Zasłużony awans i nie tylko …

11.03.2016
Podniosła uroczystość 11 marca 2016 r. zgromadziła w Klubie Garnizonowym w Głogowie liczną grupę weteranów i rezerwistów WP. Po meldunku i wprowadzeniu sztandarów 4 batalionu inżynieryjnego oraz Oddziału Powiatowego Związku Weteranów i Rezerwistów WP im. 5 Brygady Artylerii Ciężkiej, prezes Zarządu Powiatowego st. chor. szt. Jerzy NAGODA przywitał zaproszonych gości w osobach: przewodniczącego Rady Powiatu Ryszarda ROKASZEWICZA, starosty Jarosława DUTKOWIAKA, prezydenta Głogowa Rafaela ROKASZEWICZA, dowódcy Garnizonu WP ppłk Adama KLISZKI, komendanta WKU ppłk Piotra MIELNICZUKA, wiceprezesa Zarządu Głównego, prezesa Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP płk Krzysztofa MAJERA, prezesa Koła ZKRPiBWP Franciszka MARCINIAKA i wiceprezesa Wiktora WOLSKIEGO, prezesa Koła Powiatowego ZŻWP płk Adama KĘSTOWICZA, wiceprezesa kół Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów i Stowarzyszenia Saperów Polskich ppłk Zbigniewa MAZURKA.
Po odczytaniu decyzji Ministra Obrony Narodowej komendant WKU ppłk Piotr MIELNICZUK wręczył kpt. Januszowi SZMOŁDA akt mianowania do stopnia majora, przyznany na wniosek władz ZWiRWP.
Następnie w dowód uznania za upowszechnianie szczytnych tradycji kombatanckich i historii Wojska Polskiego, zostali odznaczeni Kombatanckim Krzyżem Zwycięstwa: kpt. żegl. Zdzisław GRACZYK, chor. Henryk JAGINTOWICZ, chor. Henryk Czesław KOWALSKI, st. mar. Stanisław KOWALSKI, st. chor. szt. Jerzy NAGODA, szer. mgr Paweł TROJAN, mł. chor. Andrzej ZAWADZKI, a kol. Zdzisław GRACZYK otrzymał Krzyż „Weteranom WOP, funkcjonariuszom rezerwy SG oraz ich sympatykom” w stopniu komandorskim. Z kolei prezesi Jerzy NAGODA i Krzysztof MAJER zostali wyróżnieni medalem pamiątkowym 70-lecia Wojskowej Komendy Uzupełnień w Głogowie.
Nasze szeregi związkowe powiększyły się o st. chor. szt. Zbigniewa SZPARKOWSKIEGO. Po wystąpieniach okolicznościowych oraz gratulacjach dla awansowanego i odznaczonych udaliśmy się na spotkanie koleżeńskie do restauracji „Magador”. Mieliśmy okazję do wielowątkowych rozmów, wspomnień ze służby i działań społecznych oraz snuciu planów na przyszłość.
Dowódca 4 binż ppłk Adam KLISZKA zaprosił nas na kwietniowe obchody Dnia Sapera, a płk Adam KĘSTOWICZ na Międzynarodową Wystawę Filatelistyczną „Głogów 2016”, organizowaną z okazji 45-lecia Huty Miedzi Głogów i 35-lecia ZŻWP.
Dużą przyjemność sprawili mi koledzy wręczając książkę Hansa-Joachima Jaschke „Szesnastolatek na wojnie. Wspomnienia z lat 1944-1945”.
płk /s/ Krzysztof MAJER

Możliwość komentowania została wyłączona.