Niebieskie Berety – pamiętają …

W kwaterze zasłużonych mieszkańców zgorzeleckiego cmentarza komunalnego jest rodzinny grobowiec Zofii i Jerzego Jaworskich. Tu spoczywa ppłk Jerzy Jaworski, były dowódca batalionu rozpoznawczego. Mogiła szczególnie zadbana, na której palą się znicze i często składane są świeże kwiaty. Dbają o to najbliżsi – córka Anna Garlińska ale często przy tej mogile znicze zapalają Jego przyjaciele i podwładni. I choć oddział ten już dawno został rozformowany, to pamięć o tym oficerze trwa nadal.
Od soboty 21 kwietnia br. grób śp. ppłka Jerzego Jaworskiego oznaczony jest emblematem nagrobnym z gołąbkiem pokoju i napisem ”Weteran Misji Pokojowych ONZ”. To forma przypomnienia Jego służby w Międzynarodowej Komisji Nadzoru i Kontroli w Indochinach. Stanęliśmy przy grobie tego oficera z Jego najbliższą rodziną. Pochylił się sztandar wrocławskiego Koła Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Hołd Mu oddali: wiceprezes koła Elżbieta Rogala, sekretarz ppłk Jerzy Lesicki, były przełożony i przyjaciel ppłk Jerzego – płk dypl. Marian Reinberger, podwładni ppłk Ryszard Werner, st. chor. sztab Edward Klimas oraz kpt. Bogusław Gut. Byli Jego przyjaciele i znajomi ze Zgorzelca, m.in. ppłk Jerzy Górski i mjr ZS Ryszard Leparowski, wiceprezes Zarządu Dolnośląskiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego. W naszym gronie był też autor pięknego emblematu i przyjaciel naszego Stowarzyszenia mjr PDS Jan Drajczyk, który powiedział, że inspiracją do stworzenia tego emblematu była chęć przywrócenia pamięci i oddania hołdu zmarłym żołnierzom, którzy w imieniu Polski służyli sprawie Pokoju na Świecie.
Ze szczególną satysfakcją w tej uroczystości uczestniczył st. szer. Rafał Garliński –wnuk ppłk Jerzego. …. „Wychowałem się w klimacie szczególnego szacunku dla mojego Dziadka. Chciałem być tak jak i on żołnierzem”… Dodajmy i został dobrym żołnierzem. Rafał jest weteranem działań poza granicami państwa, służył bowiem na misji ONZ w Syrii oraz w Afganistanie….
Na zgorzeleckim cmentarzu odwiedziliśmy też grób mjr. Andrzeja Wileńskiego, uczestnika misji pokojowych w Syrii i Egipcie. Będziemy starali się nawiązać kontakt z Jego rodziną, aby uzyskać zgodę na oznaczenie grobu tego oficera emblematem z gołąbkiem pokoju. Oddaliśmy też honory pod Pomnikiem Orła Piastowskiego, na zgorzeleckiej nekropolii Żołnierzy 2 Armii Wojska Polskiego. Spoczywa tu ponad trzy tysiące żołnierzy z poległych podczas forsowania Nysy Łużyckiej w kwietniu 1945 r.

ppłk w st. spocz. mgr Jerzy Lesicki
Foto: mjr PDS Jan Drajczyk
P.S. Jan Aleksander Drajczyk, to społecznie zaangażowany w wielu stowarzyszeniach, twórca wraz z płk. dr. Jerzym Banachem, bardzo wymownego symbolu – gołąbek pokoju nad ONZ-towską oznaką i napis Weteran Misji Pokojowych ONZ. Tym emblematem chcemy oznaczać groby naszych zmarłych przyjaciół, którzy służyli na misjach pokojowych. Jak mówi Jan – „….chciałbym aby ten emblemat, na często skromnych mogiłach żołnierskich, przywracał pamięć o ich szczególnej służbie, którą w imieniu Polski pełnili dla Pokoju…”
KM

Możliwość komentowania została wyłączona.