Ppor/s/ mgr inż. Kazimierz Kurach

90. urodziny prezesa Grójeckiego Koła Kombatantów RP i BWP ppor/s/ mgr inż. Kazimierza Kuracha


Kazimierz Kurach s. Stefana i Marianny z d. Sobota urodził się 14 sierpnia 1930r w Warszawie. Mając dwa lata, Kazimierz wraz z rodzicami musiał opuścić Warszawę i wracać na gospodarkę dziadka Antoniego, który prowadził 3 ha gospodarstwo rolne we wsi Żelazna Stara, gm. Magnuszew w powiecie kozienickim. To przeniesienie na wieś było wymuszone chorobą dziadka Antoniego. Szkołę Podstawową ukończył w 1945r w Rozniszewie , gm. Magnuszew. Po ukończeniu szkoły pragnął zostać księdzem lub kierowcą. Jednak nie stać było rodziców na dalsze kształenie w wymarzonym kierunku a nawet na bilet do Seminarium w Warszawie lub w Sandomierzu. Rodzice zmuszeni byli wysłać syna do swego kuzyna , który prowadził zakład szewski w Garwolinie. Po 3 latach nauki zawodu , wujek skierował go na egzamin czeladniczy do Radomia. Po zdaniu egzaminu i uzyskaniu tytułu czeladnika, Kazimierz rozpoczął pracę w zakładzie szewskim u pana Czerwińskiego w Warce. Po roku stwierdził, że praca w charakterze szewca nie spełnia jego oczekiwań i ambicji , jak też nie zabezpieczy w przyszłości bytu jego rodzinie. Zwolnił się więc z pracy i pojechał do Warszawy , zatrudniając się w firmie budowlanej z myślą zapisania się na kurs samochodowy. Jego praca w firmie budowlanej, to nieustające noszenie cegieł w nosiłkach na wyższe piętra wznoszonych budynków. Mimo ciężkiej, wyczerpującej pracy na budowie, udało mu się ukończyć kurs prawa jazdy, a po zdaniu egzaminu został szczęśliwym kierowcą.
Był rok 1951 i Kazimierz otrzymał wezwanie do odbycia zasadniczej służby wojskowej w formacji KBW w Jeleniej Górze. Młody rekrut bardzo chciał zostać kierowcą lecz przełożeni skierowali go na 3-miesieczną szkołę podoficerską. Po jej ukończeniu otrzymał stopień wojskowy kaprala i został wyznaczony na dowódcę plutonu. W 1952 r. zostaje awansowany na stopień plutonowego a rok później w kwietniu 1953r. zostaje skierowany ze swoim plutonem do Wrocławia na stanowisko dowódcy ochrony radiostacji.
W grudniu 1953r. po odbyciu służby wojskowej, powraca do domu rodzinnego. W roku 1955 zawiera związek małżeński z żoną Haliną w kościele w Rozmiszewie , gdzie jako nastolatek był ministrantem i służył do mszy świętej. Mając za sobą 53 lata pożycia, małżonkowie dochowali się 1 córki, 3 wnuczek, 3 prawnuczek i 3 prawnuków oraz 1 praprawnuczki, z których są bardzo dumni i które dają im wiele radości i szczęścia.
W 1957r. Kazimierz zatrudnia się w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Potyczy, gm. Góra Kalwaria jako kierowca wożąc przez 10 lat samochodem „Lublin” mleko z wiejskich zlewni do mleczarni w Górze Kalwarii. Widząc zaangażowanie i predyspozycje pracownika, Zarząd Spółdzielni kieruje Kazimierza na kurs księgowych do Teresina k/Sochaczewa a po jego ukończeniu zostaje księgowym w Spółdzielni. Podejmuje równolegle naukę w Zaocznym Technikum Rachunkowości Rolnej w Klementowicach k/Puław. W lutym 1967r. został wybrany prezesem Spółdzielni w Potyczy. Uruchamia produkcję przetwórstwa owocowego-warzywnego , a przetwory są wysyłane do krajowych i zagranicznych odbiorców. Wkrótce kierowana przez niego Spółdzielnia osiąga najlepsze wyniki finansowe w dawnym województwie warszawskim. W roku 1979 Kazimierz Kurach podejmuje studia w systemie zaocznym na kierunku ekonomiczno-rolnym w SGGW w Warszawie, które kończy w 1983r. z wyróżnieniem uzyskując tytuł mgr inżyniera.
Oprócz pracy zawodowej Kazimierz pełni wiele funkcji społecznych, w tym: przez 25 lat jest prezesem Zarządu Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Górze Kalwarii. Jest też przez 6 lat członkiem Rady Ekspertów przy Zarządzie Głównym Spółdzielni Produkcyjnych, społecznym prezesem Zarządu Powiatowego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w Grójcu w latach 1958-1964 oraz ławnikiem w Sądzie Warszawskim przez okres 6 lat.
Po przejściu na emeryturę w 1998r aktywnie działa w środowisku kombatanckim i żołnierskim na terenie Grójca. M.in. w lutym 2016r. reaktywuje Koło Kombatantów RP i BWP, zostając jego prezesem, a od 2014r. jest prezesem Koła nr 1 Oddziału Powiatowego ZWiR WP w Grójcu,
Kolega Kazimierz potrafi skupiać wokół siebie ludzi i zachęcić ich do działania integrującego środowiska kombatantów i żołnierzy. Duży nacisk kładzie na popularyzowanie i utrwalanie w pamięci społecznej dziejów walk niepodległościowych, jak też na działanie na rzecz opieki nad miejscami pamięci narodowej. Dba o należytą oprawę uroczystości pogrzebowych zmarłych kolegów, utrzymuje bliskie kontakty z rodzinami zmarłych członków Koła. Aktywnie uczestniczy w procesie wychowania młodzieży w duchu patriotyzmu i obywatelskiego oddania Ojczyźnie, ściśle współpracuje ze szkolnym Wolontariatem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. AK Obwodu Głuszec w Grójcu.
Za działalność zawodową i społeczną Jubilat został wyróżniony m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, złotym medalem „Zasłużony dla Straży Pożarnej”, medalem „Za Zasługi dla ZKRP i BWP”, medalem pamiątkowym XXV–lecia POG ZWiR WP, wpisem do „Honorowej Księgi Zasłużonych dla POG ZWiR WP”.


Życzenia Jubilatowi składają: od prawej: bryg. Wojciech Kłosiński, Ryszard Piliszek, płk Janusz Czerniejewski, ppłk Stanisław Gliński


Wystąpienie Jubilata na spotkaniu koleżeńskim


Uczestnicy spotkania koleżeńskiego z okazji 90.urodzin kol. Kazimierza Kuracha


Przewodniczący MiG Grójec p. Karol Biedrzycki w imieniu Starosty Powiatu Grójeckiego wręcza ryngraf i list gratulacyjny z okazji 90.urodzin Jubilata w Dniu Weterana

Życzymy Jubilatowi długich, wspaniałych i aktywnych lat życia w dobrym zdrowiu, jak też życzliwości i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym.

Możliwość komentowania została wyłączona.