND PRIX.

W sumie w konkursie wystąpiło 13 zespołów oraz 5 solistów w bardzo dużym przedziale wiekowym (od dzieci po wiek senioralny). Zostały zaprezentowane różnorodne polskie piosenki towarzyszące polskim żołnierzom w czasie zmagań militarnych (np. Białe róże, Wojenko, wojenko, O mój rozmarynie, Kołysanka leśna (Dziś do Ciebie przyjść nie mogę…), Piechota, Oka, Rozszumiały się wierzby płaczące…, Serce w plecaku, Biały krzyż, Moja Ojczyzno); jak też i w czasie pokojowej służby żołnierskiej (m. in. Chabry z poligonu, Po ten kwiat czerwony, Na strażnicy, Przyjedź mamo na przysięgę, Wesele na przepustce).

Jury w składzie: płk ZWiR mgr Marian Lipczuk – przewodniczący, Łukasz Zdolski – członek Jury i Andrzej Bisko – członek Jury, ze względu na wysoki poziom wykonania oraz duży wkład w kultywowanie piosenki żołnierskiej, postanowiło wyróżnić wszystkie zespoły oraz solistów. Wszyscy uczestnicy, na mocy decyzji Jury zostali wyróżnieni i otrzymali upominki w postaci różnorodnych pucharów i nagród rzeczowych.

Trzeba dodać, że imprezę uświetniły występy Włodawskiej Orkiestry Dętej, Chóru Ziemi Włodawskiej „Vlodaviensis” i Zespołu Wokalnego Hubal działającego przy 2 Pułku Rozpoznawczym w Hrubieszowie.

Oceniając XIV Galę/Przegląd Piosenki Żołnierskiej we Włodawie, należy jednoznacznie podkreślić, że w regionie nadbużańskim uroczystość ta spełnia ważną rolę wychowawczą w szerzeniu patriotyzmu oraz szacunku do Wojska Polskiego jako siły obronnej naszego państwa i narodu.

Główny organizator konkursu ppłk ZWiR Andrzej Rysz – prezes Zarządu Powiatowego
 ZWiRWP we Włodawie
Siedzą (od prawej): płk ZWiR mgr Marian Lipczuk –
Honorowy Prezes ZWiRWP i ppłk mgr Jan Borowik –
prezes ZW ZWiRWP w Lublinie z/s w Chełmie
Najmłodsza uczestniczka konkursu
Przewodniczący Jury płk ZWiR mgr Marian Lipczuk odczytuje wyniki konkursu
Przewodniczący Jury płk ZWiR mgr Marian Lipczuk
składa gratulacje uczestniczce konkursu
Uczestnicy konkursu wraz przewodniczącym jury płk.ZWiR mgr. Marianem Lipczukiem
(w środku) oraz głównym organizatorem konkursu ppłk. ZWiR Andrzejem Ryszem
(pierwszy z prawej)
Zespół Wokalny Hubal z Hrubieszowa
Od lewej: st. chor. sztab. Ryszard Kostecki – przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej ZWiRWP
oraz ppłk ZWiR mgr Jan Borowik
– prezes ZW ZWiRWP w Lublinie z/s w Chełmie

Tekst: mjr ZWiR dr Paweł Kiernikowski

Zdjęcia; Jan Borowik oraz ze stron internetowych

Możliwość komentowania została wyłączona.