O Niepodległej w Wałbrzychu

O Niepodległej w Wałbrzychu

17 listopada br. w Klubie ŻAK w Wałbrzychu spotkali się członkowie Oddziału Miejskiego Związku Weteranów i Rezerwistów WP im. Wojsk Ochrony Pogranicza, aby uczcić 99. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Prezes Zarządu Miejskiego ppłk Ryszard OLESZKIEWICZ przywitał przybyłych, a w szczególności zaproszonych gości w osobach: Zygmunta NOWACZYKA – wiceprezydenta Wałbrzycha, Bogusławę CZUPRYN – przedstawicielkę Urzędu Miejskiego, płk Krzysztofa MAJERA – wiceprezesa Zarządu Głównego, prezesa Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP, mł. chor. Jacka KĄDZIOŁKA – przedstawiciela Komendy Garnizonu WP we Wrocławiu. Po odśpiewaniu hymnu państwowego chwilą zadumy uczciliśmy pamięć członków naszego Związku, którzy w mijającym roku odeszli na Wieczną Wartę.
Zabierając głos przypomniałem o drodze i przesłankach wybijania się naszego państwa na niepodległość, o twórcach naszej państwowości po latach zaborów oraz poinformowałem o naszych działaniach związkowych na rzecz popularyzowania historii. Pan Zygmunt NOWACZYK w imieniu władz miasta przekazał słowa uznania członkom naszego Związku za kultywowanie oraz popularyzowanie tradycji i historii Wojska Polskiego. Życzył nam, a zwłaszcza kombatantom zdrowia i powodzenia w pracy organizacyjnej. Spotkanie stało się okazją do wręczenia odznaczeń Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce, którego prezesem Zarządu Oddziału w Wałbrzychu jest również kol. Ryszard OLESZKIEWICZ. Krzyż Błękitny SDW otrzymał st. szer. Roman BRZOZOWSKI, Złoty Krzyż Za Zasługi dla SDW ppłk Andrzej KEMPA, a medal 40-lecia SDW ppor. Ryszard KOZŁOWSKI, chor. Andrzej NOWAK i chor. szt. Antoni ROGOWSKI. Wraz z prezydentem Zygmuntem NOWACZYKIEM wręczyłem akt mianowania do stopnia majora ZS kombatantowi kpt. Franciszkowi MAZURAKOWI.
Następnie wysłuchaliśmy wiązanki piosenek żołnierskich i patriotycznych w wykonaniu związkowego zespołu wokalno-muzycznego pod batutą ppor. Ryszarda KOZŁOWSKIEGO. Zespół grał też melodie taneczne, a pierwszy w tany ruszył 94-letni kombatant mjr Franciszek MAZURAK. Była też dobra okazja w przyjacielskiej atmosferze, przy stole do wspomnień i porozmawiania o sprawach związkowych oraz refleksji nad aktualną sytuacją społeczno-polityczną kraju.
płk (s) mgr Krzysztof MAJER

Możliwość komentowania została wyłączona.