78 rocznica wyzwolenia Pragi

W dniu 14 września 2022 roku, pod pomnikiem Kościuszkowców w Warszawie odbyła się uroczystość z racji 78 rocznicy wyzwolenia Pragi (prawobrzeżnej dzielnicy Warszawy) spod okupacji niemieckiej. Była to druga próba, tym razem udana, wygnania Niemców z tej części stolicy (pierwszą był wybuch w dniu 1 sierpnia 1944 roku powstania warszawskiego,… Continue reading