O Niepodległej na Dolnym Śląsku

6 października br bardzo uroczyście obchodzono stulecie Związku Harcerstwa Polskiego i Odzyskania przez Polskę Niepodległości w Strzelinie. Obchody zainaugurowała uroczysta msza św. w Kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Św. Następnie odbył się przemarsz ulicami na apel do Ogrodu Jordanowskiego. Po odśpiewaniu hymnu harcerskiego komendant Hufca ZHP w Łagiewnikach im. Synów Pułku hm. Ryszard GACEK odebrał meldunek o gotowości do uroczystości, zaś głos zabrali: przewodniczący Gminnej Rady Przyjaciół Harcerstwa Wojciech WĄS, komendantka Dolnośląskiej Chorągwi ZHP hm. Dorota KOŁAKOWSKA, burmistrz Miasta i Gminy Strzelin Dorota PAWNUK, która na ręce komendantki Związku Drużyn Ziemi Strzelińskiej pwd. Beaty PUT wręczyła sto Krzyży Harcerskich na stulecie ZHP, a hm. Józef HORODYSKI przedstawił krótki zarys historii działalności harcerskiej w powiecie strzelińskim. Czytaj więcej …

Obchody stulecia niepodległości Polski

Obchody stulecia niepodległości Polski na terenie działania Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego ZWiR WP

11 listopada bieżącego roku minęła setna rocznica odzyskania, po latach zaborów, niepodległego bytu przez naród polski. 100 lat temu rozpadły się trzy państwa zaborcze i przed Polakami pojawiła się niepowtarzalna wcześniej szansa „wybicia się na niepodległość”, na którą czekało kilka pokoleń. I należy jednoznacznie stwierdzić, że jako naród potrafiliśmy z niej skorzystać. Wznosząc się ponad podziałami (politycznymi, społecznymi, gospodarczymi itp.) istniejącymi wówczas w społeczeństwie polskim, zarówno na ziemiach polskich jak i poza nimi, polscy działacze usilnie prowadzili różne prace i formy działalności, by państwo polskie mogło się ponownie pojawić na mapach Europy i świata. Walka zbrojna polskich formacji wojskowych (np. Kompania Bajończyków, I Brygada Legionów Polskich, Legion Puławski i inne jednostki polskie w Rosji, „Błękitna Armia” we Francji), działalność dyplomatyczna Ignacego Jana Paderewskiego w USA i w Kanadzie, taka sama działalność Romana Dmowskiego we Francji i w Szwajcarii, „Orlęta Lwowskie” i „Orlęta Przemyskie”, Powstanie Wielkopolskie, trzy powstania śląskie, Drużyny Bartoszowe (organizacje chłopskie), oraz szereg lokalnych wystąpień (np. w Chełmie i innych miejscowościach) to tylko niektóre z form działań narodu polskiego na rzecz niepodległości Polski. Nic dziwnego, że za „ojców” tej niepodległości uznaje się zasadniczo sześć wielkich postaci: Józefa Piłsudskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Daszyńskiego, Wincentego Witosa oraz Wojciecha Korfantego. Wsparci w swoich wysiłkach przez ogół Polek i Polaków doprowadzili do tego, że w 1918 roku jako naród mogliśmy się cieszyć z odzyskanej niepodległości. Czytaj więcej …

Lenino – początek drogi

12 października 2018r. u zbiegu ul. Grunwaldzkiej i Bukowskiej przy pomniku gen. Tadeusza Kościuszki odbyła się uroczystość poświęcona pamięci żołnierzy 1 Dywizji Piechoty – Kościuszkowców, którzy 75 lat temu przeszli krwawy “chrzest bojowy” walcząc z oddziałami 4-ej Armii Wehrmachtu pod miejscowością Lenino na Białorusi.
Obchody kolejnych rocznic tej bitwy (12.10.1943r.) stanowiących w Polsce Ludowej święto Wojska Polskiego, stanowią stały punkt w programie organizowanych corocznie przez WOW ZWiR WP uroczystości patriotyczno – wojskowych. Czytaj więcej …

Uczcili stulecie niepodległości Polski

W roku bieżącym, w listopadzie upłynie 100 lat, kiedy naród polski odzyskał, po ponad 123 latach niewoli zaborów, swój niepodległy byt państwowy, a Polska wróciła na mapę Europy i świata. I chociaż 100 lat temu, w dniu 11 listopada 1918 roku, odradzająca się Polska stanowiła zaledwie mały ułamek wolnego obszaru (wolna była Warszawa z okręgiem, Lublin z okręgiem, nasze miasto Chełm, powiat chełmski, Krasnystaw z powiatem, częściowo powiat włodawski, Kraków z okręgiem, część Śląska Cieszyńskiego. O pozostałe ziemie trzeba było walczyć czy to orężnie czy też przy pomocy plebiscytów) to liczył się jednak fakt, że zaborcy byli usuwani siłą, bądź też dobrowolnie opuszczali zagarnięte w XVIII wieku polskie terytoria. Nic dziwnego, że Sejm II Rzeczypospolitej swoją ustawą z dnia 23 kwietnia 1937 roku uchwalił, że Święto Niepodległości obchodzone będzie w dniu 11 listopada jako rocznica odzyskania przez naród polski niepodległego bytu państwowego i jako dzień po wsze czasy związany z wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego wodza narodu w walkach o wolność ojczyzny (Dz. U. z 1937 r., Nr 33, poz. 255). Po okresie okupacji niemieckiej (1939-1945) oraz w czasie istnienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (od 1944roku do końca lat siedemdziesiątych XX wieku) obchody tego święta były zakazane, chociaż w latach osiemdziesiątych zaczęto znowu je obchodzić. Oficjalnie 11 listopada jako Narodowe Święto Niepodległości przywrócił Sejm PRL swoją ustawą z dnia 15 lutego 1989 roku (Dz. U. z 1989 r., Nr 6, poz. 34). Od tej pory już rokrocznie jest to święto państwowe. Czytaj więcej …